Frame Files

Frame file index

0 - 99: 0001-ao-dao [熬]到 0002-ai 0003-ai-zou 挨揍 0004-ai-dao 哀悼 0005-ai 0006-ai-guo 爱国 0007-ai-hu 爱护 0008-an-ding 安定 0009-an-fang 安放 0010-an-ju-le-ye 安居乐业 0011-an-le 安乐 0012-an-ning 安宁 0013-an-pai 安排 0014-an-quan 安全 0015-an-zhi 安置 0016-an-zhuang 安装 0017-an-shi 暗示 0018-ang-gui 昂贵 0019-ao-xian 凹陷 0020-ao 0021-ao-xiang 翱翔 0022-ao-yuan 奥援 0023-ba-di-er-qi 拔地而起 0024-ba-guan 把关 0025-ba-wo 把握 0026-ba 0027-ba-mian 罢免 0028-ba-shou 罢手 0029-ba-xiu 罢休 0030-bai 0031-bai-fei-ju-xing 百废俱兴 0032-bai-zhe-bu-nao 百折不挠 0033-bai 0034-bai-chu 摆出 0035-bai-fang 摆放 0036-bai-kai 摆开 0037-bai-shang 摆上 0038-bai-tuo 摆脱 0039-bai-you 摆有 0040-bai-bei 败北 0041-bai-gei 败给 0042-bai-su 败诉 0043-bai-yu 败于 0044-bai-zai 败在 0045-bai 0046-bai-fang 拜访 0047-ban 0048-ban-jin 搬进 0049-ban-qian 搬迁 0050-ban-ru 搬入 0051-ban-yun 搬运 0052-pan 0053-ban 0054-ban-bu 颁布 0055-ban-fa 颁发 0056-ban-jiang 颁奖 0057-ban-shou 颁授 0058-ban-cheng 扮成 0059-ban-yan 扮演 0060-ban-you 拌有 0061-ban 0062-ban-sui 伴随 0063-ban-feng-bi 半封闭 0064-ban-zhen-ban-jia 半真半假 0065-ban 0066-ban-an 办案 0067-ban-chang 办厂 0068-ban-cheng 办成 0069-ban-hao 办好 0070-ban-li 办理 0071-ban-qi 办起 0072-ban-shi 办事 0073-ban-tuo 办妥 0074-bang 0075-ban-kun 帮困 0076-bang-zhu 帮助 0077-bang-shang-you-ming 榜上有名 0078-bao 0079-bao-cang 包藏 0080-bao-di 包底 0081-bao-han 包含 0082-bao-kuo 包括 0083-bao-lan 包揽 0084-bo-duo 剥夺 0085-bo 0086-bo-ruo 薄弱 0087-bao 0088-bao-chi 保持 0089-bao-cun 保存 0090-bao-guan 保管 0091-bao-hu 保护 0092-bao-jie 保洁 0093-bao-liu 保留 0094-bao-shou 保守 0095-bao-wei 保卫 0096-bao-wen 保温 0097-bao-zhang 保障 0098-bao-zheng 保证 0099-bao-zhu 保住 0100-bao-man 饱满

100 - 199: 0101-bao-shou 饱受 0102-bao-gui 宝贵 0103-bao 0104-bao-you 抱有 0105-bao-yuan 抱怨 0106-bao-zhu 抱住 0107-bao 0108-bao-dao 报到 0109-bao-dao 报道 0110-bao-gao 报告 0111-bao-jing 报经 0112-bao-ming 报名 0113-bao-shou 报收 0114-bao-shou-yu 报收于 0115-bao-xi 报喜 0116-bao-xiao 报效 0117-bao-yi 报以 0118-bao-you 报忧 0119-bao-die 暴跌 0120-bao-lu 暴露 0121-bao 0122-bao-chu 爆出 0123-bao-chu-leng-men 爆出冷门 0124-bao-fa 爆发 0125-bao-man 爆满 0126-bao-zha 爆炸 0127-bei-huan-li-he 悲欢离合 0128-bei 0129-bei-shou 倍受 0130-bei-zeng 倍增 0131-bei-ke 备课 0132-bei-zhan 备战 0133-bei-dong 被动 0134-ben-fu 奔赴 0135-ben-teng 奔腾 0136-ben 0137-ben-zhe 本着 0138-ben-zhuo 笨拙 0139-beng-jie 崩解 0140-bi 0141-bi 0142-bi-jiao 比较 0143-bi-lin 比邻 0144-bi-ni 比拟 0145-bi-sai 比赛 0146-bi-ting 笔挺 0147-bi-bo-dang-yang 碧波荡漾 0148-bi-ye 毕业 0149-bi-ye-yu 毕业于 0150-bi-hui 闭会 0151-bi-mu 闭幕 0152-bi-se 闭塞 0153-bi 0154-bi-bei 必备 0155-bi-xu 必需 0156-bi-xu 必须 0157-bi-yao 必要 0158-bi-jian 辟建 0159-bi-wei 辟为 0160-bi-feng 避风 0161-bi-mian 避免 0162-bian-ji 编辑 0163-bian-pei 编配 0164-bian-xie 编写 0165-bian-zao 编造 0166-bian-zhi 编制 0167-bian 0168-bian-po 贬破 0169-bian-zhi 贬值 0170-bian-zhi 贬至 0171-bian 便 0172-bian-jie 便捷 0173-bian-li 便利 0174-pian-yi 便宜 0175-bian-yu 便于 0176-bian 0177-bian-cha 变差 0178-bian-cheng 变成 0179-bian-de 变得 0180-bian-dong 变动 0181-bian-ge 变革 0182-bian-geng 变更 0183-bian-hua 变化 0184-bian-hua-dou-duan 变化多端 0185-bian-huan 变幻 0186-bian-huan-wu-chang 变幻无常 0187-bian-man 变慢 0188-bian-qian 变迁 0189-bian-qiang 变强 0190-bian-xian 变现 0191-bian-xiao 变小 0192-bian-xing 变形 0193-bian-yang 变样 0194-bian-zhai 变窄 0195-bian-hu 辩护 0196-bian-bu 遍布 0197-biao 0198-biao-chu 标出 0199-biao-ji 标记 0200-biao-jia 标价

200 - 299: 0201-biao-ming 标明 0202-biao-zhi 标识 0203-biao-you 标有 0204-biao-zhi 标志 0205-biao-bing 彪炳 0206-biao 0207-biao-da 表达 0208-biao-jue 表决 0209-biao-lu-wu-yi 表露无遗 0210-biao-mian 表面 0211-biao-ming 表明 0212-biao-shi 表示 0213-biao-shu 表述 0214-biao-xian 表现 0215-biao-yan 表演 0216-biao-zhang 表彰 0217-bie 0218-bie-ju-yi-ge 别具一格 0219-bie-kai-sheng-mian 别开生面 0220-bie-you-yong-xin 别有用心 0221-bin 0222-bin-lin 濒临 0223-bing-leng 冰冷 0224-bing-cheng 秉承 0225-bing-shi 病逝 0226-bing 0227-bing-cun 并存 0228-bing-gou 并购 0229-bing-ju 并举 0230-bing-lie 并列 0231-bing-xing-bu-bei 并行不悖 0232-bo 0233-bo-fang 播放 0234-bo-song 播送 0235-bo-ying 播映 0236-bo 0237-bo-bo 拨拨 0238-bo-chu 拨出 0239-bo-fa 拨发 0240-bo-fu 拨付 0241-bo-kuan 拨款 0242-bo-dong 波动 0243-bo-ji 波及 0244-bo-lan-zhuang-kuo 波澜壮阔 0245-bo-de 博得 0246-exuberant 勃勃 0247-bo-fa 勃发 0248-bo-chi 驳斥 0249-bu-lao 捕捞 0250-bu-sha 捕杀 0251-bu 0252-bu-chong 补充 0253-bu-ji 补给 0254-bu-jiao 补缴 0255-bu-kui 补亏 0256-bu-shang 补上 0257-bu-xuan 补选 0258-bu-an 不安 0259-bu-bei 不备 0260-bu-bian 不便 0261-bu-bian 不变 0262-bu-cuo 不错 0263-bu-dang 不当 0264-bu-de-ren-xin 不得人心 0265-bu-duan 不断 0266-bu-fei 不菲 0267-bu-fu-cheng-ben 不敷成本 0268-bu-fu-ze-ren 不负责任 0269-bu-fu-zhong-wang 不负众望 0270-bu-gan-ji-mou 不甘寂寞 0271-bu-ji-qi-shu 不计其数 0272-bu-ji-xue-ben 不计血本 0273-bu-jing-qi 不景气 0274-bu-ke-duo-de 不可多得 0275-bu-ke-gao-ren 不可告人 0276-bu-li 不利 0277-bu-li-yu 不利于 0278-bu-li-yu 不利於 0279-bu-mou-er-he 不谋而合 0280-bu-qi-yan 不起眼 0281-bu-qie-shi-ji 不切实际 0282-bu-rong-hu-shi 不容忽视 0283-bu-shao 不少 0284-bu-shi 不实 0285-bu-tong 不同 0286-bu-tong-yi-wang 不同以往 0287-bu-xia 不下 0288-bu-yi 不一 0289-bu-yong 不用 0290-bu-yu 不予 0291-bu-zhen 不振 0292-bu-zhi 不支 0293-bu-zhi-bu-jue 不知不觉 0294-bu-zu 不足 0295-bu 0296-bu-dian 布点 0297-bu-ru 步入 0298-bu-shu 部署 0299-cai-dao 猜到 0300-cai-jue 裁决

300 - 399: 0301-cai 0302-cai-fang 采访 0303-cai-kuang 采矿 0304-cai-qu 采取 0305-cai-ren 采认 0306-cai-wa 采挖 0307-cai-yong 采用 0308-cen-ci-bu-qi 参差不齐 0309-can-fang 参访 0310-can-guan 参观 0311-can-jia 参加 0312-can-sai 参赛 0313-can-yu 参予 0314-can-yu 参与 0315-can-yue 参阅 0316-can-zhan 参展 0317-can-zhao 参照 0318-can-shi 蚕食 0319-can-bao 残暴 0320-can-cun 残存 0321-can-hai 残害 0322-can 0323-can-lie 惨烈 0324-can-zhong 惨重 0325-can-lan 灿烂 0326-cang 0327-can-you 藏有 0328-cao 0329-cao-kong 操控 0330-cao-zong 操纵 0331-cao-qian 草签 0332-ce-hua 策划 0333-ce-suan 测算 0334-cha-ban 插班 0335-cha 0336-cha-chu 查出 0337-cha-chu 查处 0338-cha-feng 查封 0339-cha-huo 查获 0340-cha-kan 查看 0341-cha-ming 查明 0342-cha-qing 查清 0343-cha-xun 查询 0344-cha-yan 查验 0345-cha 0346-chai-feng 拆封 0347-chai-xie 拆卸 0348-chan-fu 搀扶 0349-chan-lian 蝉联 0350-chan-zhu 缠住 0351-chan 0352-chan-chu 产出 0353-chan-sheng 产生 0354-chan-xia 产下 0355-chan-xiao 产销 0356-chan-shu 阐述 0357-chang-sheng 昌盛 0358-chang-jue 猖獗 0359-chang-dao 尝到 0360-chang-shi 尝试 0361-chang-jian 常见 0362-chang 0363-chang-da 长达 0364-zhang-da 长大 0365-chang-ming 长鸣 0366-chang-shou 长寿 0367-chang-huan 偿还 0368-chang-kai 敞开 0369-chang 0370-chang-tan 畅谈 0371-chang-tong-wu-zu 畅通无阻 0372-chang-xiao 畅销 0373-chang-chu 唱出 0374-chang-qi 唱起 0375-chang-yi 倡议 0376-chao 0377-chao-chu 超出 0378-chao-guo 超过 0379-chao-qian 超前 0380-chao-yue 超越 0381-chao-zhi 超支 0382-chao-zhuo 超卓 0383-chao-xiao 嘲笑 0384-chao-zuo 炒作 0385-che-chu 撤出 0386-che-dao 撤到 0387-che-diao 撤掉 0388-che-huan 撤换 0389-che-hui 撤回 0390-che-hui-guo 撤回国 0391-che-jun 撤军 0392-che-li 撤离 0393-che-wan 撤完 0394-che-xiao 撤销 0395-che-zou 撤走 0396-che-di 彻底 0397-chen-jiang 沉降 0398-chen-mo 沉没 0399-chen-mo 沉默 0400-chen-xian 沉陷

400 - 499: 0401-chen-zhong 沉重 0402-chen 0403-chen-ji 趁机 0404-cheng 0405-cheng-dao 称道 0406-cheng-qi 称奇 0407-cheng-wei 称为 0408-chen-xin 称心 0409-cheng-xiong 称雄 0410-cheng-zan 称赞 0411-cheng-zuo 称作 0412-cheng-shi-hua 城市化 0413-cheng 0414-cheng-zhang 成长 0415-cheng-gong 成功 0416-cheng-jiao 成交 0417-cheng-li 成立 0418-cheng-li-yu 成立于 0419-cheng-qun-jie-dui 成群结对 0420-cheng-shu 成熟 0421-cheng-wei 成为 0422-cheng-zhen 成真 0423-cheng 0424-cheng-xian 呈现 0425-chen 0426-cheng-feng 乘风 0427-cheng-zuo 乘坐 0428-cheng-chu 惩处 0429-cheng-zhi 惩治 0430-cheng-ken 诚恳 0431-cheng-shi 诚实 0432-cheng-zhi 诚挚 0433-cheng-ban 承办 0434-cheng-bao 承包 0435-cheng-bao 承保 0436-cheng-dan 承担 0437-cheng-dui 承兑 0438-cheng-jian 承建 0439-cheng-jie 承接 0440-cheng-lan 承揽 0441-cheng-nuo 承诺 0442-cheng-qian-qi-hou 承前启后 0443-cheng-ren 承认 0444-cheng-shou 承受 0445-cheng-zuo 承做 0446-chi 0447-chi-diao 吃掉 0448-chi-fan 吃饭 0449-chi-jing 吃惊 0450-chi-ku 吃苦 0451-chi-kui 吃亏 0452-chi 0453-chi-jiu 持久 0454-chi-ping 持平 0455-chi-wen 持稳 0456-chi-xu 持续 0457-chi-you 持有 0458-chi-zhi-yi-heng 持之以恒 0459-chi-yi 迟疑 0460-chi-ming 驰名 0461-chi-luo-luo 赤裸裸 0462-chi-zi 斥资 0463-chong-chi 充斥 0464-chong-dang 充当 0465-chong-fen 充分 0466-chong-man 充满 0467-chong-pei 充沛 0468-chong-shi 充实 0469-chong-zu 充足 0470-chong-ci 冲刺 0471-chong-hui 冲毁 0472-chong-ji 冲击 0473-chong-po 冲破 0474-chong-xiang 冲向 0475-chong-gao 崇高 0476-chou-jian 抽检 0477-chou-qian 抽签 0478-chou-bei 筹备 0479-chou-cuo 筹措 0480-chou-hua 筹划 0481-chou-ji 筹集 0482-chou-jian 筹建 0483-chou-jie 筹借 0484-chou-zi 筹资 0485-chou-zu 筹足 0486-chou-zu 筹组 0487-chu-ju-gui-mo 初具规模 0488-chu 0489-chu-ban 出版 0490-chu-bing 出兵 0491-chu-chan 出产 0492-chu-chang 出场 0493-chu-chang 出厂 0494-chu-chou 出丑 0495-chu-dong 出动 0496-chu-fa 出发 0497-chu-fang 出访 0498-chu-guan 出关 0499-chu-guo 出国 0500-chu-hu 出乎

500 - 599: 0501-chu-jing 出境 0502-chu-ju 出具 0503-chu-kou 出口 0504-chu-lai 出来 0505-chu-lu 出炉 0506-chu-ming 出名 0507-chu-qi 出齐 0508-chu-qu 出去 0509-chu-quan 出拳 0510-chu-rang 出让 0511-chu-ren-yi-liao 出人意料 0512-chu-ren 出任 0513-chu-ru 出入 0514-chu-sai 出赛 0515-chu-se 出色 0516-chu-shen 出身 0517-chu-sheng 出生 0518-chu-shi 出示 0519-chu-shou 出手 0520-chu-shou 出售 0521-chu-tai 出台 0522-chu-tu 出土 0523-chu-wai 出外 0524-chu-xi 出席 0525-chu-xian 出现 0526-chu-xie 出血 0527-chu-zhen 出阵 0528-chu-zi 出资 0529-chu-zi 出自 0530-chu-wai 除外 0531-chu-xia 除下 0532-chu-cun 储存 0533-chu-you 储有 0534-chu-li 矗立 0535-chu-fan 触犯 0536-chu 0537-chu-fa 处罚 0538-chu-li 处理 0539-chu-yu 处于 0540-chu-zai 处在 0541-chuan 穿 0542-chuan-suo 穿梭 0543-chuan-yue 穿越 0544-chuan 0545-chuan-bo 传播 0546-chuan-cheng 传承 0547-chuan-chu 传出 0548-chuan-da 传达 0549-chuan-dao 传到 0550-chuan-di 传递 0551-chuan-gei 传给 0552-chuan-lai 传来 0553-chuan-qu 传去 0554-chuan-song 传颂 0555-chuan-tong 传统 0556-chuan-xun 传讯 0557-chuan 0558-chuan-men 串门 0559-chuang-jin 闯进 0560-chuang-ru 闯入 0561-chuang 0562-chuang-ban 创办 0563-chuang-chu 创出 0564-chuang-hui 创汇 0565-chuang-jian 创建 0566-chuang-li 创立 0567-chuang-xia 创下 0568-chuang-ye 创业 0569-chuang-zao 创造 0570-chuang-zuo 创作 0571-chui-xian 垂涎 0572-chun-chi-xiang-yi 唇齿相依 0573-chun-shu 纯属 0574-ci-diao 辞掉 0575-ci-tui 辞退 0576-ci-zhi 辞职 0577-ci-ji 刺激 0578-ci-yu 次于 0579-ci-yu 次於 0580-cong-jin 从紧 0581-cong-shi 从事 0582-cong-xiao-dai-da 从小带大 0583-cou-jin 凑近 0584-cu 0585-cu-fang 粗放 0586-cu-cheng 簇成 0587-cu 0588-cu-cheng 促成 0589-cu-jin 促进 0590-cu-shi 促使 0591-cui 0592-cui-ruo 脆弱 0593-cun 0594-cun-fang 存放 0595-cun-huo 存活 0596-cun-kuan 存款 0597-cun-ru 存入 0598-cun-zai 存在 0599-cuo-bai 挫败 0600-cuo

600 - 699: 0601-cuo-wu 错误 0602-cuo-zong-fu-za 错综复杂 0603-da-cheng 搭乘 0604-da-jian 搭建 0605-da-shang 搭上 0606-da 0607-da-biao 达标 0608-da-cheng 达成 0609-da-dao 达到 0610-da-zhi 达致 0611-da 0612-da-fu 答复 0613-da-ying 答应 0614-da 0615-da-bai 打败 0616-da-ban 打扮 0617-da-chu 打出 0618-da-duan 打断 0619-da-fan 打翻 0620-da-fei 打非 0621-da-gong 打工 0622-da-gun 打滚 0623-da-hao 打好 0624-da-ji 打击 0625-da-jia-qiu 打假球 0626-da-jiao-dao 打交道 0627-da-jin 打进 0628-da-kai 打开 0629-da-lai 打来 0630-da-man 打满 0631-da-po 打破 0632-da-ru 打入 0633-da-shang 打伤 0634-da-si 打死 0635-da-suan 打算 0636-da-xia 打下 0637-da-xiao 打消 0638-da-ying 打嬴 0639-da 0640-da-bai 大败 0641-da-bai-yu 大败于 0642-da-cuo-te-cuo 大错特错 0643-da-gong-gao-cheng 大功告成 0644-da-guo 大过 0645-da-huo-bu-jie 大惑不解 0646-da-jing-xiao-guai 大惊小怪 0647-da-ming-ding-ding 大名鼎鼎 0648-da-qi-da-luo 大起大落 0649-da-shi-suo-qu 大势所趋 0650-da-tong-xiao-yi 大同小异 0651-da-wan 大碗 0652-da-xiang-jing-ting 大相迳庭 0653-da-xing-tu-mu 大兴土木 0654-da-you-ke-wei 大有可为 0655-da-yu 大于 0656-da-zheng 大增 0657-da-yu 大於 0658-dai 0659-dai 0660-dai-dong 带动 0661-dai-dong-qi 带动起 0662-dai-hao 带好 0663-dai-jin 带进 0664-dai-lai 带来 0665-dai-ling 带领 0666-dai-ru 带入 0667-dai-shang 带上 0668-dai-tou 带头 0669-dai-you 带有 0670-dai 0671-dai-biao 代表 0672-dai-li 代理 0673-dai-ti 代替 0674-dai-kuan 贷款 0675-dai 0676-dai-ming 待命 0677-dai-bu 逮捕 0678-dan-wu 耽误 0679-dan 0680-dan-bao 担保 0681-dan-dang 担当 0682-dan-fu 担负 0683-dan-ren 担任 0684-dan-xin 担心 0685-dan-you 担忧 0686-dan-chun 单纯 0687-dan-da-du-dou 单打独斗 0688-dan-yi 单一 0689-dan-bo 淡薄 0690-dan-hua 淡化 0691-dan-wang 淡忘 0692-dan-sheng 诞生 0693-tan-xing 弹性 0694-dang 0695-dang-hao 当好 0696-dang-jia 当家 0697-dang-qi 当起 0698-dang-xuan 当选 0699-dang-zuo 当做 0700-dang-zuo 当作

700 - 799: 0701-dang 0702-dao-hui 捣毁 0703-dao 0704-dao 0705-dao-bi 倒闭 0706-dao-guan 倒灌 0707-dao-xia 倒下 0708-dao-zhi 导致 0709-dao 0710-dao-chang 到场 0711-dao-da 到达 0712-dao-fang 到访 0713-dao-lai 到来 0714-dao-qi 到期 0715-dao-qi 到齐 0716-dao-ren 到任 0717-dao-wei 到位 0718-dao-zi 到资 0719-dao-nian 悼念 0720-dao 0721-dao-bie 道别 0722-dao-qian 道歉 0723-de 0724-de-bu-dao 得不到 0725-de-chu 得出 0726-de-dang 得当 0727-de-dao 得到 0728-de-li 得力 0729-de-ming 得名 0730-de-tian-du-hou 得天独厚 0731-de-xin-ying-shou 得心应手 0732-de-yi 得以 0733-de-yi 得意 0734-de-yi-yu 得益于 0735-de-zhi 得知 0736-deng 0737-deng-bao 登报 0738-deng-chang 登场 0739-deng-ji 登记 0740-deng-shang 登上 0741-deng 0742-deng-dai 等待 0743-deng-hou 等候 0744-deng-yu 等于 0745-deng-zhi 等值 0746-deng-yu 等於 0747-di 0748-di-gu 低估 0749-di-ji 低级 0750-di-lian 低廉 0751-di-lie 低劣 0752-di-mi 低迷 0753-di-yu 低于 0754-di-yu 低於 0755-di 0756-di-da 抵达 0757-di-kang 抵抗 0758-di-yu 抵御 0759-di-zhi 抵制 0760-di-chu 地处 0761-di-di-dao-dao 地地道道 0762-di-jian 递减 0763-di-jiang 递降 0764-di-jiao 递交 0765-di-song 递送 0766-di-zeng 递增 0767-di-jie 缔结 0768-di-zao 缔造 0769-dian-fu 颠覆 0770-dian-chu 点出 0771-dian-huo 点火 0772-dian-ran 点燃 0773-dian-shi-cheng-jin 点石成金 0774-dian-xing 典型 0775-dian-zhi 垫支 0776-dian-yan 电唁 0777-dian-ding 奠定 0778-dian-ji 奠基 0779-diao-nan 刁难 0780-diao 0781-diao-xiao 吊销 0782-diao-zhuang 吊装 0783-diao-cha 调查 0784-tiao-di 调低 0785-diao-dong 调动 0786-diao-du 调度 0787-diao-hui 调回 0788-diao-ji 调集 0789-tiao-ji 调剂 0790-tiao-jie 调节 0791-tiao-jie 调解 0792-diao-jin 调进 0793-tiao-kong 调控 0794-diao-pai 调派 0795-diao-ren 调任 0796-diao-ru 调入 0797-tiao-shi 调试 0798-diao-wang 调往 0799-tiao-xu 调蓄 0800-diao-yue 调阅

800 - 899: 0801-tiao-zheng 调整 0802-die 0803-die-diao 跌掉 0804-die-jia 跌价 0805-die-po 跌破 0806-die 0807-die-bao 迭爆 0808-ding 0809-ding-ti 顶替 0810-ding-zhu 顶住 0811-ding 0812-ding-dian 定点 0813-ding-ming 定名 0814-ding-piao 定票 0815-ding-wei 定为 0816-ding-wei 定位 0817-ding-ding 订定 0818-ding-gou 订购 0819-ding-huo 订货 0820-ding-li 订立 0821-ding-ming 订明 0822-ding-wei 订为 0823-ding-xia 订下 0824-diu-diao 丢掉 0825-diu-shi 丢失 0826-dong 0827-dong-yi 东移 0828-dong 0829-dong-dang 动荡 0830-dong-gong 动工 0831-dong-wo 动窝 0832-dong-wu 动武 0833-dong-yao 动摇 0834-dong-yong 动用 0835-dong-yuan 动员 0836-dong 0837-dong-jie 冻结 0838-dong-ruo-guan-huo 洞若观火 0839-dou-qiao 陡峭 0840-dou-liu 逗留 0841-du-cha 督查 0842-du-cu 督促 0843-du 0844-du-sha 毒杀 0845-du-ju 独具 0846-du-li 独立 0847-du-li-zi-zhu 独立自主 0848-du-ling-feng-sao 独领风骚 0849-du-te 独特 0850-du-you 独有 0851-du-zhan-ao-tou 独占鳌头 0852-du-zi 独资 0853-du 0854-du-chu 读出 0855-du-shu 读书 0856-du-wan 读完 0857-du-se 堵塞 0858-du-zui 堵嘴 0859-du 0860-du-guo 度过 0861-du-jia 度假 0862-du-liang 度量 0863-du 0864-du-guo 渡过 0865-duan-diao 端掉 0866-duan-li 端立 0867-duan-xiang 端祥 0868-duan 0869-duan-bing-xiang-jie 短兵相接 0870-duan-duan 短短 0871-duan-que 短缺 0872-duan-zan 短暂 0873-duan-lian 锻炼 0874-duan 0875-duan-jiao 断交 0876-dui 0877-dui 0878-dui-huan 兑换 0879-dui-xian 兑现 0880-dui 0881-dui-dai 对待 0882-dui-fu 对付 0883-dui-hua 对话 0884-dui-jie 对接 0885-dui-kang 对抗 0886-dui-lei 对垒 0887-dui-shang 对上 0888-dui-zhen 对阵 0889-dui-zhi 对峙 0890-dun-cu 敦促 0891-dun-shi 敦实 0892-tun-huo 囤货 0893-tun-ji 囤积 0894-duo 0895-duo-cai 多采 0896-duo-cai 多彩 0897-duo-ji-hua 多极化 0898-duo-shao 多少 0899-duo-yang 多样 0900-duo-yang-hua 多样化

900 - 999: 0901-duo-yu 多于 0902-duo-yuan 多元 0903-duo-yuan-hua 多元化 0904-duo-yun 多云 0905-duo-zhong-yang 多种样 0906-duo-yu 多於 0907-duo 0908-duo-de 夺得 0909-duo-guan 夺冠 0910-duo-hui 夺回 0911-duo-qu 夺取 0912-duo 0913-duo-bi 躲避 0914-e-hua 恶化 0915-e-lie 恶劣 0916-e-zhi 遏止 0917-e-zhi 遏制 0918-fa 0919-fa-biao 发表 0920-fa-bu 发布 0921-fa-chu 发出 0922-fa-da 发达 0923-fa-dian 发电 0924-fa-dong 发动 0925-fa-fang 发放 0926-fa-fen-tu-qiang 发奋图强 0927-fa-gao 发稿 0928-fa-gei 发给 0929-fa-hua 发话 0930-fa-hui 发挥 0931-fa-jue 发掘 0932-fa-lai 发来 0933-fa-ming 发明 0934-fa-qi 发起 0935-fa-she 发射 0936-fa-sheng 发声 0937-fa-sheng 发生 0938-fa-shi 发誓 0939-fa-shou 发售 0940-fa-shui 发水 0941-fa-xian 发现 0942-fa-xing 发行 0943-fa-yan 发言 0944-fa-yang 发扬 0945-fa-yang-guang-da 发扬光大 0946-fa-yu 发育 0947-fa-zhai 发债 0948-fa-zhan 发展 0949-fa-zuo 发作 0950-fa 0951-fa-kuan 罚款 0952-fa 0953-fa 0954-fa-gu-bu-ni 法古不泥 0955-fa-zhi-hua 法制化 0956-fan 0957-fan-cha 翻查 0958-fan-chuan 翻船 0959-fan-gun 翻滚 0960-fan-kai 翻开 0961-fan-shen 翻身 0962-fan-yi 翻译 0963-fan-duo 繁多 0964-fan-hua 繁华 0965-fan-mang 繁忙 0966-fan-rong 繁荣 0967-fan-yu 繁育 0968-fan-zhi 繁殖 0969-fan-zhong 繁重 0970-fan 0971-fan-bo 反驳 0972-fan-dui 反对 0973-fan-gan 反感 0974-fan-gong 反攻 0975-fan-ji 反击 0976-fan-kang 反抗 0977-fan-kui 反馈 0978-fan-pu 反扑 0979-fan-xing 反省 0980-fan-ying 反应 0981-fan-ying 反映 0982-fan 0983-fan-huan 返还 0984-fan-hui 返回 0985-fan-xiao 返销 0986-fan-mai 贩卖 0987-fan-yun 贩运 0988-fan 0989-fan-xia 犯下 0990-fan-youx 犯有 0991-fan-lan 泛滥 0992-fang-bian 方便 0993-fang-xing-wei-ai 方兴未艾 0994-fang-bu-sheng-fang 防不胜防 0995-fang-fan 防范 0996-fang-yu 防御 0997-fang-zhi 防止 0998-fang-zhi 防治 0999-fang-ai 妨碍 1000-fang-xiao 仿效

1000 - 1099: 1001-fang-zhao 仿照 1002-fang-zhi 仿制 1003-fang 访 1004-fang-wen 访问 1005-fang-you 访友 1006-fang-cheng 纺成 1007-fang 1008-fang-da 放大 1009-fang-huo 放活 1010-fang-kai 放开 1011-fang-kuan 放宽 1012-fang-man 放慢 1013-fang-qi 放弃 1014-fang-ru 放入 1015-fang-shou 放手 1016-fang-shou-yi-bo 放手一搏 1017-fang-song 放松 1018-fang-xia 放下 1019-fang-xin 放心 1020-fang-yan 放眼 1021-fang-zhi 放置 1022-fei 1023-fei-fan 非凡 1024-fei-ran 非然 1025-fei-yi-ri-zhi-han 非一日之寒 1026-fei 1027-fei-di 飞抵 1028-fei-fu 飞赴 1029-fei-wang 飞往 1030-fei-zhang 飞涨 1031-fei-chu 废除 1032-fei-yue 废约 1033-fei-fei-yang-yang 沸沸扬扬 1034-fei-teng 沸腾 1035-fen 1036-fen-bao 分包 1037-fen-bu 分布 1038-fen-dan 分担 1039-fen-dao 分到 1040-fen-de 分得 1041-fen-fa 分发 1042-fen-ge 分割 1043-fen-ge 分隔 1044-fen-jie 分解 1045-fen-kai 分开 1046-fen-lei 分类 1047-fen-li 分离 1048-fen-lie 分裂 1049-fen-liu 分流 1050-fen-men-bie-lei 分门别类 1051-fen-pan 分判 1052-fen-pei 分配 1053-fen-qi 分歧 1054-fen-san 分散 1055-fen-tan 分摊 1056-fen-wei 分为 1057-fen-xi 分析 1058-fen-xiang 分享 1059-fen-zheng 纷争 1060-fen-hui 焚毁 1061-fen-sui 粉碎 1062-fen-dou 奋斗 1063-fen-fa-tu-qiang 奋发图强 1064-fen-jin 奋进 1065-fen-zhan 奋战 1066-fen-nu 愤怒 1067-feng 1068-feng-fu 丰富 1069-feng-fu-duo-cai 丰富多彩 1070-feng-hou 丰厚 1071-feng-nian 丰年 1072-feng-pei 丰沛 1073-feng-shou 丰收 1074-feng-shuo 丰硕 1075-feng-bi 封闭 1076-feng-guan 封关 1077-feng-si 封死 1078-feng-suo 封锁 1079-feng-wei 封为 1080-feng-shui-lun-liu-zhun 风水轮流转 1081-feng-wen 风闻 1082-feng 1083-feng-shang 缝上 1084-feng-gong 奉公 1085-feng-gong-shou-fa 奉公守法 1086-feng-ming 奉命 1087-feng-xian 奉献 1088-feng-xian-gei 奉献给 1089-feng-xing 奉行 1090-fou-jue 否决 1091-fou-ren 否认 1092-fu-chi 扶持 1093-fu-lao-xie-you 扶老携幼 1094-fu-pin 扶贫 1095-fu-zhi 扶植 1096-fu-she 辐射 1097-fu 1098-fu-he 符合 1099-fu-cong 服从 1100-fu-wu 服务

1100 - 1199: 1101-fu-xing 服刑 1102-fu-yong 服用 1103-fu-dong 浮动 1104-fu-kua 浮夸 1105-fu-xian 浮现 1106-fu-zhu 辅助 1107-fu 1108-fu-gai 覆盖 1109-fu-qun 赋权 1110-fu-yu 赋于 1111-fu-yu 赋予 1112-fu-yu 赋与 1113-fu 1114-fu-chu 复出 1115-fu-gong 复工 1116-fu-su 复苏 1117-fu-yuan 复原 1118-fu-za 复杂 1119-fu-za-hua 复杂化 1120-fu-zhi 复制 1121-fu 1122-fu-chu 付出 1123-fu-kuan 付款 1124-fu-qing 付清 1125-fu-xi 付息 1126-fu-zhu 付诸 1127-fu 1128-fu-qi 负起 1129-fu-you 负有 1130-fu-yu 负于 1131-fu-ze 负责 1132-fu-ze-ren 负责任 1133-fu 1134-fu-ji 富集 1135-fu-qiang 富强 1136-fu-you 富有 1137-fu-yu 富裕 1138-fu-yu 富於 1139-fu-dai 附带 1140-fu-jia 附加 1141-gai 1142-gai-bian 改变 1143-gai-ge 改革 1144-gai-jian 改建 1145-gai-jin 改进 1146-gai-liang 改良 1147-gai-ming 改名 1148-gai-shan 改善 1149-gai-wei 改为 1150-gai-zao 改造 1151-gai-zheng 改正 1152-gai-zhi 改制 1153-gai-zhong 改种 1154-gai-zu 改组 1155-gai-kuo 概括 1156-gan 1157-gan-jing 干净 1158-gan-she 干涉 1159-gan-yu 干预 1160-gan 1161-gan-chao 赶超 1162-gan-dao 赶到 1163-gan-shang 赶上 1164-gan-zou 赶走 1165-gan 1166-gan-dao 感到 1167-gan-ji 感激 1168-gan-jue 感觉 1169-gan-kai 感慨 1170-gan-ran 感染 1171-gan-shou 感受 1172-gan-xie 感谢 1173-gan 1174-gang-jian 刚健 1175-gao 1176-gao-ang 高昂 1177-gao-bu-ke-pan 高不可攀 1178-gao-chan 高产 1179-gao-chao-die-qi 高潮迭起 1180-gao-chu 高出 1181-gao-da 高达 1182-gao-da 高大 1183-gao-dang 高档 1184-gao-ji 高级 1185-gao-ju 高居 1186-gao-ling 高龄 1187-gao-ming 高明 1188-gao-song 高耸 1189-gao-wu-jian-ling 高屋建瓴 1190-gao-xiao 高效 1191-gao-xing 高兴 1192-gao-ya 高雅 1193-gao-yu 高于 1194-gao-zhang 高涨 1195-gao-yu 高於 1196-gao 1197-gao-chu 搞出 1198-gao-hao 搞好 1199-gao-huo 搞活 1200-gao-luan 搞乱

1200 - 1299: 1201-gao-qi 搞起 1202-gao 1203-gao-bie 告别 1204-gao-fu 告负 1205-gao-jie 告捷 1206-gao-jie 告结 1207-gao-jie 告诫 1208-gao-su 告诉 1209-ge-song 歌颂 1210-ge-ming 革命 1211-ge 1212-ge-jue 隔绝 1213-ge-li 隔离 1214-ge-bie 个别 1215-gei 1216-gei-yu 给于 1217-gei-yu 给予 1218-gen-ben 根本 1219-gen-zhi 根治 1220-gen 1221-gen-bu-shang 跟不上 1222-gen-jin 跟进 1223-gen-shang 跟上 1224-gen-sui 跟随 1225-gen-zong 跟踪 1226-geng-yun 耕耘 1227-geng-gai 更改 1228-geng-ming 更名 1229-geng-xin 更新 1230-gong-zuo 工作 1231-gong 1232-gong-du 攻读 1233-gong-jin 攻进 1234-gong-zhan 攻占 1235-gong 1236-gong-bu-ying-qiu 供不应求 1237-gong-guo-yu-qiu 供过於求 1238-gong-shui 供水 1239-gong-ying 供应 1240-gong-bu 公布 1241-gong-kai 公开 1242-gong-ping 公平 1243-gong-ren 公认 1244-gong-zheng 公正 1245-gong-zhi-yu-shi 公之于世 1246-gong-zhu-yu-shi 公诸于世 1247-gong-zhu-yu-zhong 公诸于众 1248-gong-zhuan 公转 1249-gong-gu 巩固 1250-gong 1251-gong 1252-gong-chu 共处 1253-gong-chuang 共创 1254-gong-cun 共存 1255-gong-du 共睹 1256-gong-tong 共通 1257-gou-dui 勾兑 1258-gou-lian 勾联 1259-gou-tong 沟通 1260-gou-cheng 构成 1261-gou-jian 构建 1262-gou-si 构思 1263-gou-zao 构造 1264-gou-zhu 构筑 1265-gou 1266-gou-bing 购并 1267-gou-hui 购回 1268-gou-hui 购汇 1269-gou-jin 购进 1270-gou-mai 购买 1271-gou-ru 购入 1272-gou-wu 购物 1273-gou-zhi 购置 1274-gou 1275-gou-gao 够高 1276-gu-fu 辜负 1277-gu 1278-gu-ji 估计 1279-gu-liang 估量 1280-gu-zhu-yi-zhi 孤注一掷 1281-gu 1282-gu-chui 鼓吹 1283-gu-li 鼓励 1284-gu-lao 古老 1285-gu 1286-gu-ci-shi-bi 顾此失彼 1287-gu-quan 顾全 1288-gu-ding 固定 1289-gu-yong 雇用 1290-gua-feng 刮风 1291-gua-pao 刮跑 1292-gua-zou 刮走 1293-gua 1294-gua-hao 挂号 1295-gua-kao 挂靠 1296-gua-pai 挂牌 1297-guai-jiao 怪叫 1298-guan 1299-guan-bi 关闭 1300-guan-chang-da-ji 关厂大吉

1300 - 1399: 1301-guan-huai 关怀 1302-guan-jian 关键 1303-guan-men 关门 1304-guan-qie 关切 1305-guan-ting-zhuan 关停转 1306-guan-xi 关系 1307-guan-xin 关心 1308-guan-zhu 关注 1309-guan 1310-guan-ce 观测 1311-guan-cha 观察 1312-guan-guang 观光 1313-guan-kan 观看 1314-guan-shang 观赏 1315-guan 1316-guan-hao 管好 1317-guan-li 管理 1318-guan-xia 管辖 1319-guan-you 管有 1320-guan-zhu 管住 1321-guan-lu 灌录 1322-guan-che 贯彻 1323-guan-chuan 贯穿 1324-guan-tong 贯通 1325-guang-hui 光辉 1326-guang-rong 光荣 1327-guang 广 1328-guang-fan 广泛 1329-guang-kuo 广阔 1330-guang-zheng 广征 1331-gui-bi 规避 1332-gui-ding 规定 1333-gui-fan 规范 1334-gui-fan-hua 规范化 1335-gui-hua 规划 1336-gui 1337-gui-gen-dao-di 归根到底 1338-gui-gen-jie-di 归根结底 1339-gui-gong 归功 1340-gui-huan 归还 1341-gui-jiu-yu 归咎於 1342-gui-lai 归来 1343-gui-yin 归因 1344-gun-tang 滚烫 1345-guo-ji-hua 国际化 1346-guo 1347-guo-dong 过冬 1348-guo-du 过渡 1349-guo-guan 过关 1350-guo-guan-zhan-jiang 过关斩将 1351-guo-jing 过境 1352-guo-kuai 过快 1353-guo-qu 过去 1354-guo-ren 过人 1355-guo-shang 过上 1356-guo-sheng 过剩 1357-guo-tou 过头 1358-hai 1359-han 1360-han-hu 含糊 1361-han-leng 寒冷 1362-han-cang 寒伧 1363-han-jian 罕见 1364-han-wei 捍卫 1365-hao-hua 豪华 1366-hao-mai 豪迈 1367-hao 1368-hao-ping 好评 1369-hao-qi 好奇 1370-hao-zhuan 好转 1371-hao 1372-hao-zi 耗资 1373-hao-cheng 号称 1374-hao-da 浩大 1375-he-cha 核查 1376-he-ding 核定 1377-he-dui 核对 1378-he-fa 核发 1379-he-shi 核实 1380-he-xiao 核销 1381-he-zhun 核准 1382-he-mu 和睦 1383-he-pan-tuo-chu 和盘托出 1384-he-ping 和平 1385-he-xie 和谐 1386-he-ji 何急 1387-he 1388-he-ban 合办 1389-he-bing 合并 1390-he-er-wei-yi 合二为一 1391-he-fa 合法 1392-he-ge 合格 1393-he-gu 合股 1394-he-hu 合乎 1395-he-jian 合建 1396-he-li 合理 1397-he-long 合龙 1398-he-shi 合适 1399-he-wei 合为 1400-he-yi 合一

1400 - 1499: 1401-he-yi 合议 1402-he-ying 合影 1403-he-zi 合资 1404-he-zuo 合作 1405-he-li-ji-qun 鹤立鸡群 1406-hei 1407-hen 1408-heng-guan 横贯 1409-heng-sao-qian-jun 横扫千军 1410-heng-liang 衡量 1411-hong-dong 轰动 1412-hong-zha 轰炸 1413-hong-shui-fan-lan 洪水泛滥 1414-hong-da 宏大 1415-hong-wei 宏伟 1416-hong-yang 弘扬 1417-hong 1418-hong-bian 红遍 1419-hong-hua-lyu-ye 红花绿叶 1420-hou-che 后撤 1421-hou-lai-ju-shang 后来居上 1422-hu-han 呼喊 1423-hu-peng-yin-ban 呼朋引伴 1424-hu-xi 呼吸 1425-hu-ying 呼应 1426-hu-yu 呼吁 1427-hu-lyue 忽略 1428-hu-bu 互补 1429-hu-bu-qin-fan 互不侵犯 1430-hu-huan 互换 1431-hu-hui 互惠 1432-hu-ji 互济 1433-hu-li 互利 1434-hu-zhu 互助 1435-hua 1436-hua-diao 花掉 1437-hua-fei 花费 1438-hua 1439-hua-luo 滑落 1440-hua-xiang 滑向 1441-hua-shang 画上 1442-hua 1443-hua-bo 划拨 1444-hua-chu 划出 1445-hua-fen 划分 1446-hua-gui 划归 1447-hua-po 划破 1448-hua-ru 划入 1449-hua-shang 划上 1450-hua-suan 划算 1451-hua-jian 化减 1452-hua-jie 化解 1453-hua-wei 化为 1454-hua 1455-huai-nian 怀念 1456-huai-yi 怀疑 1457-huai-you 怀有 1458-huai-yun 怀孕 1459-huai 1460-huan-ge 欢歌 1461-huan-ju 欢聚 1462-huan-ju-yi-tang 欢聚一堂 1463-huan-le 欢乐 1464-huan-qing 欢庆 1465-huan-ying 欢迎 1466-huan-chen 环衬 1467-huan-gu 环顾 1468-huan-rao 环绕 1469-huan 1470-huan-ben 还本 1471-huan-gei 还给 1472-huan-lin 还林 1473-huan-xiang 还乡 1474-huan-zheng-yu-min 还政于民 1475-huan-he 缓和 1476-huan-jiao 缓缴 1477-huan-jie 缓解 1478-huan-man 缓慢 1479-huan 1480-huan-dai 换代 1481-huan-fa 换发 1482-huan-hui 换回 1483-huan-jie 换届 1484-huan-shang 换上 1485-huan-xia 换下 1486-huan-bing 患病 1487-huan-shang 患上 1488-huan-qi 唤起 1489-huan-ran-yi-xin 焕然一新 1490-huang-wu 荒芜 1491-huang-ran-da-wu 恍然大悟 1492-hui-gao 挥镐 1493-hui-shou 挥手 1494-hui-huang 辉煌 1495-hui-ying 辉映 1496-hui-fu 恢复 1497-hui 1498-hui-da 回答 1499-hui-dao 回到 1500-hui-fang 回访

1500 - 1599: 1501-hui-gu 回顾 1502-hui-gui 回归 1503-hui-guo 回国 1504-hui-jia 回家 1505-hui-kui 回馈 1506-hui-lai 回来 1507-hui-luo 回落 1508-hui-qu 回去 1509-hui-sheng 回升 1510-hui-shou 回收 1511-hui-tian 回填 1512-hui-tu 回吐 1513-hui-wen 回稳 1514-hui-xiang 回乡 1515-hui-yi 回忆 1516-hui-ying 回应 1517-hui-mou 回眸 1518-hui 1519-hui-huai 毁坏 1520-hui 1521-hui-jian 会见 1522-hui-ju 会聚 1523-hui-tan 会谈 1524-hui-tong 会同 1525-hui-wu 会晤 1526-hui 1527-hui-chu 汇出 1528-hui-gei 汇给 1529-hui-ji 汇集 1530-hui-ju 汇聚 1531-hui-kuan 汇款 1532-hui-ru 汇入 1533-hui-jiu 绘就 1534-hui-tu 绘图 1535-hun-dun 浑沌 1536-hun-chong 混充 1537-hun-he 混合 1538-hun-luan 混乱 1539-hun-ru 混入 1540-hun-tong-yu 混同于 1541-huo 1542-huo-dong 活动 1543-huo-gai 活该 1544-huo-po 活泼 1545-huo-yue 活跃 1546-huo-bao 火爆 1547-huo 1548-huo-ban 获颁 1549-huo-de 获得 1550-huo-jiang 获奖 1551-huo-li 获利 1552-huo-qu 获取 1553-huo-sheng 获胜 1554-huo-xi 获悉 1555-huo-yao 获邀 1556-huo-yi 获益 1557-huo-zeng 获赠 1558-huo-zhi 获知 1559-huo-zhun 获准 1560-huo-bi-hua 货币化 1561-huo-zhen-jia-shi 货真价实 1562-huo-fu-xiang-yi 祸福相倚 1563-ji 1564-ji-bai 击败 1565-ji-bi 击毙 1566-ji-dao 击倒 1567-ji-hui 击毁 1568-ji-zhong 击中 1569-ji-yu 基于 1570-ji 1571-ji-ji 积极 1572-ji-lei 积累 1573-ji-ya 积压 1574-ji-dong 激动 1575-ji-fen 激奋 1576-ji-huo 激活 1577-ji-li 激励 1578-ji-lie 激烈 1579-ji-nu 激怒 1580-ji-du 缉毒 1581-ji-na 缉拿 1582-ji 1583-ji-cheng 集成 1584-ji-jie 集结 1585-ji-zhong 集中 1586-ji-zi 集资 1587-ji 1588-ji-shi 及时 1589-ji-yu 急于 1590-ji-shi 疾驶 1591-ji-qu 汲取 1592-ji 1593-ji 1594-ji-chu 挤出 1595-ji-po 挤破 1596-ji-zhan 挤占 1597-ji 1598-ji 1599-ji-chu 寄出 1600-ji-lai 寄来

1600 - 1699: 1601-ji-shang 寄上 1602-ji-song 寄送 1603-ji-wang 寄望 1604-ji-yu 寄予 1605-ji-jing 寂静 1606-ji-mo 寂寞 1607-ji 1608-ji-hua 计划 1609-ji-jia 计价 1610-ji-shi 计时 1611-ji-suan 计算 1612-ji-wei 计为 1613-ji 1614-ji-lu 记录 1615-ji-zhu 记住 1616-ji-cheng 继承 1617-ji-xu 继续 1618-ji-nian 纪念 1619-jia 1620-jia-yu-hu-xiao 家喻户晓 1621-jia 1622-jia-da 加大 1623-jia-gao 加高 1624-jia-gong 加工 1625-jia-gu 加固 1626-jia-jin 加紧 1627-jia-ju 加剧 1628-jia-kai 加开 1629-jia-kuai 加快 1630-jia-meng 加盟 1631-jia-mi 加密 1632-jia-qiang 加强 1633-jia-ru 加入 1634-jia-shang 加上 1635-jia-she 加设 1636-jia-shen 加深 1637-jia-su 加速 1638-jia-xin 加薪 1639-jia-yi 加以 1640-jia-yin 加印 1641-jia-you-tian-cu 加油添醋 1642-jia-zheng 加征 1643-jia-zhong 加重 1644-jia 1645-jia-zao 假造 1646-jia-zhi 价值 1647-jia-qi 架起 1648-jia-she 架设 1649-jia-shi 驾驶 1650-jia-yu 驾驭 1651-jia 1652-jia-gei 嫁给 1653-jia-ru 嫁入 1654-jia-wang 嫁往 1655-jian-ce 监测 1656-jian-cha 监察 1657-jian-du 监督 1658-jian-shi 监誓 1659-jian-shi 监视 1660-jian-cheng 坚称 1661-jian-chi 坚持 1662-jian-chi-ji-jian 坚持己见 1663-jian-ding 坚定 1664-jian-ding-bu-yi 坚定不移 1665-jian-qiang 坚强 1666-jian-ren-bu-ba 坚韧不拔 1667-jian-shi 坚实 1668-jian-shou 坚守 1669-jian-ting 坚挺 1670-jian-xin 坚信 1671-jian-rui 尖锐 1672-jian-duan 间断 1673-jian 1674-jian-bing 兼并 1675-jian-gu 兼顾 1676-jian-ren 兼任 1677-jian-rong 兼容 1678-jian-fu 肩负 1679-jian-ju 艰巨 1680-jian-ku 艰苦 1681-jian-ku-zhuo-jue 艰苦卓绝 1682-jian-nan 艰难 1683-jian-ce 检测 1684-jian-cha 检查 1685-jian-kong 检控 1686-jian-tao 检讨 1687-jian-dao 拣到 1688-jian-dao 捡到 1689-jian-bian 简便 1690-jian-cheng 简称 1691-jian-dan 简单 1692-jian-hua 简化 1693-jian-cai 剪彩 1694-jian 1695-jian-chan 减产 1696-jian-dao 减到 1697-jian-di 减低 1698-jian-fei 减肥 1699-jian-huan 减缓 1700-jian-mian 减免

1700 - 1799: 1701-jian-qing 减轻 1702-jian-ruo 减弱 1703-jian-shao 减少 1704-jian-su 减速 1705-jian-xiao 减小 1706-jian-zhi 减至 1707-jian-ding 鉴定 1708-jian-ta 践踏 1709-jian 1710-jian-li-wang-yi 见利忘义 1711-jian-mian 见面 1712-jian-yi-yong-wei 见义勇为 1713-jian 1714-jian-kang 健康 1715-jian-quan 健全 1716-jian-shen 健身 1717-jian 1718-jian-chang 建厂 1719-jian-cheng 建成 1720-jian-guo 建国 1721-jian-jiao 建交 1722-jian-li 建立 1723-jian-qi 建起 1724-jian-she 建设 1725-jian-shu 建树 1726-jian-yi 建议 1727-jian-you 建有 1728-jian-yu 建于 1729-jian-zao 建造 1730-jiang-hua 僵化 1731-jiang 1732-jiang-gei 奖给 1733-jiang 1734-jiang-hua 讲话 1735-jiang-qiu 讲求 1736-jiang 1737-jiang-dao 降到 1738-jiang-di 降低 1739-jiang-ji 降级 1740-jiang-jia 降价 1741-jiang-luo 降落 1742-jiang-sheng 降生 1743-jiang-wei 降为 1744-jian-xi 降息 1745-jiang-xia 降下 1746-jiang-zhi 降至 1747-jiao 1748-jiao-cha 交叉 1749-jiao-chu 交出 1750-jiao-cuo 交错 1751-jiao-feng 交锋 1752-jiao-fu 交付 1753-jiao-gei 交给 1754-jiao-huan 交换 1755-jiao-hui 交汇 1756-jiao-huo 交火 1757-jiao-huo 交货 1758-jiao-jie 交接 1759-jiao-jie 交界 1760-jiao-liu 交流 1761-jiao-na 交纳 1762-jiao-rong 交融 1763-jiao-wang 交往 1764-jiao-yi 交易 1765-jiao-you 交由 1766-jiao-yu 交与 1767-jiao-zhan 交战 1768-jiao-zhi 交织 1769-jiao-mie 浇灭 1770-jiao-xi 浇熄 1771-jue-zhu 角逐 1772-jiao-fu 缴付 1773-jiao-huo 缴获 1774-jiao-jiao 缴交 1775-jiao-na 缴纳 1776-jiao-qing 缴清 1777-jiao-hua 教化 1778-jiao-suo 教唆 1779-jiao-xun 教训 1780-jiao 1781-jiao-liang 较量 1782-jiao 1783-jiao-ban 叫板 1784-jiao-mai 叫买 1785-jiao-ting 叫停 1786-jie-fa 揭发 1787-jie-kai 揭开 1788-jie-lu 揭露 1789-jie-mu 揭幕 1790-jie-shi 揭示 1791-jie-xiao 揭晓 1792-jie 1793-jie-chu 接触 1794-jie-dai 接待 1795-jie-dao 接到 1796-jie-gui 接轨 1797-jie-huo 接获 1798-jie-jian 接见 1799-jie-jie 接界 1800-jie-jin 接近

1800 - 1899: 1801-jie-na 接纳 1802-jie-qia 接洽 1803-jie-rang 接壤 1804-jie-ren 接任 1805-jie-shang 接上 1806-jie-shou 接收 1807-jie-shou 接受 1808-jie-song 接送 1809-jie-ti 接替 1810-jie-xie 接卸 1811-jie-zhe 接着 1812-jie-zhong-er-zhi 接踵而至 1813-jie-liu 截留 1814-jie-liu 截流 1815-jie-ran-bu-tong 截然不同 1816-jie-zhi 截止 1817-jie-chi 劫持 1818-jie-sheng 节省 1819-jie-yue 节约 1820-jie-chu 杰出 1821-jie 1822-jie-jin 竭尽 1823-jie-cheng 结成 1824-jie-chu 结出 1825-jie-he 结合 1826-jie-hui 结汇 1827-jie-hun 结婚 1828-jie-qin 结亲 1829-jie-shi 结实 1830-jie-shu 结束 1831-jie 1832-jie-chu 解除 1833-jie-fang 解放 1834-jie-jue 解决 1835-jie-kun 解困 1836-jie-nang-xiang-zhu 解囊相助 1837-jie-shi 解释 1838-jie-ti 解体 1839-jie-zhi 解职 1840-jie 1841-jie 1842-jie 1843-jie-jian 借鉴 1844-jie-kuan 借款 1845-jie-yong 借用 1846-jie-zhai 借债 1847-jie-zhong 借重 1848-jie-zhu 借助 1849-jie-hu 介乎 1850-jie-shao 介绍 1851-jie-yu 介於 1852-jin-guo-bu-rang-xu-mei 巾帼不让须眉 1853-jin-bi-hui-huang 金碧辉煌 1854-jin 1855-jin-cou 紧凑 1856-jin-gen 紧跟 1857-jin-luo-mi-gu 紧锣密鼓 1858-jin-mi 紧密 1859-jin-po 紧迫 1860-jin-qiao 紧俏 1861-jin-suo 紧缩 1862-jin-tie 紧贴 1863-jin-zhang 紧张 1864-jin-xiu 锦绣 1865-jin-shen 谨慎 1866-jin 1867-jin-bu 进步 1868-jin-chang 进场 1869-jin-chu 进出 1870-jin-chu-kou 进出口 1871-jin-gong 进攻 1872-jin-kou 进口 1873-jin-lai 进来 1874-jin-qu 进取 1875-jin-qu 进去 1876-jin-ru 进入 1877-jin-shi 进食 1878-jin-xing 进行 1879-jin-xiu 进修 1880-jin-zhan 进展 1881-jin-zhu 进驻 1882-jin-jin 晋金 1883-jin 1884-jin-zhi 禁止 1885-jin 1886-jin 1887-jin-kuai 尽快 1888-jin-shou-yan-di 尽收眼底 1889-jin-zhong-zhi-shou 尽忠职守 1890-jing-jing-ye-ye 兢兢业业 1891-jing-kong 惊恐 1892-jing-qi 惊奇 1893-jing-ren 惊人 1894-jing-tian 惊天 1895-jing-xi 惊悉 1896-jing-xian 惊险 1897-jing-ya 惊讶 1898-jing 1899-jing-cai 精彩 1900-jing-da-xi-suan 精打细算

1900 - 1999: 1901-jing-gan 精干 1902-jing-jian 精简 1903-jing-liang 精良 1904-jing-mei 精美 1905-jing-ming 精明 1906-jing-que 精确 1907-jing-xuan 精选 1908-jing-zhan 精湛 1909-jing 1910-jing-ban 经办 1911-jing-guo 经过 1912-jing-ji 经济 1913-jing-li 经历 1914-jing-shang 经商 1915-jing-shou 经手 1916-jing-shou 经受 1917-jing-yan-feng-fu 经验丰富 1918-jing-ying 经营 1919-jing-ran 井然 1920-jing-gao 警告 1921-jing-ti 警惕 1922-jing-qi 景气 1923-jing 1924-jing 1925-jing-li 敬礼 1926-jing 1927-jing-su 竞速 1928-jing-tou 竞投 1929-jing-zheng 竞争 1930-jing-zeng 净增 1931-jiong-po 窘迫 1932-jiu-zheng 纠正 1933-jiu 1934-jiu 1935-jiu-huo 救活 1936-jiu-ji 救急 1937-jiu-wang-tu-cun 救亡图存 1938-jiu-zheng 救正 1939-jiu-zhu 救助 1940-jiu-du 就读 1941-jiu-ren 就任 1942-jiu-xu 就绪 1943-jiu-xue 就学 1944-jiu-ye 就业 1945-jiu-zhi 就职 1946-jiu-zuo 就座 1947-ju-bu 拘捕 1948-ju-jin 拘谨 1949-ju 1950-ju-duo 居多 1951-ju-gao-bu-xia 居高不下 1952-ju-yu 居于 1953-ju-zhu 居住 1954-ju-xian-yu 局限于 1955-ju 1956-ju-ban 举办 1957-ju-bao 举报 1958-ju-bei 举杯 1959-ju-guo 举过 1960-ju-qi 举起 1961-ju-shi-wen-ming 举世闻名 1962-ju-shi-wu-shuang 举世无双 1963-ju-shi-zhu-mu 举世瞩目 1964-ju-xing 举行 1965-ju-yi-fan-san 举一反三 1966-ju-zhai 举债 1967-ju-zu-qing-zhong 举足轻重 1968-ju-ji 聚集 1969-ju-shou-yi-tang 聚首一堂 1970-ju 1971-ju-jue 拒绝 1972-ju-shuo 据说 1973-ju-da 巨大 1974-ju 1975-ju-bei 具备 1976-ju-ti 具体 1977-ju-you 具有 1978-ju 1979-ju-li 距离 1980-juan 1981-juan-kuan 捐款 1982-juan-qi 捐弃 1983-juan-zeng 捐赠 1984-juan 1985-juan-ru 卷入 1986-juan-tu-chong-lai 卷土重来 1987-jue-de 觉得 1988-jue-xing 觉醒 1989-jue 1990-jue-ce 决策 1991-jue-chu 决出 1992-jue-ding 决定 1993-jue-xin 决心 1994-jue 1995-jue-wu-jin-you 绝无仅有 1996-jun-heng 均衡 1997-jun-yun 均匀 1998-jun-gong 竣工 1999-kai 2000-kai-ban 开办

2000 - 2099: 2001-kai-pi 开辟 2002-kai-cai 开采 2003-kai-chu 开出 2004-kai-chuang 开创 2005-kai-fa 开发 2006-kai-fang 开放 2007-kai-gan 开杆 2008-kai-gong 开工 2009-kai-guan 开关 2010-kai-hu 开户 2011-kai-hua-tu-yan 开花吐艳 2012-kai-hui 开会 2013-kai-jin 开进 2014-kai-ken 开垦 2015-kai-kou 开口 2016-kai-li 开立 2017-kai-lie 开裂 2018-kai-men 开门 2019-kai-mu 开幕 2020-kai-ping 开瓶 2021-kai-qi 开启 2022-kai-sai 开赛 2023-kai-shan 开山 2024-kai-she 开设 2025-kai-shi 开始 2026-kai-shi 开市 2027-kai-ting 开庭 2028-kai-tong 开通 2029-kai-tuo 开拓 2030-kai-wang 开往 2031-kai-xin 开心 2032-kai-hang 开行 2033-kai-xue 开学 2034-kai-ye 开业 2035-kai-zhan 开展 2036-kai-zhan 开战 2037-kai-zhang 开张 2038-kai-zhi 开支 2039-kan 2040-kan-deng 刊登 2041-kan-zai 刊载 2042-kan-cheng 堪称 2043-kan-yu 堪虞 2044-kan-cha 勘察 2045-kan-tan 勘探 2046-kan 2047-kan 2048-kan-bing 看病 2049-kan-cheng 看成 2050-kan-chu 看出 2051-kan-dai 看待 2052-kan-dao 看到 2053-kan-hao 看好 2054-kan-jian 看见 2055-kan-kan 看看 2056-kan-lai 看来 2057-kan-qing 看清 2058-kan-wan 看完 2059-kan-wang 看望 2060-kan-zhong 看中 2061-kan-zhong 看重 2062-kan-zhun 看准 2063-kan-zuo 看作 2064-kang-kai-ji-ang 慷慨激昂 2065-kang 2066-kang-hong 抗洪 2067-kang-yi 抗议 2068-kang-yu 抗御 2069-kang-zai 抗灾 2070-kao 2071-kao-cha 考察 2072-kao-lyu 考虑 2073-kao-shang 考上 2074-kao-yan 考验 2075-kao-bei 拷贝 2076-kao 2077-kao-long 靠拢 2078-ke-xue 科学 2079-ke-xue-hua 科学化 2080-ke 2081-ke-ai 可爱 2082-ke-guan 可观 2083-ke-gui 可贵 2084-ke-kao 可靠 2085-ke-neng 可能 2086-ke-pa 可怕 2087-ke-shi 可识 2088-ke-xi 可惜 2089-ke-xi 可喜 2090-ke-xing 可行 2091-ke-yi 可疑 2092-ke-yi 可以 2093-ke-wang 渴望 2094-ke 2095-ke-fu 克服 2096-ke-long 克隆 2097-ke 2098-ke-you 刻有 2099-ken 2100-ken-ding 肯定

2100 - 2199: 2101-keng 2102-kong-qian 空前 2103-kong-que 空缺 2104-kong-xi 空袭 2105-kong-yun 空运 2106-kong-que-dong-nan-fei 孔雀东南飞 2107-kong-gu 控股 2108-kong-zhi 控制 2109-kou-chu 扣除 2110-kou-diao 扣掉 2111-kou-liu 扣留 2112-kou-ya 扣押 2113-ku-bu-kan-yan 苦不堪言 2114-ku-si 酷似 2115-ku-rong 库容 2116-kua-da 夸大 2117-kua 2118-kua-jin 跨进 2119-kua-qian 跨前 2120-kua-ru 跨入 2121-kua-yue 跨越 2122-kuai 2123-kuai-jie 快捷 2124-kuai-le 快乐 2125-kuai-su 快速 2126-kuai-yu 快于 2127-kuan 2128-kuan-chang 宽敞 2129-kuan-guang 宽广 2130-kuan-kuo 宽阔 2131-kuan-song 宽松 2132-kuan-yu 宽裕 2133-kuan-dai 款待 2134-kuang-huan 狂欢 2135-kuang-ri 旷日 2136-kui 2137-kui-sun 亏损 2138-kun-bang 捆绑 2139-kun-ku 困苦 2140-kun-nan 困难 2141-kun-rao 困扰 2142-kuo-chong 扩充 2143-kuo-da 扩大 2144-kuo-jian 扩建 2145-kuo-jun 扩浚 2146-kuo-san 扩散 2147-kuo-zhan 扩展 2148-kuo-zhang 扩张 2149-kuo 2150-kuo-bie 阔别 2151-la-cheng 拉成 2152-la-da 拉大 2153-la-dao 拉到 2154-la-dong 拉动 2155-la-kai 拉开 2156-la-ren-tou 拉人头 2157-la-yuan 拉远 2158-lai 2159-lai-dao 来到 2160-lai-fang 来访 2161-lai-lin 来临 2162-lai-wang 来往 2163-lai-wang-yu 来往于 2164-lai-yuan-yu 来源于 2165-lai-zhi-bu-yi 来之不易 2166-lai-zi 来自 2167-lai-zi-yu 来自于 2168-lan-jie 拦截 2169-lan 2170-lan-yong 滥用 2171-lang-fei 浪费 2172-lang-man 浪漫 2173-lao-dong 劳动 2174-lao-dun 劳顿 2175-lao-gu 牢固 2176-lao-ji 牢记 2177-le-ling 勒令 2178-le-guan 乐观 2179-le-jian 乐见 2180-le-yu 乐于 2181-lei-ji 累积 2182-lei-lei 累累 2183-lei-cheng 垒成 2184-lei-si 类似 2185-leng-dan 冷淡 2186-leng-jing 冷静 2187-leng-zhan 冷战 2188-li-ding 厘订 2189-li 2190-li-chang 离场 2191-li-jing 离境 2192-li-kai 离开 2193-li-xiu 离休 2194-li-jie 理解 2195-li-shun 理顺 2196-li-suo-dang-ran 理所当然 2197-li-xiang 理想 2198-li-zhi 理智 2199-li-jing 历经 2200-li-shi 历时

2200 - 2299: 2201-li-guo 利国 2202-li-ji 利己 2203-li-min 利民 2204-li-yong 利用 2205-li-yu 利于 2206-li 2207-li-fa 立法 2208-li-guo 立国 2209-li-xiang 立项 2210-li-yu 立于 2211-li-zhi 立志 2212-li-zu 立足 2213-li 2214-li-bao 力保 2215-li-cuo 力挫 2216-li-ke 力克 2217-li-qiu 力求 2218-li-tu 力图 2219-li-zheng 力争 2220-lian-ban 联办 2221-lian-he 联合 2222-lian-jie 联接 2223-lian-luo 联络 2224-lian-meng 联盟 2225-lian-shou 联手 2226-lian-tong 联通 2227-lian-wang 联网 2228-lian-xi 联系 2229-lian-yi 联谊 2230-lian-yin 联姻 2231-lian-ying 联营 2232-lian-yun 联运 2233-lian-cheng 连成 2234-lian-jie 连接 2235-lian-pian-lei-du 连篇累牍 2236-lian-tai 连台 2237-lian-tong 连通 2238-lian-wei 连为 2239-lian-jia 廉价 2240-lian-jie 廉洁 2241-lian-jie-feng-gong 廉洁奉公 2242-lian-zheng 廉政 2243-lian 2244-liang-duo 良多 2245-liang-hao 良好 2246-liang-chan 量产 2247-liang-ru-wei-chu 量入为出 2248-liang 2249-liang-chu 亮出 2250-liang-xiang 亮相 2251-liang-jie 谅解 2252-liao-shang 疗伤 2253-liao 2254-liao-bu-qi 了不起 2255-liao-jie 了解 2256-liao-que 了却 2257-liao-ding 料定 2258-lie 2259-lie-chu 列出 2260-lie-dui 列队 2261-lie-ju 列举 2262-lie-ming 列明 2263-lie-ru 列入 2264-lie-wei 列为 2265-lie-zhi 列支 2266-lie-bian 裂变 2267-lie-sha 猎杀 2268-lin-li 林立 2269-lin-lin-zong-zong 林林总总 2270-lin 2271-lin-jin 临近 2272-lin-wei-bu-luan 临危不乱 2273-lin-jin 邻近 2274-ling-san 零散 2275-ling-xing 零星 2276-ling-jia 凌驾 2277-ling 2278-ling-huo 灵活 2279-ling-min 灵敏 2280-ling-tong 灵通 2281-ling 2282-ling-dao 领导 2283-ling-dao 领到 2284-ling-qu 领取 2285-ling-wu 领舞 2286-ling-xian 领先 2287-ling-xian-yu 领先于 2288-ling-xian 领衔 2289-ling 2290-ling-ren-man-yi 令人满意 2291-liu 2292-liu-gei 留给 2293-liu-nian 留念 2294-liu-xia 留下 2295-liu-xue 留学 2296-liu 2297-liu-chuan 流传 2298-liu-dong 流动 2299-liu-han 流汗 2300-liu-jing 流经

2300 - 2399: 2301-liu-li 流利 2302-liu-lian-wang-fan 流连忘返 2303-liu-lu 流露 2304-liu-ru 流入 2305-liu-shi 流失 2306-liu-tong 流通 2307-liu-wang 流亡 2308-liu-xing 流行 2309-liu-xie 流血 2310-liu-zou 流走 2311-long 2312-long-long 隆隆 2313-long-zhong 隆重 2314-long-duan 垄断 2315-lu-huo-chun-qing 炉火纯青 2316-lu 2317-lou-chu 露出 2318-lou-mian 露面 2319-lu-de 录得 2320-lu-qu 录取 2321-lu-yin 录音 2322-lyu-ju 旅居 2323-lyu-xing 旅行 2324-lyu-you 旅游 2325-lyu-xing 履行 2326-lyu 2327-shuai-ling 率领 2328-lyu 绿 2329-lyu-you-you 绿油油 2330-lun-hou 轮候 2331-lun-kong 轮空 2332-lun-wei 沦为 2333-lun 2334-lun-zheng 论证 2335-luo-lu 裸露 2336-luo-cheng 落成 2337-luo-dao 落到 2338-luo-hou 落后 2339-luo-hou-yu 落后于 2340-luo-hu 落户 2341-luo-jin 落进 2342-luo-ju 落居 2343-luo-kong 落空 2344-luo-ma 落马 2345-luo-shi 落实 2346-luo-xia 落下 2347-luo-xuan 落选 2348-luo-yi-bu-jue 络绎不绝 2349-ma-fan 麻烦 2350-mai-cang 埋藏 2351-mai-xia 埋下 2352-mai 2353-mai-dao 买到 2354-mai-duan 买断 2355-mai-mai 买卖 2356-mai-xia 买下 2357-mai-zu 买足 2358-mai 2359-mai-dao 卖到 2360-mai-diao 卖掉 2361-mai-duan 卖断 2362-mai-gei 卖给 2363-mai-chu 迈出 2364-mai-jin 迈进 2365-mai-ru 迈入 2366-mai-shang 迈上 2367-mai-xiang 迈向 2368-man 2369-man-huai 满怀 2370-man-huai-xin-xin 满怀信心 2371-man-yi 满意 2372-man-zu 满足 2373-man-yan 蔓延 2374-man 2375-man-yu 慢于 2376-man-yan 漫延 2377-mang 2378-mang-yu 忙于 2379-mao 2380-mao-yi 贸易 2381-mei 2382-mo-shou 没收 2383-mei-you 没有 2384-mei-kuang-yu-xia 每况愈下 2385-mei-hao 美好 2386-mei-li 美丽 2387-men-re 闷热 2388-meng-fa 萌发 2389-meng-ya 萌芽 2390-meng-mian 蒙面 2391-meng-shang 蒙上 2392-meng-shou 蒙受 2393-meng-lie 猛烈 2394-meng-zeng 猛增 2395-meng 2396-meng-mei-yi-qiu 梦寐以求 2397-mi-bu 弥补 2398-mi-man 弥漫 2399-mi-bu-ke-fen 密不可分 2400-mi-bu 密布

2400 - 2499: 2401-mi-feng 密封 2402-mi-gao 密告 2403-mi-ji 密集 2404-mi-qie 密切 2405-mian 2406-mian-chu 免除 2407-mian-qu 免去 2408-mian-li 勉励 2409-mian-huai 缅怀 2410-mian-dui 面对 2411-mian-lin 面临 2412-mian-shi 面世 2413-mian-shi 面市 2414-mian-xiang 面向 2415-miao-shu 描述 2416-miao-xiang 瞄向 2417-miao-zhun 瞄准 2418-miao-mang 渺茫 2419-miao-qu-heng-sheng 妙趣横生 2420-mie-sha 灭杀 2421-min-gan 敏感 2422-min-jie 敏捷 2423-min-rui 敏锐 2424-ming 2425-ming-bai 明白 2426-ming-lang 明朗 2427-ming-lang-hua 明朗化 2428-ming-ling 明令 2429-ming-que 明确 2430-ming-xi 明晰 2431-ming-xian 明显 2432-ming-zheng-an-dou 明争暗斗 2433-ming-zhi 明智 2434-ming-ji 铭记 2435-ming-jiao 名叫 2436-ming-lie 名列 2437-ming-lie-qian-mao 名列前茅 2438-ming-wen-xia-er 名闻遐迩 2439-ming-ling 命令 2440-ming-ming 命名 2441-mo-suo 摸索 2442-mo-guo-yu 莫过于 2443-mo-ming 莫明 2444-mo-xu-you 莫须有 2445-mo-shou-chen-gui 墨守陈规 2446-mo-mo-wu-wen 默默无闻 2447-mou 2448-mou-qiu 谋求 2449-mou-sheng 谋生 2450-mou-zhi 谋职 2451-mu-ji 募集 2452-mu-bu-xia-ji 目不暇给 2453-mu-du 目睹 2454-mu-lin 睦邻 2455-na 2456-na-chu 拿出 2457-na-dao 拿到 2458-na-hui 拿回 2459-na-lai 拿来 2460-na-ru 纳入 2461-na-shui 纳税 2462-nai 2463-nai-lao 耐劳 2464-nan 2465-nan-ci-qi-jiu 难辞其咎 2466-nan-de 难得 2467-nan-wang 难忘 2468-nan-yi-wei-ji 难以为继 2469-nan-yi-xiang-xiang 难以想象 2470-nang-kuo 囊括 2471-neng 2472-neng-fou 能否 2473-neng-gan 能干 2474-neng-gou 能够 2475-ni 2476-ni-ding 拟定 2477-ni 2478-ni-cha 逆差 2479-nian-chan 年产 2480-nian-deng 年登 2481-nian-guo-ban-bai 年过半百 2482-nian-jin 年近 2483-nian-jiu-shi-xiu 年久失修 2484-nian-qing 年轻 2485-niang-cheng 酿成 2486-niang-zhi 酿制 2487-nie 2488-nie-zao 捏造 2489-ning-ju 凝聚 2490-niu-kui 扭亏 2491-niu-kui-wei-ying 扭亏为盈 2492-niu-qu 扭曲 2493-niu-zhuan 扭转 2494-nong-nong 浓浓 2495-nong-yu 浓郁 2496-nong-xu 弄虚 2497-nu-li 努力 2498-nuan-hong-se 暖红色 2499-nuo-yong 挪用 2500-ou-ran 偶然

2500 - 2599: 2501-pa 2502-pa-xia 爬下 2503-pa-xing 爬行 2504-pa 2505-pai-mai 拍卖 2506-pai-she 拍摄 2507-pai-shi 拍实 2508-pai 2509-pai-chu 排除 2510-pai-ding 排定 2511-pai-dui 排队 2512-pai-fang 排放 2513-pai-hong 排洪 2514-pai-ming 排名 2515-pai-wei 排位 2516-pai-wu 排污 2517-pai-hang 排行 2518-pai-xu 排序 2519-pai-yan 排演 2520-pai-huai 徘徊 2521-pai 2522-pai-chu 派出 2523-pai-fa 派发 2524-pai-qian 派遣 2525-pai-wang 派往 2526-pai-xi 派息 2527-pai-yuan 派员 2528-pai-zhu 派驻 2529-pai-zhu-you 派驻有 2530-pan-sheng 攀升 2531-pan-tan 攀谈 2532-pan-huo 盘活 2533-pan-ju 盘踞 2534-pan 2535-pan-wang 盼望 2536-pan 2537-pan-chu 判处 2538-pan-ding 判定 2539-pan-duan 判断 2540-pan-fa 判罚 2541-pan-jue 判决 2542-pang-da 庞大 2543-pang-ting 旁听 2544-pao 2545-pao-bu 跑步 2546-pao-chu 跑出 2547-pei-fei 培肥 2548-pei-xun 培训 2549-pei-yang 培养 2550-pei-yu 培育 2551-pei-zhi 培植 2552-pei 2553-pei-chang 赔偿 2554-pei-tong 陪同 2555-pei-bei 配备 2556-pei-dui 配对 2557-pei-he 配合 2558-pei-jian 配建 2559-pei-shang 配上 2560-pei-tao 配套 2561-pei-you 配有 2562-pei-zhi 配置 2563-pei-fu 佩服 2564-pen-tu 喷涂 2565-peng-bo 蓬勃 2566-peng 2567-peng-de 捧得 2568-peng-hui 捧回 2569-peng-bi 碰壁 2570-peng-dao 碰到 2571-peng-zhuang 碰撞 2572-pi 2573-pi-ping 批评 2574-pi-zhun 批准 2575-pi-lu 披露 2576-pi 2577-pi-lin 毗邻 2578-pi-bei 疲惫 2579-pi-lao 疲劳 2580-pi-ruan 疲软 2581-pi-pei 匹配 2582-pian-li 偏离 2583-pian-gou 骗购 2584-pian-hui 骗汇 2585-pian-shui 骗税 2586-piao-yang 飘扬 2587-piao-yi 飘逸 2588-piao-fu 漂浮 2589-piao-liang 漂亮 2590-pie-kai 撇开 2591-pie-xia 撇下 2592-pin-bo 拼搏 2593-pin-fa 频发 2594-pin-fan 频繁 2595-pin-pin 频频 2596-pin-reng 频仍 2597-pin-kun 贫困 2598-pin-ji 贫瘠 2599-pin-qing 聘请 2600-pin-yong 聘用

2600 - 2699: 2601-ping 2602-ping-an 平安 2603-ping-dan 平淡 2604-ping-deng 平等 2605-ping-fan 平凡 2606-ping-fen-qiu-se 平分秋色 2607-ping-heng 平衡 2608-ping-huan 平缓 2609-ping-jian 平减 2610-ping-jing 平静 2611-ping-ping-an-an 平平安安 2612-ping-shi 平实 2613-ping-wen 平稳 2614-ping-xi 平息 2615-ping-yi 平抑 2616-ping 2617-ping-jie 凭借 2618-ping 2619-ping-chu 评出 2620-ping-gu 评估 2621-ping-jia 评价 2622-ping-lun 评论 2623-ping-shuo 评说 2624-ping-wei 评为 2625-ping-xuan 评选 2626-po-fu-sheng-ming 颇负盛名 2627-po 2628-po-bai 破败 2629-po-cai 破财 2630-po-chan 破产 2631-po-chu 破除 2632-po-huai 破坏 2633-po-huo 破获 2634-po-jiu 破旧 2635-po-lang 破浪 2636-po-sui 破碎 2637-po-tu 破土 2638-po-tu-dong-gong 破土动工 2639-po 2640-po-jin 迫近 2641-po-shi 迫使 2642-po-zai-yan-qian 迫在眼前 2643-pu-jiu 扑救 2644-pu-mie 扑灭 2645-pu 2646-pu-lu 铺路 2647-pu-ping 铺平 2648-pu-she 铺设 2649-pu-you 铺有 2650-pu-bian 普遍 2651-pu-ji 普及 2652-pu-tian-tong-qing 普天同庆 2653-pu-tong 普通 2654-pu-zhao 普照 2655-pu-cheng 谱成 2656-pu-qu 谱曲 2657-pu-xie 谱写 2658-qi 2659-qi-dai 期待 2660-qi-dai-yi-jiu 期待已久 2661-qi-man 期满 2662-qi-wang 期望 2663-qi-zha 欺诈 2664-qi-guai 奇怪 2665-qi-miao-wu-bi 奇妙无比 2666-qi-shi 歧视 2667-qi-qu-bu-ping 崎岖不平 2668-qi-quan 齐全 2669-qi-tou-bing-jin 齐头并进 2670-qi-kai-de-sheng 旗开得胜 2671-qi-fu 祈福 2672-qi 2673-qi 2674-qi-bao 起爆 2675-qi-bu 起步 2676-qi-cao 起草 2677-qi-dao 起到 2678-qi-fei 起飞 2679-qi-fu 起伏 2680-qi-huo 起火 2681-qi-lai 起来 2682-qi-li 起立 2683-qi-shen 起身 2684-qi-su 起诉 2685-qi-tu 企图 2686-qi-dong 启动 2687-qi-hang 启航 2688-qi-yong 启用 2689-qi-chu 砌出 2690-qi-ang-ang 气昂昂 2691-qi 2692-qi-quan 弃权 2693-qia-zhu 掐住 2694-qia-tan 洽谈 2695-qian 2696-qian-tou 牵头 2697-qian-zai-nan-feng 千载难逢 2698-qian 2699-qian-ru 迁到 2700-qian-ru 迁入

2700 - 2799: 2701-qian-zhi 迁址 2702-qian-zhi 迁至 2703-qian 2704-qian-ding 签定 2705-qian-ding 签订 2706-qian-fa 签发 2707-qian-shou 签收 2708-qian-shu 签署 2709-qian-shu 签属 2710-qian-yue 签约 2711-qian-zi 签字 2712-qian-fu 前赴 2713-qian-fu-hou-ji 前赴後继 2714-qian-jin 前进 2715-qian-lai 前来 2716-qian-suo-wei-you 前所未有 2717-qian-tu-wu-liang 前途无量 2718-qian-wang 前往 2719-qian-xing 前行 2720-qian-cang 潜藏 2721-qian-xin 潜心 2722-qian-fan 遣返 2723-qian-song 遣送 2724-qian-zou 遣走 2725-qian-ze 谴责 2726-qian 2727-qian 2728-qian-jiao 欠缴 2729-qiang-sha 枪杀 2730-qiang 2731-qiang-da 强大 2732-qiang-diao 强调 2733-qiang-hua 强化 2734-qiang-jing 强劲 2735-qiang-lie 强烈 2736-qiang-ling 强令 2737-qiang-ying 强硬 2738-qiang-yu 强于 2739-qiang-zhi 强制 2740-qiang 2741-qiang-dan 抢单 2742-qiang-gong 抢攻 2743-qiang-jie 抢劫 2744-qiang-jiu 抢救 2745-qiang-xiu 抢修 2746-qiang-zhan 抢占 2747-qiao-ding 敲定 2748-qiao-ji 敲击 2749-qiao-shang 敲上 2750-qiao-xiang 敲响 2751-qiao-qiao 悄悄 2752-qiao-ju 侨居 2753-qie 2754-qie-ji 切记 2755-qie-shi 切实 2756-qie-qu 窃取 2757-qin-fan 侵犯 2758-qin-lyue 侵略 2759-qin-ru 侵入 2760-qin-shi 侵蚀 2761-qin-tun 侵吞 2762-qin-zhan 侵占 2763-qin-lin 亲临 2764-qin-qie 亲切 2765-qin-zheng 勤政 2766-qin-huo 擒获 2767-qing-qing 青青 2768-qing 2769-qing-song 轻松 2770-qing-wei 轻微 2771-qing 2772-qing-xiang 倾向 2773-qing-xiao 倾销 2774-qing-xie 倾斜 2775-qing 2776-qing-che 清澈 2777-qing-chu 清除 2778-qing-chu 清楚 2779-qing-dan 清淡 2780-qing-li 清理 2781-qing-suan 清算 2782-qing-xi 清晰 2783-qing-xing 清醒 2784-qing-yu 清淤 2785-qing-juan 清隽 2786-qing 2787-qing-you-du-zhong 情有独钟 2788-qing-yuan 情愿 2789-qing 2790-qing-lai 请来 2791-qing-qiu 请求 2792-qing-shi 请示 2793-qing 2794-qing-he 庆贺 2795-qing-zhu 庆祝 2796-qiong 2797-qiu 2798-qiu-da 求大 2799-qiu-de 求得 2800-qiu-shi 求实

2800 - 2899: 2801-qiu-tong-cun-yi 求同存异 2802-qiu-xue 求学 2803-qiu-zhi 求职 2804-qu 2805-qu-gao 趋高 2806-qu-xiang 趋向 2807-qu-yu 趋于 2808-qu-fen 区分 2809-qu 2810-qu-zhe 曲折 2811-qu-fu 屈服 2812-qu-zhi-ke-shu 屈指可数 2813-qu-che 驱车 2814-qu 2815-qu-chang-bu-duan 取长补短 2816-qu-chu 取出 2817-qu-dai 取代 2818-qu-dao 取道 2819-qu-de 取得 2820-qu-er-dai-zhi 取而代之 2821-qu-jing 取经 2822-qu-jue-yu 取决于 2823-qu-ming 取名 2824-qu-sheng 取胜 2825-qu-xiao 取消 2826-qu-yong 取用 2827-qu-zi 取自 2828-qu-zi-yu 取自于 2829-qu 2830-qu-hua 去化 2831-qu-shi 去世 2832-quan-wei 权威 2833-quan 2834-quan-jun-fu-mo 全军覆没 2835-quan-li-yi-fu 全力以赴 2836-quan-mian 全面 2837-quan-qiu-hua 全球化 2838-quan-shen-er-tui 全身而退 2839-quan-sheng 全胜 2840-quan-xin 全新 2841-quan-shuo 劝说 2842-quan-yu 劝喻 2843-que 2844-que-fa 缺乏 2845-que-ke 缺课 2846-que-shao 缺少 2847-que-zhen 缺阵 2848-que 2849-que-bao 确保 2850-que-ding 确定 2851-que-li 确立 2852-que-qie 确切 2853-que-ren 确认 2854-que-xin 确信 2855-ran 2856-ran-shao 燃烧 2857-rang 2858-rang-bu 让步 2859-rang-chu 让出 2860-rao-shu 饶恕 2861-rao 2862-rao-kai 绕开 2863-re-ai 热爱 2864-re-lie 热烈 2865-re-qi-teng-teng 热气腾腾 2866-re-qie 热切 2867-re-qing 热情 2868-re-xin 热心 2869-re-zhong-yu 热衷于 2870-ren-tong-ci-xin 人同此心 2871-ren-wei 人为 2872-ren-shou 忍受 2873-ren 2874-ren-mian 任免 2875-ren-ming 任命 2876-ren-zhong-er-dao-yuan 任重而道远 2877-ren-ding 认定 2878-ren-gou 认购 2879-ren-gou-yi-kong 认购一空 2880-ren-jiao 认缴 2881-ren-juan 认捐 2882-ren-qing 认清 2883-ren-shi 认识 2884-ren-shu 认输 2885-ren-tong 认同 2886-ren-wei 认为 2887-ren-shen 妊娠 2888-ri-chu-er-zuo 日出而作 2889-ri-jian 日减 2890-ri-luo-er-xi 日落而息 2891-ri-xin-yue-yi 日新月异 2892-rong-deng 荣登 2893-rong-huo 荣获 2894-rong-ying 荣膺 2895-rong 2896-rong-he 融合 2897-rong-qia 融洽 2898-rong-ru 融入 2899-rong-zi 融资 2900-rong

2900 - 2999: 2901-rong-na 容纳 2902-rong-ren 容忍 2903-rong-yi 容易 2904-rou-cheng 揉成 2905-rou-tong 肉痛 2906-ru 2907-ru-chi-ru-zui 如痴如醉 2908-ru-fa 如法 2909-ru-he 如何 2910-ru-hu-tian-yi 如虎添翼 2911-ru-tong 如同 2912-ru-xia 如下 2913-ru-yuan 如愿 2914-ru-yuan-yi-chang 如愿以偿 2915-ru 2916-ru-bu-fu-chu 入不敷出 2917-ru-du 入读 2918-ru-gu 入股 2919-ru-jing 入境 2920-ru-ku 入库 2921-ru-qin 入侵 2922-ru-qu 入区 2923-ru-shou 入手 2924-ru-wang 入网 2925-ru-xi 入息 2926-ru-xuan 入选 2927-ru-yu 入狱 2928-ru-zhu 入驻 2929-ruan 2930-rui-jian 锐减 2931-ruo 2932-ruo-hua 弱化 2933-sa-jiao 撒娇 2934-san-si 三思 2935-san-tong 三通 2936-san-wu-cheng-qun 三五成群 2937-san-bo 散播 2938-san-bu 散布 2939-san-fa 散发 2940-san-qu 散去 2941-san-ru 散入 2942-san-shi 散失 2943-sang-sheng 丧生 2944-sang-shi 丧失 2945-sao 2946-sao-chu 扫除 2947-sao-di 扫地 2948-sao-huang 扫黄 2949-sha 2950-sha-fu-ji-pin 杀富济贫 2951-sha-hai 杀害 2952-sha-ren-mie-kou 杀人灭口 2953-sha-ru 杀入 2954-sha-si 杀死 2955-shai-xuan 筛选 2956-shan-chu 删除 2957-shan 2958-shan 2959-shan-yu 善于 2960-shang 2961-shang-hai 伤害 2962-shang-wang 伤亡 2963-shang-yu 伤愈 2964-shang-ding 商定 2965-shang-pin-hua 商品化 2966-shang-tan 商谈 2967-shang-tao 商讨 2968-shang-ye-hua 商业化 2969-shang 2970-shang-an 上岸 2971-shang-ban 上班 2972-shang-chang 上场 2973-shang-che 上车 2974-shang-cheng 上乘 2975-shang-dang 上当 2976-shang-gang 上岗 2977-shang-jiao 上缴 2978-shang-ke 上课 2979-shang-lai 上来 2980-shang-ma 上马 2981-shang-men 上门 2982-shang-qian 上前 2983-shang-qu 上去 2984-shang-ren 上任 2985-shang-sheng 上升 2986-shang-shi 上市 2987-shang-su 上诉 2988-shang-tai 上台 2989-shang-wang 上网 2990-shang-xue 上学 2991-shang-yan 上演 2992-shang-yang 上扬 2993-shang-zhang 上涨 2994-shao-jiao 烧焦 2995-shao 2996-shao-nian-de-zhi 少年得志 2997-shao-shu 少数 2998-shao-yu 少于 2999-she 3000-she-ru 射入

3000 - 3099: 3001-she 3002-she-ji 涉及 3003-she-xian 涉嫌 3004-she-zu 涉足 3005-she-hui-hua 社会化 3006-she 3007-she-chang 设厂 3008-she-ding 设定 3009-she-fa 设法 3010-she-fang 设防 3011-she-ji 设计 3012-she-jiang 设奖 3013-she-ka 设卡 3014-she-li 设立 3015-she-you 设有 3016-she-zai 设在 3017-she-zhi 设置 3018-shen-ban 申办 3019-shen-bao 申报 3020-shen-ming 申明 3021-shen-qing 申请 3022-shen 3023-shen-chu 伸出 3024-shen-ru 伸入 3025-shen-shou 伸手 3026-shen-chu 身处 3027-shen-chuan 身穿 3028-shen-jian 身兼 3029-shen-shou-bu-fan 身手不凡 3030-shen-zai 身在 3031-shen-zhuo 身着 3032-shen 3033-shen-biao 深表 3034-shen-gan 深感 3035-shen-hou 深厚 3036-shen-hua 深化 3037-shen-ke 深刻 3038-shen-qie 深切 3039-shen-ru 深入 3040-shen-shen 深深 3041-shen-shou 深受 3042-shen-si 深思 3043-shen-xin 深信 3044-shen-xin-bu-yi 深信不疑 3045-shen-yuan 深远 3046-shen-zhong 深重 3047-shen-sui 深邃 3048-shen-chai-gui-shi 神差鬼使 3049-shen-mi 神秘 3050-shen-sheng 神圣 3051-chen-tong 沈痛 3052-shen 3053-shen-ding 审定 3054-shen-he 审核 3055-shen-ji 审计 3056-shen-jie 审结 3057-shen-li 审理 3058-shen-pan 审判 3059-shen-pi 审批 3060-shen-shen 审慎 3061-shen-shi 审视 3062-shen-yi 审议 3063-shen-ru 渗入 3064-sheng-cheng 声称 3065-sheng-ming 声明 3066-sheng-ming-que-qi 声名鹊起 3067-sheng-yuan 声援 3068-sheng 3069-sheng-bing 生病 3070-sheng-chan 生产 3071-sheng-cun 生存 3072-sheng-huan 生还 3073-sheng-huo 生活 3074-sheng-meng 生猛 3075-sheng-pa 生怕 3076-sheng-xia 生下 3077-sheng-xiao 生效 3078-sheng 3079-sheng-dao 升到 3080-sheng-gao 升高 3081-sheng-ge 升格 3082-sheng-ji 升级 3083-sheng-kong 升空 3084-sheng-miao 升锚 3085-sheng-qi 升起 3086-sheng-teng 升腾 3087-sheng-wei 升为 3088-sheng-wen 升温 3089-sheng-xue 升学 3090-sheng-zhi 升值 3091-sheng-zhi 升至 3092-sheng-zhi-yi-fa 绳之以法 3093-sheng 3094-sheng 3095-sheng-kai 盛开 3096-sheng-zan 盛赞 3097-sheng 3098-sheng-xia 剩下 3099-sheng-yu 剩余 3100-sheng-yu 剩馀

3100 - 3199: 3101-sheng 3102-sheng-li 胜利 3103-shi 3104-shi-bai 失败 3105-shi-li 失利 3106-shi-qu 失去 3107-shi-shi 失实 3108-shi-wang 失望 3109-shi-wu 失误 3110-shi-xiao 失效 3111-shi-zhi-jiao-bi 失之交臂 3112-shi-gong 施工 3113-shi-jia 施加 3114-shi-jiao 施教 3115-shi-xing 施行 3116-shi-ze-hou-shi 施泽后世 3117-shi-yong 食用 3118-shi 3119-shi-jian 实践 3120-shi-shi 实施 3121-shi-shi-zai-zai 实实在在 3122-shi-shi-qiu-shi 实事求是 3123-shi-xi 实习 3124-shi-xian 实现 3125-shi-xing 实行 3126-shi-yong 实用 3127-shi 3128-shi-bie 识别 3129-shi-wu-qian-li 史无前例 3130-shi 使 3131-shi-de 使得 3132-shi-yong 使用 3133-shi-jian-yu 始建于 3134-shi-yu 始于 3135-shi-zhong-bu-yu 始终不渝 3136-shi-wei 示威 3137-shi-guan 事关 3138-shi-guan-zhong-da 事关重大 3139-shi-qu 逝去 3140-shi-shi 逝世 3141-shi-ru-po-zhu 势如破竹 3142-shi 3143-shi-dang 适当 3144-shi-feng 适逢 3145-shi-he 适合 3146-shi-shi 适时 3147-shi-yi 适宜 3148-shi-ying 适应 3149-shi-yong 适用 3150-shi-yong-yu 适用于 3151-shi-yu 适于 3152-shi-fang 释放 3153-shi-chang-hua 市场化 3154-shi 3155-shi-cha 视察 3156-shi-tong 视同 3157-shi-wei 视为 3158-shi-zuo 视作 3159-shi 3160-shi-ban 试办 3161-shi-che 试车 3162-shi-dian 试点 3163-shi-hang 试航 3164-shi-tu 试图 3165-shi-yan 试验 3166-shou 3167-shou-bian 收编 3168-shou-bing 收兵 3169-shou-dao 收到 3170-shou-fei 收费 3171-shou-fu 收复 3172-shou-gou 收购 3173-shou-hui 收回 3174-shou-ji 收集 3175-shou-jiao 收缴 3176-shou-lu 收录 3177-shou-pan 收盘 3178-shou-qu 收取 3179-shou-shi 收拾 3180-shou-yang 收养 3181-shou-yi 收益 3182-shou-yu 收于 3183-shou-zhai 收窄 3184-shou-chi 手持 3185-shou-ruan 手软 3186-shou-chuang 首创 3187-shou-dang-qi-chong 首当其冲 3188-shou-yan 首演 3189-shou 3190-shou-hu 守护 3191-shou-gei 授给 3192-shou-ke 授课 3193-shou-quan 授权 3194-shou-yu 授予 3195-shou 3196-shou-chu 售出 3197-shou-jia 售价 3198-shou 3199-shou-chuang 受创 3200-shou-cuo 受挫

3200 - 3299: 3201-shou-dao 受到 3202-shou-gu 受雇 3203-shou-hui 受贿 3204-shou-li 受理 3205-shou-ming-yu 受命于 3206-shou-pian 受骗 3207-shou-pin 受聘 3208-shou-qi 受气 3209-shou-shang 受伤 3210-shou-sun 受损 3211-shou-xian-yu 受限於 3212-shou-yi 受益 3213-shou-yi-yu 受益于 3214-shou-zai 受灾 3215-shou-zhi-yu 受制于 3216-shou-zhu 受助 3217-shou-zu 受阻 3218-shu 3219-shu-chu 输出 3220-shu-qi 输棋 3221-shu-qiu 输球 3222-shu-ru 输入 3223-shu-song 输送 3224-shu-wang 输往 3225-shu-shi 舒适 3226-shu-xie 书写 3227-shu 3228-shu-shi-wu-du 熟视无睹 3229-shu 3230-shu-shi 属实 3231-shu-xia 属下 3232-shu-yu 属于 3233-shu-yu 属於 3234-shu-li 树立 3235-shua-xin 刷新 3236-shuai 3237-shuai-luo 衰落 3238-shuai-tui 衰退 3239-shuai-qi 帅气 3240-shuang-guan-qi-xia 双管齐下 3241-shui-hui 水毁 3242-shui 3243-shun-cha 顺差 3244-shun-li 顺利 3245-shun-ying 顺应 3246-shuo 3247-shuo-hua 说话 3248-shuo-ming 说明 3249-shuo-qi 说起 3250-si-kai 撕开 3251-si-kao 思考 3252-si 3253-si-hui-fu-ran 死灰复燃 3254-si-qu 死去 3255-si-wang 死亡 3256-si-yu 死于 3257-si-wu-ji-dan 肆无忌惮 3258-si-tong-ba-da 四通八达 3259-si-hou 伺候 3260-si-hu 似乎 3261-song-xie 松懈 3262-song-li 耸立 3263-song 3264-song-bie 送别 3265-song-da 送达 3266-song-dao 送到 3267-song-huo 送货 3268-song-jiao 送交 3269-song-ru 送入 3270-song-shang 送上 3271-song-wang 送往 3272-song-xing 送行 3273-song-zeng 送赠 3274-sou-cha 搜查 3275-sou-ji 搜集 3276-su-mu 肃穆 3277-suan 3278-suan-qi 算起 3279-suan-shi 算是 3280-sui 3281-sui-xin-suo-yu 随心所欲 3282-sui 3283-sun-hai 损害 3284-sun-huai 损坏 3285-sun-shi 损失 3286-suo-duan 缩短 3287-suo-jian 缩减 3288-suo-shui 缩水 3289-suo-xiao 缩小 3290-suo-pei 索赔 3291-suo-qu 索取 3292-suo-ding 锁定 3293-suo-zai 所在 3294-ta-xia 塌下 3295-ta 3296-ta-rux 踏入 3297-ta-shang 踏上 3298-tai-tou 抬头 3299-tan-fang 坍方 3300-tan-ta 坍塌

3300 - 3399: 3301-tan-bo 摊薄 3302-tan-pian-yi 贪便宜 3303-tan 3304-tan-dao 谈到 3305-tan-hao 谈好 3306-tan-lian-ai 谈恋爱 3307-tan-lun 谈论 3308-tan-pan 谈判 3309-tan-qi 谈起 3310-tan-cheng 坦诚 3311-tan-shuai 坦率 3312-tan-ce 探测 3313-tan-jiang 探将 3314-tan-ming 探明 3315-tan-qin 探亲 3316-tan-suo 探索 3317-tan-tao 探讨 3318-tan-tou-tan-nao 探头探脑 3319-tang-tang-zheng-zheng 堂堂正正 3320-tang-jin 躺进 3321-tang 3322-tao-bi 逃避 3323-tao-fei 逃废 3324-tao-hui 逃汇 3325-tao-li 逃离 3326-tao-tao-hui 逃套汇 3327-tao-jin 淘金 3328-tao-tai 淘汰 3329-tao-hao 讨好 3330-tao-lun 讨论 3331-tao-hui 套汇 3332-tao-li 套利 3333-tao-qu 套取 3334-te-shu 特殊 3335-te-you 特有 3336-teng-fei 腾飞 3337-teng-kong 腾空 3338-teng-kong-er-qi 腾空而起 3339-ti-qiu 踢球 3340-ti 3341-ti-chang 提倡 3342-ti-chu 提出 3343-ti-dao 提到 3344-ti-gao 提高 3345-ti-gong 提供 3346-ti-jiao 提交 3347-ti-lian 提炼 3348-ti-qi 提起 3349-ti-qian 提前 3350-ti-qu 提取 3351-ti-shang 提上 3352-ti-sheng 提升 3353-ti-shi 提示 3354-ti-xing 提醒 3355-ti-yi 提议 3356-ti 3357-ti-ci 题词 3358-ti-xie 题写 3359-ti-hui 体会 3360-ti-liang 体谅 3361-ti-xian 体现 3362-ti-bu 替补 3363-ti-dai 替代 3364-tian-zhen 天真 3365-tian-jia 添加 3366-tian 3367-tian-bu 填补 3368-tian-ci 填词 3369-tian-ping 填平 3370-tian-ru 填入 3371-tian-shang 填上 3372-tian-tuo 填妥 3373-tian-xie 填写 3374-tiao-xuan 挑选 3375-tiao-zhan 挑战 3376-tiao-wang 眺望 3377-tao 3378-tiao-chu 跳出 3379-tiao-dong 跳动 3380-tiao-lou-da-pai-mai 跳楼大拍卖 3381-tie-jin 贴金 3382-tie-jin 贴近 3383-tie-man 贴满 3384-tie-shang 贴上 3385-tie-xin 贴心 3386-ting 3387-ting-dao 听到 3388-ting-qu 听取 3389-ting-ren 听任 3390-ting-shuo 听说 3391-ting 3392-ting-chan 停产 3393-ting-diao 停掉 3394-ting-dun 停顿 3395-ting-huo 停火 3396-ting-kao 停靠 3397-ting-xia 停下 3398-ting-yun 停运 3399-ting-zhan 停战 3400-ting-zhi 停职

3400 - 3499: 3401-ting-zhi 停止 3402-ting 3403-tong 3404-tong-bao 通报 3405-tong-che 通车 3406-tong-guo 通过 3407-tong-hang 通航 3408-tong-li-he-zuo 通力合作 3409-tong-shang 通商 3410-tong-shun 通顺 3411-tong-wang 通往 3412-tong-hang 通行 3413-tong-xun 通讯 3414-tong-yong 通用 3415-tong-zhi 通知 3416-tong-zhi 通指 3417-tong 3418-tong-bu 同步 3419-tong-gen 同根 3420-tong-qi 同期 3421-tong-qing 同情 3422-tong-shi-cao-ge 同室操戈 3423-tong-xin-he-li 同心合力 3424-tong-yi 同意 3425-tong-yuan 同源 3426-tong-chou 统筹 3427-tong-ji 统计 3428-tong-yi 统一 3429-tong-zhan 统占 3430-tong-chi 痛斥 3431-tong-ku 痛苦 3432-tong-xin 痛心 3433-tong-xin-ji-shou 痛心疾首 3434-tou-gong-jian-liao 偷工减料 3435-tou-pao 偷跑 3436-tou-yun 偷运 3437-tou 3438-tou-biao 投标 3439-tou-chan 投产 3440-tou-fang 投放 3441-tou-gong 投工 3442-tou-liao 投料 3443-tou-piao 投票 3444-tou-ru 投入 3445-tou-xia 投下 3446-tou-xiang 投向 3447-tou-yi 投以 3448-tou-zi 投资 3449-tou-zi-yu 投资于 3450-tou-tong 头痛 3451-tou-guo 透过 3452-tou-lu 透露 3453-tou-ming 透明 3454-tou-ming-hua 透明化 3455-tou-shi 透视 3456-tu-xian 凸显 3457-tu-xian 凸现 3458-tu-chu 突出 3459-tu-fei-meng-jin 突飞猛进 3460-tu-po 突破 3461-tu-jing 途经 3462-tu-jing 途径 3463-tu-sha 屠杀 3464-tu-sheng-tu-zhang 土生土长 3465-tuan-jie 团结 3466-tuan-ju 团聚 3467-tuan-yuan 团圆 3468-tui 3469-tui-bo-zhu-lan 推波助澜 3470-tui-chen-chu-xin 推陈出新 3471-tui-chi 推迟 3472-tui-chu 推出 3473-tui-dong 推动 3474-tui-fan 推翻 3475-tui-guang 推广 3476-tui-jian 推荐 3477-tui-jie 推介 3478-tui-jin 推进 3479-tui-ju 推举 3480-tui-kai 推开 3481-tui-li 推离 3482-tui-ru 推入 3483-tui-shang 推上 3484-tui-suan 推算 3485-tui-xiang 推向 3486-tui-xiao 推销 3487-tui-xing 推行 3488-tui-xuan 推选 3489-tui 退 3490-tui-chu 退出 3491-tui-geng 退耕 3492-tui-hua 退化 3493-tui-huan 退还 3494-tui-hui 退回 3495-tui-huo 退货 3496-tui-rang 退让 3497-tui-shui 退税 3498-tui-xue 退学 3499-tui-yi 退役 3500-tui-yun 退运

3500 - 3599: 3501-tuo-kua 拖垮 3502-tuo-qian 拖欠 3503-tuo-xia-shui 拖下水 3504-tuo-yan 拖延 3505-tuo-guan 托管 3506-tuo-shou 托收 3507-tuo-gou 脱钩 3508-tuo-li 脱离 3509-tuo-pin-zhi-fu 脱贫致富 3510-tuo-dang 妥当 3511-tuo-shan 妥善 3512-tuo-kuan 拓宽 3513-tuo-zhan 拓展 3514-wa 3515-wa-jue 挖掘 3516-wa-qian 挖潜 3517-wai-chu 外出 3518-wai-jia 外嫁 3519-wai-xiao 外销 3520-wai-yi 外移 3521-wan 3522-wan 3523-wan-bei 完备 3524-wan-bi 完毕 3525-wan-cheng 完成 3526-wan-gong 完工 3527-wan-shan 完善 3528-wan-zheng 完整 3529-wan-hui 挽回 3530-wan-jiu 挽救 3531-wan 3532-wan-xi 惋惜 3533-wan-ru 宛如 3534-wan-shi-kai-tou-nan 万事开头难 3535-wan-shi-ru-yi 万事如意 3536-wan-zhong-yi-xin 万众一心 3537-wang 3538-wang-fan 往返 3539-wang-lai 往来 3540-wang 3541-wang-sheng 旺盛 3542-wang 3543-wang-er-que-bu 望而却步 3544-wang-qu 望去 3545-wang-diao 忘掉 3546-wang-ji 忘记 3547-wang-wei 妄为 3548-wei-wu 威武 3549-wei-xie 威胁 3550-wei-bu-zu-dao 微不足道 3551-wei-ruo 微弱 3552-wei-ji-chong-chong 危机重重 3553-wei-ji 危及 3554-wei-xian 危险 3555-wei 3556-wei-bei 违背 3557-wei-fa 违法 3558-wei-fan 违反 3559-wei-gui 违规 3560-wei-ji 违纪 3561-wei-yue 违约 3562-wei 3563-wei-guan 围观 3564-wei-kun 围困 3565-wei-rao 围绕 3566-wei-li-shi-tu 唯利是图 3567-wei 3568-wei-nan 为难 3569-wei-qi 为期 3570-wei-ran 为然 3571-wei-shi 为时 3572-wei-shi-bu-yuan 为时不远 3573-wei-shou 为首 3574-wei-shu-shen-shao 为数甚少 3575-wei-suo-yu-wei 为所欲为 3576-wei-you 为由 3577-wei-zhu 为主 3578-wei-chi 维持 3579-wei-hu 维护 3580-wei-xin 维新 3581-wei-xiu 维修 3582-wei-ren 委任 3583-wei-tuo 委托 3584-wei-da 伟大 3585-wei-zao 伪造 3586-wei-zhuang 伪装 3587-wei 3588-wei-guo 未果 3589-wei-hun 未婚 3590-wei 3591-wei 3592-wei 3593-wei-nai 喂奶 3594-wei 3595-wei-ju 位居 3596-wei-yu 位于 3597-wei-yu 位於 3598-wei 3599-wei-mian 卫冕 3600-wen-nuan 温暖

3600 - 3699: 3601-wen-shun 温顺 3602-wen-ming 文明 3603-wen 3604-wen-ming 闻名 3605-wen-ming-yu-shi 闻名于世 3606-wen-he 吻合 3607-wen 3608-wen-ding 稳定 3609-wen-gu 稳固 3610-wen-jian 稳健 3611-wen-tuo 稳妥 3612-wen-zhong-qiu-jin 稳中求进 3613-wen 3614-wen-hao 问好 3615-wen-ji 问及 3616-wen-shi 问世 3617-wo-xuan 斡旋 3618-wo-shou-yan-he 握手言和 3619-wu-ran 污染 3620-wu 3621-wu-di-zi-rong 无地自容 3622-wu-gu 无辜 3623-wu-ju 无惧 3624-wu-liang 无量 3625-wu-pian 无偏 3626-wu-qi 无欺 3627-wu-qiong 无穷 3628-wu-ren-bu-xiao 无人不晓 3629-wu-shi 无视 3630-wu-si 无私 3631-wu-sun 无损 3632-wu-wang 无望 3633-wu-xia 无暇 3634-wu-xiao 无效 3635-wu-yi-xing-mian 无一幸免 3636-wu-yi-wei-ji 无以为继 3637-wu-yi 无意 3638-wu-yong-zhi-yi 毋庸置疑 3639-wu-zhuang 武装 3640-wu-hua-ba-men 五花八门 3641-wu-mei-jia-lian 物美价廉 3642-wu 3643-wu-shi 务实 3644-wu-dao 误导 3645-xi-yi 西移 3646-xi-na 吸纳 3647-xi-qu 吸取 3648-xi-ru 吸入 3649-xi-shou 吸收 3650-xi-yin 吸引 3651-xi-yin-ren 吸引人 3652-xi-sheng 牺牲 3653-xi-xi-xiang-guan 息息相关 3654-xi-ji 希冀 3655-xi-wang 希望 3656-xi 3657-xi-mie 熄灭 3658-xi-ji 袭击 3659-xi-lai 袭来 3660-xi-juan 席卷 3661-xi-guan-yu 习惯于 3662-xi 3663-xi-huan 喜欢 3664-xi-qing 喜庆 3665-xi-ren 喜人 3666-xi-you-can-ban 喜忧参半 3667-xi 3668-xi-bo 系泊 3669-xi-lie-hua 系列化 3670-xi-tong 系统 3671-xi-tong-hua 系统化 3672-xi-zhi 细致 3673-xia-pin 瞎拼 3674-xia 3675-xia-chang 狭长 3676-xia-xiao 狭小 3677-xia-zhai 狭窄 3678-xia 3679-xia-da 下达 3680-xia-dan 下单 3681-xia-tiao 下调 3682-xia-die 下跌 3683-xia-fa 下发 3684-xia-fang 下放 3685-xia-gang 下岗 3686-xia-gang 下杠 3687-xia-gong-fu 下功夫 3688-xia-hai 下海 3689-xia-hua 下滑 3690-xia-jiang 下降 3691-xia-lai 下来 3692-xia-ling 下令 3693-xia-qu 下去 3694-xia-shan 下山 3695-xia-shu 下属 3696-xia-tai 下台 3697-xia-xie 下泻 3698-xia-xue 下雪 3699-xia-yu 下雨 3700-xian-kai 掀开

3700 - 3799: 3701-xian-qi 掀起 3702-xian-jin 先进 3703-xian-tian-bu-zu 先天不足 3704-xian-yi-hou-nan 先易后难 3705-xian-ming 鲜明 3706-xian 3707-xian-jie 衔接 3708-xian-chu 显出 3709-xian-de 显得 3710-xian-er-yi-jian 显而易见 3711-xian-he 显赫 3712-xian-lu 显露 3713-xian-shi 显示 3714-xian-xian 显现 3715-xian-zhu 显著 3716-xian 3717-xian-dai-hua 现代化 3718-xian-ren 现任 3719-xian-shi 现实 3720-xian 3721-xian-chu 献出 3722-xian-shang 献上 3723-xian-xue 献血 3724-xian-ru 陷入 3725-xian 3726-xian-ding 限定 3727-xian-qi 限期 3728-xian-yu 限于 3729-xian-zhi 限制 3730-xian-yu 限於 3731-xiang-bi 相比 3732-xiang-cha-wu-ji 相差无几 3733-xiang-dang 相当 3734-xiang-dang-yu 相当于 3735-xiang-deng-yu 相等於 3736-xiang-di 相抵 3737-xiang-fan 相反 3738-xiang-fang 相仿 3739-xiang-fu 相符 3740-xiang-ge 相隔 3741-xiang-guan 相关 3742-xiang-jiao 相交 3743-xiang-jiao-yu 相较於 3744-xiang-jie 相接 3745-xiang-jin 相近 3746-xiang-ju-shen-yuan 相距甚远 3747-xiang-lian 相连 3748-xiang-qin 相亲 3749-xiang-ren 相认 3750-xiang-si 相似 3751-xiang-ti-bing-lun 相提并论 3752-xiang-tong 相通 3753-xiang-tong 相同 3754-xiang-wang 相望 3755-xiang-xin 相信 3756-xiang-yi-wei-ban 相依为伴 3757-xiang-ying 相应 3758-xiang-ying-cheng-hui 相映成辉 3759-xiang-zhuang 相撞 3760-xiang-he 祥和 3761-xiang 3762-xiang-jin 详尽 3763-xiang-xi 详细 3764-xiang 3765-xiang-dao 想到 3766-xiang-dui 想对 3767-xiang-qi 想起 3768-xiang-xiang 想象 3769-xiang-dang-dang 响当当 3770-xiang-dang-dang 响起 3771-xiang-ying 响应 3772-xiang 3773-xiang-fu 享负 3774-xiang-nian 享年 3775-xiang-shou 享受 3776-xiang-you 享有 3777-xiang-yu 享誉 3778-xiang 3779-xiang 3780-xiang 3781-xiang-zheng 象征 3782-xiang-zheng 象徵 3783-xiao-tiao 萧条 3784-xue-jia 削价 3785-xue-jian 削减 3786-xue-ruo 削弱 3787-xiao-hui 销毁 3788-xiao-shou 销售 3789-xiao-wang 销往 3790-xiao 3791-xiao-zhang-hu-jian 消长互见 3792-xiao-chu 消除 3793-xiao-hao 消耗 3794-xiao-jian 消减 3795-xiao-shi 消失 3796-xiao 3797-xiao 3798-xiao-xin 小心 3799-xiao-yu 小于 3800-xiao-qu 小觑

3800 - 3899: 3801-xiao 3802-xiao-fang 效仿 3803-xiao-li 效力 3804-xiao-li-yu 效力于 3805-xiao-zhong 效忠 3806-xie-ban 协办 3807-xie-tiao 协调 3808-xie-shang 协商 3809-xie-zhu 协助 3810-jia 3811-xie-chi 挟持 3812-xie 3813-xie-dai 携带 3814-xie-po 携手 3815-xie-po 胁迫 3816-xie 3817-xie-ming 写明 3818-xie-shang 写上 3819-xie-xia 写下 3820-xie-xin 写信 3821-xie-ren 卸任 3822-xie-dai 懈怠 3823-xie 3824-xie-xie 谢谢 3825-xin-shang 欣赏 3826-xin-wei 欣慰 3827-xin-xi 欣喜 3828-xin-xin-xiang-rong 欣欣向荣 3829-xin-ku 辛苦 3830-xin 3831-xin-chun-yu-kuai 新春愉快 3832-xin-jian 新建 3833-xin-pi 新批 3834-xin-qian 新签 3835-xin-xian 新鲜 3836-xin-xiu 新修 3837-xin-ying 新颖 3838-xin-zeng 新增 3839-xin-ai 心爱 3840-xin-dong 心动 3841-xin-hua-nu-fang 心花怒放 3842-xin-jing-rou-tiao 心惊肉跳 3843-xin-lian-xin 心连心 3844-xin-you-yi-lu 心有疑虑 3845-xin 3846-xin-fu 信服 3847-xin-lai 信赖 3848-xin-ren 信任 3849-xin-shou 信守 3850-xin-yong 信用 3851-xing-luo-qi-bu 星罗棋布 3852-xing 3853-xing-ban 兴办 3854-xing-fen 兴奋 3855-xing-jian 兴建 3856-xing-qi 兴起 3857-xing-wang 兴旺 3858-xing-xiu 兴修 3859-xing-ye 兴业 3860-xing 3861-xing-cheng 形成 3862-xing-rong 形容 3863-xing-shi-duo-yang 形式多样 3864-xing-si 形似 3865-xing-tong 形同 3866-xing-xing-se-se 形形色色 3867-xing 3868-xing-cheng 行程 3869-xing-dong 行动 3870-xing-jing 行经 3871-xing-shi 行使 3872-xing-shi 行驶 3873-xing-xiao 行销 3874-xing-zheng 行政 3875-xing-zhi-you-xiao 行之有效 3876-xing-jiu 醒酒 3877-xing 3878-xing-mian-yu 幸免于 3879-xing-yun 幸运 3880-xiong-e 凶恶 3881-xiong-hen 凶狠 3882-xiong-meng 凶猛 3883-xiong-yong 汹涌 3884-xiong-hou 雄厚 3885-xiong-zhuang 雄壮 3886-xiong-jiu-jiu 雄赳赳 3887-xiong 3888-xiong-xiong 熊熊 3889-xiu-ban 休班 3890-xiu-jia 休假 3891-xiu-mian 休眠 3892-xiu-qi-yu-gong 休戚与共 3893-xiu-xi 休息 3894-xiu-yang-sheng-xi 休养生息 3895-xiu 3896-xiu-chuan 修船 3897-xiu-dao 修到 3898-xiu-ding 修订 3899-xiu-du 修读 3900-xiu-fu 修复

3900 - 3999: 3901-xiu-gai 修改 3902-xiu-jian 修建 3903-xiu-lu 修路 3904-xiu-qiao 修桥 3905-xiu-zheng 修正 3906-xu 3907-xu-jin-kong-ji 需金孔急 3908-xu-yao 需要 3909-xu-hao 虚耗 3910-xu-jia 虚假 3911-xu 3912-xu-yao 须要 3913-xu 3914-xu-nuo 许诺 3915-xu-jiu 酗酒 3916-xu 3917-xu-qian 续签 3918-xuan-nao 喧闹 3919-xuan-bu 宣布 3920-xuan-cheng 宣称 3921-xuan-chuan 宣传 3922-xuan-du 宣读 3923-xuan-gao 宣告 3924-xuan-pan 宣判 3925-xuan-shi 宣誓 3926-xuan-yang 宣扬 3927-xuan 3928-xuan-gua 悬挂 3929-xuan-kong 悬空 3930-xuan 3931-xuan-chu 选出 3932-xuan-ding 选定 3933-xuan-ju 选举 3934-xuan-pai 选派 3935-xuan-qu 选取 3936-xuan-wei 选为 3937-xuan-yong 选用 3938-xuan-ze 选择 3939-xuan-zhi 选址 3940-xuan-zhong 选中 3941-xue 3942-xue-cheng 学成 3943-xue-dao 学到 3944-xue-hui 学会 3945-xue-xi 学习 3946-xue-mai-xiang-lian 血脉相连 3947-xun 3948-xun-xu-jian-jin 循序渐进 3949-xun-wen 询问 3950-xun 3951-xun-mi 寻觅 3952-xun-qiu 寻求 3953-xun-zhao 寻找 3954-xun-hua 驯化 3955-xun-luo 巡逻 3956-xun-you 巡游 3957-xun-zhi 殉职 3958-xun-lian 训练 3959-xun-lian-you-su 训练有素 3960-xun-quan 训犬 3961-xun-yang 训养 3962-xun-meng 迅猛 3963-xun-su 迅速 3964-ya 3965-yang-cheng 压成 3966-ya-suo 压缩 3967-ya-yi 压抑 3968-ya-bao 押宝 3969-ya-yu 亚于 3970-yan 3971-yan 3972-yan-cheng 严惩 3973-yan-ge 严格 3974-yan-jin 严谨 3975-yan-jin 严禁 3976-yan-jun 严峻 3977-yan-ming 严明 3978-yan-shou 严守 3979-yan-su 严肃 3980-yan-zhen-yi-dai 严阵以待 3981-yan-zhong 严重 3982-yan-du 研读 3983-yan-jiu 研究 3984-yan-zhi 研制 3985-yan-chang 延长 3986-yan-lan 延揽 3987-yan-shen 延伸 3988-yan-wu 延误 3989-yan-xu 延续 3990-yan 3991-yan-chu-bi-xing 言出必行 3992-yan-zhi-guo-zao 言之过早 3993-yan-yong 沿用 3994-yan-kan 眼看 3995-yan-bian 演变 3996-yan-chang 演唱 3997-yan-chu 演出 3998-yan-hua 演化 3999-yan-yi 演绎 4000-yan-zou 演奏

4000 - 4099: 4001-yan-xian 艳羡 4002-yan-qing 宴请 4003-yang-ji 殃及 4004-yang-yan 扬言 4005-yang-yi 洋溢 4006-yang-lai 仰赖 4007-yang-tou 仰头 4008-yang-wang 仰望 4009-yang 4010-yang-huo 养活 4011-yao-qing 邀请 4012-yao-zhan 腰斩 4013-yao 4014-yao-shen-yi-bian 摇身一变 4015-yao-yao 摇摇 4016-yao-bu-ke-ji 遥不可及 4017-yao-kong 遥控 4018-yao-yao 遥遥 4019-yao-yuan 遥远 4020-yao-ding 咬定 4021-yao-ya 咬牙 4022-yao 4023-yao-qiu 要求 4024-ye-xin-bo-bo 野心勃勃 4025-yi-bai-tu-di 一败涂地 4026-yi-chu-ji-fa 一触即发 4027-yi-dao 一道 4028-yi-du 一睹 4029-yi-fan-feng-shun 一帆风顺 4030-yi-fen-wei-er 一分为二 4031-yi-guan 一贯 4032-yi-liu 一流 4033-yi-ming-jing-ren 一鸣惊人 4034-yi-mu-yi-yang 一模一样 4035-yi-mu-liao-ran 一目了然 4036-yi-pian-sheng-ji 一片生机 4037-yi-qi 一起 4038-yi-ru-ji-wang 一如既往 4039-yi-ti 一体 4040-yi-ti-hua 一体化 4041-yi-wu-suo-zhi 一无所知 4042-yi-yang 一样 4043-yi-zhi 一致 4044-yi-cu-er-jiu 一蹴而就 4045-yi-zhi 医治 4046-yi 4047-yi-fu 依附 4048-yi-kao 依靠 4049-yi-lai 依赖 4050-yi-tuo 依托 4051-yi-zhao 依照 4052-yi-shi 伊始 4053-yi-han 遗憾 4054-yi-huo 遗祸 4055-yi-liu-xia 遗留下 4056-yi 4057-yi-dong 移动 4058-yi-jiao 移交 4059-yi-ju 移居 4060-yi-min 移民 4061-yi-shan-tian-hai 移山填海 4062-yi-shi 移师 4063-yi-wang 移往 4064-yi-si 疑似 4065-yi 4066-yi-mian 以免 4067-yi-tui-wei-jin 以退为进 4068-yi-wei 以为 4069-yi-zi 以资 4070-yi-zhi 抑制 4071-yi 4072-yi-zhi 易帜 4073-yi-li 屹立 4074-yi-ce 臆测 4075-yi-ye 肄业 4076-yi-qi-feng-fa 意气风发 4077-yi-shi 意识 4078-yi-wei 意味 4079-yi-bu-rong-ci 义不容辞 4080-yi-yu-yan-biao 溢于言表 4081-yi 4082-yi-ding 议定 4083-yi-lun 议论 4084-yi-lun-fen-fen 议论纷纷 4085-yi 4086-yi-chang 异常 4087-yi-di 异地 4088-yi-hu-xun-chang 异乎寻常 4089-yin-di-zhi-yi 因地制宜 4090-yin-shi-li-dao 因势利导 4091-yin-ye-fei-shi 因噎废食 4092-yin-ying 因应 4093-yin 4094-yin-chen 阴沉 4095-yin-ke 阴刻 4096-yin-shui 饮水 4097-yin 4098-yin-bao 引爆 4099-yin-dao 引导 4100-yin-fa 引发

4100 - 4199: 4101-yin-jin 引进 4102-yin-jing 引颈 4103-yin-hang-gao-ge 引吭高歌 4104-yin-lai 引来 4105-yin-qi 引起 4106-yin-ren-zhu-mu 引人注目 4107-yin-ru 引入 4108-yin-shen 引伸 4109-yin-yong 引用 4110-yin-zi 引资 4111-yin-man 隐瞒 4112-yin-shen 隐身 4113-yin-fa 印发 4114-yin-you 印有 4115-yin-zhi 印制 4116-ying 4117-ying-dang 应当 4118-ying-dui 应对 4119-ying-fu 应付 4120-ying-gai 应该 4121-ying-ji 应急 4122-ying-yao 应邀 4123-ying-yong 应用 4124-ying-you-jin-you 应有尽有 4125-ying-yun-er-sheng 应运而生 4126-ying-zhen 应诊 4127-ying 4128-ying-jiu 营救 4129-ying-lin 营林 4130-ying-yang 营养 4131-ying-ye 营业 4132-ying-yun 营运 4133-ying-zao 营造 4134-ying 4135-ying-jie 迎接 4136-ying-lai 迎来 4137-ying-zhan 迎战 4138-ying 4139-ying-de 赢得 4140-ying-li 盈利 4141-ying-xiang 影响 4142-ying 4143-ying-lang 硬朗 4144-yong-hu 拥护 4145-yong-ji 拥挤 4146-yong-you 拥有 4147-yong-zhong 臃肿 4148-yong 4149-yong-dao 涌到 4150-yong-ru 涌入 4151-yong-xian 涌现 4152-yong-chui-bu-xiu 永垂不朽 4153-yong-heng 永恒 4154-yong-jiu 永久 4155-yong 4156-yong-shang 用上 4157-yong-yi 用以 4158-yong-yu 用于 4159-yong-zuo 用作 4160-yong-yu 用於 4161-you 4162-you-hua 优化 4163-you-hui 优惠 4164-you-liang 优良 4165-you-shi-hu-bu 优势互补 4166-you-xian 优先 4167-you-xiu 优秀 4168-you-yi 优异 4169-you-yue 优越 4170-you-zhi 优质 4171-you-jiu 悠久 4172-you 4173-you-xin-chong-chong 忧心忡忡 4174-you 4175-you-zhong 由衷 4176-you-ji 邮寄 4177-you-shou 邮售 4178-you-ru 犹如 4179-you 4180-you-lan 游览 4181-you-li 游离 4182-you-xing 游行 4183-you 4184-you-an 有案 4185-you-bie-yu 有别於 4186-you-chang 有偿 4187-you-dai 有待 4188-you-dai-yu 有待于 4189-you-guan 有关 4190-you-ji-ke-cheng 有机可乘 4191-you-jia 有假 4192-you-jian-yu-ci 有鉴于此 4193-you-lai 有赖 4194-you-li 有利 4195-you-li-ke-tu 有利可图 4196-you-li-yu 有利于 4197-you-li 有力 4198-you-ming 有名 4199-you-qian-ke-zhuan 有钱可赚 4200-you-sheng-you-se 有声有色

4200 - 4299: 4201-you-suo 有所 4202-you-tiao-bu-wen 有条不紊 4203-you-wang 有望 4204-you-wei 有为 4205-you-xian 有限 4206-you-xiao 有效 4207-you-xing 有幸 4208-you-xu 有序 4209-you-yi 有意 4210-you-yi-yi 有意义 4211-you-yi 有益 4212-you-yi-yu 有益于 4213-you-yu 有余 4214-you-zeng-you-jian 有增有减 4215-you-zhe 有著 4216-you-zhu 有助 4217-you-zhu-yu 有助于 4218-you-zhu-yu 有助於 4219-you-zhe 有着 4220-you-bei-yu 有悖于 4221-you-hao 友好 4222-yu-hui 迂回 4223-yu 4224-yu-nong 愚弄 4225-yu 4226-yu 4227-yu-kuai 愉快 4228-yu 4229-yu-yi 予以 4230-yu-ri-ju-zeng 与日俱增 4231-yu 4232-yu-dao 遇到 4233-yu-hai 遇害 4234-yu-shang 遇上 4235-yu-yan-yu-lie 愈演愈烈 4236-yu 4237-yu 4238-yu-wei 誉为 4239-yu-yi 寓意 4240-yu-yu 寓于 4241-yu-bao 预报 4242-yu-ce 预测 4243-yu-ding 预定 4244-yu-ding 预订 4245-yu-fang 预防 4246-yu-fu 预付 4247-yu-gu 预估 4248-yu-ji 预计 4249-yu-jian 预见 4250-yu-liao 预料 4251-yu-liu 预留 4252-yu-mou 预谋 4253-yu-qi 预期 4254-yu-she 预设 4255-yu-shi 预示 4256-yu-yan 预言 4257-yu-yi 预以 4258-yuan-ding 原定 4259-yuan-feng-bu-dong 原封不动 4260-yuan-liang 原谅 4261-yuan-shi 原始 4262-yuan-you 原有 4263-yuan-jian 援建 4264-yuan-yin 援引 4265-yuan-zhu 援助 4266-yuan 4267-yuan-yuan 圆圆 4268-yuan-yu 源于 4269-yuan-yuan-bu-duan 源源不断 4270-yuan-yuan-er-zhi 源源而至 4271-yuan-yuan-liu-chang 源远流长 4272-yuan 4273-yuan-da 远大 4274-yuan-xiao 远销 4275-yuan-yuan 远远 4276-yuan 4277-yuan-yi 愿意 4278-yue 4279-yue-jian 约见 4280-yue-shang 约上 4281-yue 4282-yue 4283-yue-ju 跃居 4284-yue-sheng 跃升 4285-yue-ru 月入 4286-yue-du 阅读 4287-yun-ji 云集 4288-yun-xu 允许 4289-yun 4290-yun-da 运达 4291-yun-lai 运来 4292-yun-qu 运去 4293-yun-shu 运输 4294-yun-song 运送 4295-yun-wang 运往 4296-yun-xing 运行 4297-yun-ying 运营 4298-yun-yong 运用 4299-yun-zai 运载 4300-yun-zhuan 运转

4300 - 4399: 4301-yun-zhuan-ru-chang 运转如常 4302-yun-zuo 运作 4303-yun-cang 蕴藏 4304-yun-niang 酝酿 4305-yun-yu 孕育 4306-zai-pei 栽培 4307-zai-sha 宰杀 4308-zai 4309-zai-ming 载明 4310-zai-ru 载入 4311-zai-you 载有 4312-zai-sheng 再生 4313-zai 4314-zai-chang 在场 4315-zai-hu 在乎 4316-zai-ji 在即 4317-zai-wang 在望 4318-zai-yu 在于 4319-zai-zuo 在座 4320-zan-huan 暂缓 4321-zan-shi 暂时 4322-zan-ting 暂停 4323-zan-cheng 赞成 4324-zan-shang 赞赏 4325-zan-tan 赞叹 4326-zan-tong 赞同 4327-zan-yang 赞扬 4328-zan-yang-you-jia 赞扬有加 4329-zan-zhu 赞助 4330-zao 4331-zao-dao 遭到 4332-zao-feng 遭逢 4333-zao-shou 遭受 4334-zao 4335-zao-zao 早早 4336-zao 4337-zao-cheng 造成 4338-zao-chu 造出 4339-zao-di 造地 4340-zao-fu 造福 4341-zao-jiu 造就 4342-zao-lin 造林 4343-zao-qiao 造桥 4344-ze-cheng 责成 4345-ze-quan-fen-ming 责权分明 4346-ze-ren 择人 4347-ze-ye 择业 4348-ze-you 择优 4349-zen-yang 怎样 4350-zeng 4351-zeng-chan 增产 4352-zeng-zhang 增长 4353-zeng-chuang 增创 4354-zeng-da 增大 4355-zeng-duo 增多 4356-zeng-fa 增发 4357-zeng-gao 增高 4358-zeng-jia 增加 4359-zeng-jin 增进 4360-zeng-pai 增派 4361-zeng-qiang 增强 4362-zeng-shi 增施 4363-zeng-shou 增收 4364-zeng-tian 增添 4365-zeng-zhi 增植 4366-zeng-zhi 增至 4367-zeng-zi 增资 4368-zeng-song 赠送 4369-zeng-yu 赠予 4370-zha-cheng 扎成 4371-zha-gen 扎根 4372-zha-shi 扎实 4373-za-za-shi-shi 扎扎实实 4374-zha-kan 乍看 4375-zha 4376-zha-bi 炸毙 4377-zha-hui 炸毁 4378-zha-shang 炸伤 4379-zha-si 炸死 4380-zhai 4381-zhai-qu 摘取 4382-zhai-zou 摘走 4383-zhai 4384-zhan-bian 沾边 4385-zhan 4386-zhan-xin 崭新 4387-zhan-chi 展翅 4388-zhan-chu 展出 4389-zhan-kai 展开 4390-zhan-shi 展示 4391-zhan-wang 展望 4392-zhan-xian 展现 4393-zhan 4394-zhan-dao 占到 4395-zhan-di 占地 4396-zhan-diao 占掉 4397-zhan-ju 占据 4398-zhan-ling 占领 4399-zhan-yong 占用 4400-zhan-you 占有

4400 - 4499: 4401-zhan 4402-zhan-dou 战斗 4403-zhan-ping 战平 4404-zhan-sheng 战胜 4405-zhan-yun-mi-bu 战云密布 4406-zhan 4407-zhan-de-zhu-jiao 站得住脚 4408-zhan-li 站立 4409-zhan-zhu 站住 4410-zhang-deng-jie-cai 张灯结彩 4411-zhang-tie 张贴 4412-zhang-wang 张网 4413-zhang-guan 掌管 4414-zhang-wo 掌握 4415-zhang 4416-zhang-jia 涨价 4417-zhao-biao 招标 4418-zhao-bing-mai-ma 招兵买马 4419-zhao-dai 招待 4420-zhao-gu 招股 4421-zhao-mu 招募 4422-zhao-pin 招聘 4423-zhao-shang 招商 4424-zhao-shou 招收 4425-zhao-zhi 招致 4426-zhao-shi 昭示 4427-zhao 4428-zhao-chu 找出 4429-zhao-dao 找到 4430-zhao-xun 找寻 4431-zhao-bian 照遍 4432-zhao-gu 照顾 4433-zhao-shi 肇事 4434-zhao-huan 召唤 4435-zhao-hui 召回 4436-zhao-ji 召集 4437-zhao-kai 召开 4438-zhe-he 折合 4439-zhe-kuan 折款 4440-zhe-sun 折损 4441-zhe-yang 这样 4442-zhen-ai 珍爱 4443-zhen-gui 珍贵 4444-zhen-xi 珍惜 4445-zhen-cheng 真诚 4446-zhen-qie 真切 4447-zhen-shi 真实 4448-zhen-zheng 真正 4449-zhen-dui 针对 4450-zhen-po 侦破 4451-zhen-duan 诊断 4452-zhen-dang 震荡 4453-zhen-jing 震惊 4454-zhen-xing 振兴 4455-zheng 4456-zheng-tuo 挣脱 4457-zheng 4458-zheng-fu 征服 4459-zheng-qiu 征求 4460-zheng-shou 征收 4461-zheng-shui 征税 4462-zheng-xun 征询 4463-zheng-zhao 征召 4464-zheng 4465-zheng-de 争得 4466-zheng-duo 争夺 4467-zheng-guang 争光 4468-zheng-qu 争取 4469-zheng-dun 整顿 4470-zheng-gai 整改 4471-zheng-li 整理 4472-zheng-qi 整齐 4473-zheng-zhi 整治 4474-zheng-chang 正常 4475-zheng-dang 正当 4476-zheng-gui 正规 4477-zheng-mian 正面 4478-zheng-que 正确 4479-zheng-shi 正视 4480-zheng-yi 正义 4481-zheng-bian 政变 4482-zheng-tong-ren-he 政通人和 4483-zheng-zhong 郑重 4484-zheng-ming 证明 4485-zheng-shi 证实 4486-zhi-cheng 支撑 4487-zhi-chi 支持 4488-zhi-fu 支付 4489-zhi-li-po-sui 支离破碎 4490-zhi-pei 支配 4491-zhi-yuan 支援 4492-zhi 4493-zhi-dao 知道 4494-zhi-ming 知名 4495-zhi-xiao 知晓 4496-zhi 4497-zhi-cheng 织成 4498-zhi-chu 织出 4499-zhi-bo 直播 4500-zhi-da 直达

4500 - 4599: 4501-zhi-di 直抵 4502-zhi-guan 直观 4503-zhi-hang 直航 4504-zhi-la 直拉 4505-zhi-shi 直驶 4506-zhi-tong 直通 4507-zhi 4508-zhi-bai 执白 4509-zhi-hei 执黑 4510-zhi-jiao 执教 4511-zhi-xing 执行 4512-zhi-zhang 执掌 4513-zhi-zheng 执政 4514-zhi 4515-zhi-ban 值班 4516-zhi-de 值得 4517-zhi-de-yi-ti 值得一提 4518-zhi 4519-zhi-chen 指陈 4520-zhi-chu 指出 4521-zhi-dao 指导 4522-zhi-ding 指定 4523-zhi-hui 指挥 4524-zhi-kong 指控 4525-zhi-ming 指明 4526-zhi-pai 指派 4527-zhi-ri-ke-dai 指日可待 4528-zhi-shi 指示 4529-zhi-shou-hua-jiao 指手画脚 4530-zhi-shou-hua-jiao 指手划脚 4531-zhi-wang 指望 4532-zhi-ze 指责 4533-zhi 4534-zhi-tong 止痛 4535-zhi-you 只有 4536-zhi-shang-tan-bing 纸上谈兵 4537-zhi 4538-zhi 4539-zhi-jin 至今 4540-zhi 4541-zhi-can 致残 4542-zhi-ci 致辞 4543-zhi-dao 致悼 4544-zhi-dian 致电 4545-zhi-fu 致富 4546-zhi-han 致函 4547-zhi-li 致力 4548-zhi-li-yu 致力于 4549-zhi-ming 致命 4550-zhi-shi 致使 4551-zhi-song 致送 4552-zhi-yi 致以 4553-zhi-yi 致意 4554-zhi-yu 致予 4555-zhi 4556-zhi-ye 置业 4557-zhi 4558-zhi-cai 制裁 4559-zhi-cheng 制成 4560-zhi-chu 制出 4561-zhi-ding 制定 4562-zhi-ding 制订 4563-zhi-fu 制服 4564-zhi-sheng 制胜 4565-zhi-yue 制约 4566-zhi-zao 制造 4567-zhi-zhi 制止 4568-zhi-zuo 制作 4569-zhi-shou-ke-re 炙手可热 4570-zhi-hou 滞后 4571-zhi-hou-yu 滞后于 4572-zhi-liu 滞留 4573-zhi 4574-zhi-li 治理 4575-zhi-liao 治疗 4576-zhi-qiong 治穷 4577-zhong 4578-zhong-biao 中标 4579-zhong-du 中毒 4580-zhong-duan 中断 4581-zhong-zhi 中止 4582-zhong-zhuan 中转 4583-zhong-cheng 忠诚 4584-zhong-shi 忠实 4585-zhong-yu 忠于 4586-zhong-xin 衷心 4587-zhong-jie 终结 4588-zhong-zhi 终止 4589-zhong 4590-zhong-tian 种田 4591-zhong-yang 种养 4592-zhong-zhi 种植 4593-zhong 4594-zhong-da 重大 4595-chong-fan 重返 4596-chong-jian 重建 4597-chong-kai 重开 4598-chong-shen 重申 4599-zhong-shi 重视 4600-chong-xian 重现

4600 - 4699: 4601-chong-yan 重演 4602-zhong-yao 重要 4603-chong-yin 重印 4604-zhong-yu 重于 4605-chong-zhen 重振 4606-chong-zheng 重整 4607-chong-zu 重组 4608-zhong-cai 仲裁 4609-zhong-duo 众多 4610-zhong-suo-zhou-zhi 众所周知 4611-zhong-shu-zhu-mu 众所瞩目 4612-zhong-wang-suo-gui 众望所归 4613-zhou-dao 周到 4614-zhou-mi 周密 4615-zhou-xuan 周旋 4616-zhou-you 周游 4617-zhu 4618-zhu-mu 瞩目 4619-zhu-ban 主办 4620-zhu-bian 主编 4621-zhu-chi 主持 4622-zhu-dao 主导 4623-zhu-dong 主动 4624-zhu-guan 主管 4625-zhu-zhou 主审 4626-zhu-yao 主要 4627-zhu-yi 主译 4628-zhu-zai 主宰 4629-zhu-zhang 主张 4630-zhu-zheng 主政 4631-zhu 4632-zhu-cheng 著称 4633-zhu-ming 著名 4634-zhu-cun 贮存 4635-zhu-cheng 铸成 4636-zhu 4637-zhu 4638-zhu-jin 住进 4639-zhu-shang 住上 4640-zhu-xiao 住校 4641-zhu-ce 注册 4642-zhu-ce-yu 注册于 4643-zhu-man 注满 4644-zhu-mu 注目 4645-zhu-ru 注入 4646-zhu-shi 注视 4647-zhu-yi 注意 4648-zhu-zhong 注重 4649-zhu 4650-zhu-dao 祝祷 4651-zhu-he 祝贺 4652-zhu-yuan 祝愿 4653-zhu 4654-zhu-jun 驻军 4655-zhu-shou 驻守 4656-zhu-zha 驻扎 4657-zhua 4658-zhua-da-fang-xiao 抓大放小 4659-zhua-hao 抓好 4660-zhua-huo 抓获 4661-zhua-jin 抓紧 4662-zhua-zhu 抓住 4663-zhuan-fang 专访 4664-zhuan-gong 专攻 4665-zhuan-yong 专用 4666-zhuan 4667-zhuan-bao 转包 4668-zhuan-bian 转变 4669-zhuan-chan 转产 4670-zhuan-da 转达 4671-zhuan-dao 转到 4672-zhuan-fa 转发 4673-zhuan-gao 转告 4674-zhuan-gei 转给 4675-zhuan-gui 转归 4676-zhuan-hua 转化 4677-zhuan-huan 转换 4678-zhuan-hui 转会 4679-zhuan-ji 转机 4680-zhuan-jiao 转交 4681-zhuan-jie 转介 4682-zhuan-kou 转口 4683-zhuan-rang 转让 4684-zhuan-ru 转入 4685-zhuan-wei 转为 4686-zhuan-xian 转现 4687-zhuan-xiang 转向 4688-zhuan-xing 转型 4689-zhuan-ye 转业 4690-zhuan-yi 转移 4691-zhuan-zhang 转帐 4692-zhuan-wen 撰文 4693-zhuan-xie 撰写 4694-zhuan 4695-zhuan-qu 赚取 4696-zhuang-yan 庄严 4697-zhuang 4698-zhuang-chuan 装船 4699-zhuang-hao 装好 4700-zhuang-ji 装机

4700 - 4799: 4701-zhuang-man 装满 4702-zhuang-you 装有 4703-zhuang-zai 装载 4704-zhuang 4705-zhuang-che 撞车 4706-zhuang-ji 撞击 4707-zhuang-da 壮大 4708-zhuang-guan 壮观 4709-zhuang-yan 壮严 4710-zhuang-zhi-nan-chou 壮志难酬 4711-zhuang-gao 状告 4712-zhui-gan 追赶 4713-zhui-hui 追回 4714-zhui-jia 追加 4715-zhui-jiu 追究 4716-zhui-qiu 追求 4717-zhui-su 追溯 4718-zhui-zong 追踪 4719-zhui-hui 坠毁 4720-zhun 4721-zhun-bei 准备 4722-zhun-que 准确 4723-zhun-yu 准予 4724-zhuo-you 卓有 4725-zhuo-yue 卓越 4726-zhao 4727-zhuo-shou 着手 4728-zhuo-yan 着眼 4729-zhuo-zhong 着重 4730-zi-xun 咨询 4731-zi 4732-zi-zhu 资助 4733-zi-sheng 滋生 4734-zi-zi-yi-qiu 孜孜以求 4735-zi 4736-zi-chou 自筹 4737-zi-dai 自带 4738-zi-ji 自给 4739-zi-ji-zi-zu 自给自足 4740-zi-hao 自豪 4741-zi-jiu 自救 4742-zi-jue 自觉 4743-zi-li 自立 4744-zi-li-geng-sheng 自力更生 4745-zi-qiang-bu-xi 自强不息 4746-zi-qu 自取 4747-zi-ran 自然 4748-zi-ru 自如 4749-zi-xin 自信 4750-zi-xuan 自选 4751-zi-ying 自营 4752-zi-you 自由 4753-zi-you-hua 自由化 4754-zi-yuan 自愿 4755-zi-zhi 自治 4756-zi-zhu 自主 4757-zi-zhuan 自转 4758-zong 4759-zong-he 综合 4760-zong-cheng-bao 总承包 4761-zong-jie 总结 4762-zong-guan 纵贯 4763-zong-heng 纵横 4764-zong-lun 纵论 4765-zou 4766-zou-chu 走出 4767-zou-dao 走到 4768-zou-di 走低 4769-zou-fang 走访 4770-zou-gao 走高 4771-zou-guo 走过 4772-zou-hong 走红 4773-zou-jin 走进 4774-zou-jin 走近 4775-zou-qiang 走强 4776-zou-shang 走上 4777-zou-si 走私 4778-zou-xiang 走向 4779-zou-zou 走走 4780-zou 4781-zou-qi 奏起 4782-zu 4783-zu-lin 租赁 4784-zu-yong 租用 4785-zu 4786-zu-gou 足够 4787-zu-jian 足见 4788-zu-yi 足以 4789-zu-ai 阻碍 4790-zu-dang 阻挡 4791-zu-duan 阻断 4792-zu-nao 阻挠 4793-zu-zhi 阻止 4794-zu 4795-zu-cheng 组成 4796-zu-jian 组建 4797-zu-tuan 组团 4798-zu-zhi 组织 4799-zu-zhuang 组装 4800-zuan-jin 钻进

4800 - 4899: 4801-zuan-yan 钻研 4802-zui-shao 最少 4803-zun-jing 尊敬 4804-zun-zhong 尊重 4805-zun-shou 遵守 4806-zun-xun 遵循 4807-zuo 4808-zuo 4809-zuo-chu 做出 4810-zuo-dao 做到 4811-zuo-gong 做工 4812-zuo-hao 做好 4813-zuo-qi 做起 4814-zuo-wan 做完 4815-zuo 4816-zuo-cheng 作成 4817-zuo-chu 作出 4818-zuo-ci 作词 4819-zuo-hao 作好 4820-zuo-jia 作假 4821-zuo-qu 作曲 4822-zuo-wei 作为 4823-zuo-ye 作业 4824-zuo-zhu 作主 4825-zuo 4826-zuo-luo 座落 4827-yao-zhe 夭折 4828-ji-dai 亟待 4829-kui-fa 匮乏 4830-ci-ji 剌激 4831-wang-gu 罔顾 4832-zi-xun 谘询 4833-hui-cui 荟萃 4834-yi 4835-yi-cheng 弈成 4836-bing-qi 摒弃 4837-zhuo-ju 擢举 4838-yao-he 吆喝 4839-you-yu 囿于 4840-jue-qi 崛起 4841-zheng-de 徵得 4842-ke-jin-zhi-shou 恪尽职守 4843-ke-shou 恪守 4844-mu-feng 沐风 4845-xiao-sa-zi-ru 潇洒自如 4846-lin-xuan 遴选 4847-wei-wei-dong-ting 娓娓动听 4848-pi-mei 媲美 4849-shu-huan 纾缓 4850-liao-rao 缭绕 4851-jie-yu 栉雨 4852-kui-wei 暌违 4853-ji-yu 觊觎 4854-pian-shou-zhi-zu 胼手胝足 4855-biao-zhi 飙至 4856-fei-ran 斐然 4857-yu-ji 於积 4858-xuan-yao 炫耀 4859-li-huan 罹患 4860-qie-er-bu-she 锲而不舍 4861-juan-ke 镌刻 4862-ling-ting 聆听 4863-fei-ran 蜚然 4864-ji-shen 跻身 4865-nian 4866-ji-de 记得 4867-jiao 4868-pai 4869-gai 4870-zai-yu 在於 4871-shen-wei 身为 4872-chang 4873-shu-xi 熟悉 4874-zhi-yi 质疑 4875-yan-fa 研发 4876-ju-li 举例 4877-nian-shu 念书 4878-wang 4879-gai 4880-jiang-jiu 讲究 4881-bang-mang 帮忙 4882-he 4883-lao 4884-yan 4885-kan-ci 看似 4886-re-nao 热闹 4887-da-zao 打造 4888-can-xuan 参选 4889-yi-ban 一般 4890-bo-chu 播出 4891-guo-lai 过来 4892-shao 4893-xiao-fei 消费 4894-you-qu 有趣 4895-jian-zheng 见证 4896-ci 4897-mo-sheng 陌生 4898-dong 4899-xi-guan 习惯 4900-hui-yan 讳言

4900 - 4999: 4901-chu-zou 出走 4902-li-cai 理财 4903-guang 4904-diao 4905-ren-zhi 任职 4906-gong-ji 攻击 4907-mei 4908-tui-xiu 退休 4909-dong-de 懂得 4910-ji-hua 计画 4911-xiang-xiang 想像 4912-yun-dong 运动 4913-shang-ying 上映 4914-bao-you 保有 4915-xiang-dui-yu 相对於 4916-luo 4917-jiao 4918-tan-cheng 坦承 4919-zhui-zhu 追逐 4920-da 4921-wei-wen 为文 4922-can-kao 参考 4923-hao-kan 好看 4924-gui 4925-jian-dao 见到 4926-hua 4927-ku 4928-ben-zou 奔走 4929-gan-dong 感动 4930-shuo-chu 说出 4931-re 4932-shi 4933-bu-tong-yu 不同於 4934-zheng-he 整合 4935-xuan-shi 宣示 4936-xiang-yao 想要 4937-bao-dao 报导 4938-mo-hu 模糊 4939-mo 4940-yang-cheng 养成 4941-miao-xie 描写 4942-re-men 热门 4943-guan-ji 关机 4944-ren 4945-mo-fang 模仿 4946-hui-shou 回首 4947-ting-liu 停留 4948-su-shuo 诉说 4949-gai-xie 改写 4950-yan-jiang 演讲 4951-zuo-wei 做为 4952-hui-tou 回头 4953-hu-shi 忽视 4954-ding 4955-jia 4956-mang-lu 忙碌 4957-bu-zhu 补助 4958-biao-bang 标榜 4959-ci-suo 思索 4960-cheng-xing 成形 4961-liang-li 亮丽 4962-kang 4963-guo-shi 过世 4964-gai-cheng 改成 4965-gan-ren 感人 4966-shi-zu 十足 4967-shai 4968-shan-yong 善用 4969-chan-luan 产卵 4970-qing-xin 清新 4971-he-jie 和解 4972-man-chang 漫长 4973-you-xin 忧心 4974-ju-xian 局限 4975-ti-ji 提及 4976-hu-dong 互动 4977-pai-pian 拍片 4978-gan-tan 感叹 4979-jin-jie 紧接 4980-wei-suo 萎缩 4981-xu-ji-hua 虚级化 4982-cu-xiao 促销 4983-zao-yu 遭遇 4984-miao-hui 描绘 4985-jiao-shu 教书 4986-hui-gan 挥杆 4987-chu-mian 出面 4988-yi-wang 遗忘 4989-wei-sheng 维生 4990-bian-lie 编列 4991-li-qing 厘清 4992-jiao-dao 教导 4993-xiang-jiao 相较 4994-wei-li 为例 4995-pai-da 拍打 4996-jing-zhi 精致 4997-dui-li 对立 4998-pin-chang 品尝 4999-qi-jia 起家 5000-na-xia 拿下

5000 - 5099: 5001-hao-wan 好玩 5002-xie-chu 写出 5003-jian-gou 建构 5004-mai-chu 卖出 5005-kai-chu 开除 5006-dang-cheng 当成 5007-zou-ru 走入 5008-zhi-tao 制陶 5009-gua-shuai 挂帅 5010-xie-dao 写道 5011-zhi-yan 直言 5012-xi-ai 喜爱 5013-fang-ying 放映 5014-xian-shen 现身 5015-zao-fang 造访 5016-zi-zhi 自制 5017-zhui 5018-wa-dao 挖到 5019-tie 5020-da-pin 打拚 5021-han 5022-yuan-li 远离 5023-xian 5024-song-bang 松绑 5025-bu-ke-huo-que 不可或缺 5026-ding-ju 定居 5027-yin-xiang-shen-ke 印象深刻 5028-ben-fang 奔放 5029-bei-shou 备受 5030-zhuo-zhong 著重 5031-yi-liu 遗留 5032-ben-di-hua 本地化 5033-xiao-xiao 小小 5034-ji-zai 记载 5035-ji 5036-pai-wan 拍完 5037-pei 5038-yong-lai 用来 5039-li-hai 厉害 5040-shai-jian 筛检 5041-yan-shao 延烧 5042-ben-chi 奔驰 5043-nong-hou 浓厚 5044-gen-zhe 跟著 5045-tao 5046-chong-tu 冲突 5047-hun 5048-gan-jing 乾净 5049-dian 5050-yao 5051-ji-yu 基於 5052-ping-diao 凭吊 5053-man-man 慢慢 5054-jing-xuan 竞选 5055-jie-zhu 藉助 5056-huan-yuan 还原 5057-bu 5058-fen-cheng 分成 5059-dui-zhao 对照 5060-xiang-xiang 想想 5061-cu-cao 粗糙 5062-hua-li 华丽 5063-bo 5064-bao-rong 包容 5065-peng-chu 碰触 5066-tui-ce 推测 5067-zi-chuang 自创 5068-guai 5069-mai-zuo 卖座 5070-xi 5071-huai 怀 5072-shou-cang 收藏 5073-ta-shi 踏实 5074-fu-dan 负担 5075-shi-ye 失业 5076-zhuan-xin 专心 5077-ti-ming 提名 5078-qian-pu-hou-ji 前仆後继 5079-bao-kao 报考 5080-song-gei 送给 5081-yan-ren 延任 5082-tui-zhan 推展 5083-lian-xi 练习 5084-fu-dao 辅导 5085-zheng-zha 挣扎 5086-su-zao 塑造 5087-qin 5088-pao-kai 抛开 5089-biao-tai 表态 5090-chang-yuan 长远 5091-fang-dao 放到 5092-nong 5093-pu-guang 曝光 5094-zuo-cheng 做成 5095-man-man 满满 5096-bi-jin 逼近 5097-fei 5098-xie-shi 写实 5099-ya-zhi 压制 5100-xin-xing 新兴

5100 - 5199: 5101-zhuan-wang 转往 5102-shu-fu 舒服 5103-ce-shi 测试 5104-tou 5105-ban-dao 搬到 5106-yu-hui 与会 5107-chuan-shang 穿上 5108-jie-ru 介入 5109-zai-zao 再造 5110-chao 5111-mu-kuan 募款 5112-chang-ge 唱歌 5113-jian-yan 检验 5114-ke-qi 客气 5115-hui-sa 挥洒 5116-kai-bo 开播 5117-luo-hou 落後 5118-xu-shu 叙述 5119-ma 5120-luan 5121-qu-cai-zi 取材自 5122-you-wo 优渥 5123-ru-xian 入宪 5124-suo-wei 所谓 5125-san 5126-pi-pan 批判 5127-xiang-rong 相容 5128-zhao-cai 招财 5129-shan-chang 擅长 5130-kang-zheng 抗争 5131-sheng-zhang 生长 5132-biao-shi 标示 5133-shi-yan 饰演 5134-zhi-cheng 指称 5135-chuan-shuo 传说 5136-mei-hua 美化 5137-feng-xing 风行 5138-fan-fu 繁复 5139-hu 5140-wen-rou 温柔 5141-cheng-ming 成名 5142-du 5143-shi-mao 时髦 5144-hui-fu 回复 5145-dao-di 道地 5146-huan-jia 还价 5147-tuo-jie 脱节 5148-dang-hong 当红 5149-xi 5150-zhuo-shou 著手 5151-kao-liang 考量 5152-qin-fen 勤奋 5153-yi-zhuan 移转 5154-shi-ren 使然 5155-tan-hua-yi-xian 昙花一现 5156-shui-fu 说服 5157-lai-zi-yu 来自於 5158-bu-zai 不再 5159-pin-chuan 频传 5160-nan-xia 南下 5161-jie-san 解散 5162-wu-yuan 无缘 5163-dian-cang 典藏 5164-zhui-xun 追寻 5165-kua-zhang 夸张 5166-ru-hui 入会 5167-bu-liang 不良 5168-kuai-zhi-ren-kou 脍炙人口 5169-jin-dong 进洞 5170-wei-xian 违宪 5171-chao-hu 超乎 5172-yao 5173-mao-xian 冒险 5174-tan-kai 摊开 5175-fa-ren-wen-jin 乏人问津 5176-biao-zhang 飙涨 5177-bian-yin 编印 5178-jie 5179-la-long 拉拢 5180-nai 5181-jiao-she 交涉 5182-wu-nai 无奈 5183-zhi-jie 直接 5184-qiang-shi 强势 5185-huan-xing 唤醒 5186-gun 5187-ke-hua 刻画 5188-da-pei 搭配 5189-xiang-dang-yu 相当於 5190-jian-shi 检视 5191-luo-jiao 落脚 5192-yuan-zi 源自 5193-ju-lie 剧烈 5194-kan 5195-tiao-qi 挑起 5196-jian-ju 兼具 5197-ke-bu-rong-huan 刻不容缓 5198-ding-an 定案 5199-zhua-kuang 抓狂 5200-wei-lu 围炉

5200 - 5299: 5201-la-jin 拉近 5202-shi 5203-jiao-xue 教学 5204-ru-ci 如此 5205-mo-ni 模拟 5206-you-xin 有心 5207-kang-ju 抗拒 5208-zhang-luo 张罗 5209-xiang-wang 向往 5210-han-gai 涵盖 5211-zi-ren 自认 5212-tian 5213-jiao-yu 教育 5214-zong-guan 综观 5215-han-you 含有 5216-kai-dian 开店 5217-wu-liao 无聊 5218-chuang-xin 创新 5219-pin 5220-ci-qu 辞去 5221-you-shui 游说 5222-li-hun 离婚 5223-wei-ming 为名 5224-qian-she 牵涉 5225-li 5226-shou-kan 收看 5227-ti-yan 体验 5228-diao-ke 雕刻 5229-ti-ren 体认 5230-yong-dao 用到 5231-fa-shao 发烧 5232-zhan-shang 站上 5233-sou-xun 搜寻 5234-cai-gou 采购 5235-tuo-xie 妥协 5236-tou 5237-da-xiang 打响 5238-feng-mi 风靡 5239-dai-gei 带给 5240-ban-bao 办报 5241-you-guan 攸关 5242-duo-bian 多变 5243-tan 5244-you-xian 悠闲 5245-bing-chi 秉持 5246-lin-li-jin-zhi 淋漓尽致 5247-pin-fu-bu-jun 贫富不均 5248-cuan-qi 窜起 5249-hao-xiang 好像 5250-ren-jiao 任教 5251-fu-qian 肤浅 5252-hou-hui 後悔 5253-kai-kuo 开阔 5254-yu-zhong-bu-tong 与众不同 5255-da-zhuan 打转 5256-mo-guo-yu 莫过於 5257-zhen-han 震撼 5258-ji-qiu 击球 5259-dun-qing 敦请 5260-fang-hui 放回 5261-jiao-zuo 叫做 5262-sheng-dong 生动 5263-qing-rou 轻柔 5264-ting-jian 停建 5265-an-dan 黯淡 5266-jin-sheng 晋升 5267-fou-ding 否定 5268-yin-qie 殷切 5269-cai-yuan 裁员 5270-da-dao 打到 5271-ji-yu 急於 5272-su-zhu 诉诸 5273-zu-he 组合 5274-chao 5275-sao-dang 扫荡 5276-bai-jia-zheng-ming 百家争鸣 5277-bu-fan 不凡 5278-gua-gou 挂勾 5279-mie 5280-jia-jin 加进 5281-chen-zhong 沈重 5282-zhan 5283-hao-yong 好用 5284-huan-huan-xiang-kou 环环相扣 5285-gui-yu 归於 5286-ying-xiang 迎向 5287-you-ya 优雅 5288-you-ru 有如 5289-zhuan-zhu 专注 5290-jing-yan 惊艳 5291-shan-qing 煽情 5292-chai 5293-ke-lian 可怜 5294-yan 5295-juan-zhu 捐助 5296-an-xin 安心 5297-kua 5298-fan-guan 反观 5299-she-de 舍得 5300-cuo-shi 错失

5300 - 5399: 5301-yan-mi 严密 5302-chuang 5303-shou-yao 受邀 5304-ju-jin 拘禁 5305-xie-cheng 写成 5306-yong-xie 用心 5307-qing-xing 庆幸 5308-xiang 5309-wo-you 握有 5310-ci-qi-bi-luo 此起彼落 5311-jie-shou 接手 5312-shi-ji 实际 5313-diao-gui 吊诡 5314-fan-tan 反弹 5315-chao 5316-gu-dan 孤单 5317-jiao-ti 交替 5318-jue 5319-pin-cou 拼凑 5320-xun 5321-kai-pai 开拍 5322-hui-xiang 回想 5323-qin-mi 亲密 5324-you-mei 优美 5325-da-dao 打倒 5326-you-bie 有别 5327-shi-she 试射 5328-xiang-jian 想见 5329-zhuan-dao 赚到 5330-yan-yi 研议 5331-xie-zuo 写作 5332-chang-dao 倡导 5333-shu 5334-chuang-kan 创刊 5335-ding-yi 定义 5336-hua-shen 化身 5337-chen-lie 陈列 5338-dong-shou 动手 5339-pei-ban 陪伴 5340-ji-fa 激发 5341-jing-zhu 竞逐 5342-que-xi 缺席 5343-cheng-xi 承袭 5344-hou-shi 厚实 5345-jue-yi 决议 5346-nue-dai 虐待 5347-jie-zhu 揭橥 5348-chu-men 出门 5349-she-ru 涉入 5350-shuo-lai 说来 5351-song-qu 送去 5352-zhi-xun 质询 5353-chao-xiang 朝向 5354-shu-huan 舒缓 5355-gu-du 孤独 5356-luo-mu 落幕 5357-wei-wu 为伍 5358-zi-fei 自肥 5359-jie-ju 拮据 5360-ji-dang 激荡 5361-bang 5362-xiang-chuan 相传 5363-mai 5364-jue-zhan 决战 5365-ying-bian 应变 5366-qie-ru 切入 5367-wu-suo-shi-cong 无所适从 5368-liao-tian 聊天 5369-wen-xin 温馨 5370-song 5371-lai-wang-yu 来往於 5372-qiao 5373-teng 5374-fen-ji 分级 5375-gan-ga 尴尬 5376-ju 5377-zai-yi 在意 5378-jie-gou 解构 5379-chai-chu 拆除 5380-guan-zhi 管制 5381-la 5382-an-jing 安静 5383-chong-chong 重重 5384-wu-suo-wei 无所谓 5385-fan-yue 翻阅 5386-xia 5387-ci 5388-xie-wan 写完 5389-kao 5390-yu-bo-dang-yang 馀波荡漾 5391-xiang-cha 相差 5392-biao-zhun 标准 5393-ling-jun 领军 5394-zhao-sheng 招生 5395-zhuan-jin 赚进 5396-mo 5397-shang-jie 上街 5398-hui 5399-fa-cai 发财 5400-pai-chi 排斥

5400 - 5499: 5401-qian-dong 牵动 5402-zhen-ban 侦办 5403-fen-gong 分工 5404-you-zou 游走 5405-ju 5406-qi-pan 期盼 5407-bi-yu 比喻 5408-zhuan-gao 撰稿 5409-wu-guan 无关 5410-bei-xun 备询 5411-cheng-hu 称呼 5412-lin-lang-man-mu 琳琅满目 5413-zhao-hu 照护 5414-jie-shuo 解说 5415-kai-ji 开机 5416-wei-xi 维系 5417-zuo-you 左右 5418-quan-shi 诠释 5419-pei 5420-cai-ce 猜测 5421-shang-zhen 上阵 5422-sheng-xuan 胜选 5423-fang-gu 仿古 5424-chu-yi 处以 5425-lei 5426-jie-zhe 接著 5427-lai-xi 来袭 5428-fan-xiang 返乡 5429-peng 5430-gua 5431-guang-xian 光鲜 5432-ke-guan 客观 5433-shi-chuan 失传 5434-min-zhu 民主 5435-da-qu 打趣 5436-bao-zhuang 包装 5437-fan-xin 翻新 5438-li-qu 离去 5439-ji-ya 挤压 5440-yao-yan 耀眼 5441-ti-zao 提早 5442-bi-ye-yu 毕业於 5443-chu-tou 出头 5444-you-jian-yu 有鉴於 5445-jie-ding 界定 5446-li-jia 离家 5447-da-ya 打压 5448-lu-zhi 录制 5449-rou-he 柔和 5450-hua-qing 划清 5451-yong-jin 涌进 5452-fu 5453-he-zai 何在 5454-dang-dao 当道 5455-bao-wei 包围 5456-wen-he 温和 5457-yong-bao 拥抱 5458-cheng-jia 成家 5459-ta-chu 踏出 5460-da-wang 打完 5461-ju-ju 聚居 5462-hei-hei 黑黑 5463-zu-dang 组党 5464-shi-yu 始於 5465-kao-jin 靠近 5466-shi-fan 示范 5467-han-chu 喊出 5468-gui-lei 归类 5469-du-dao 读到 5470-gui-shu 归属 5471-gan-lai 赶来 5472-gou-qi 勾起 5473-bu-jian-de 不见得 5474-xian 5475-ben-pao 奔跑 5476-wu-xing 无形 5477-cuan-chu 窜出 5478-chan-chu 铲除 5479-mang-ran 茫然 5480-jie-ban 接班 5481-shao-yao 烧窑 5482-gu-jia 估价 5483-yong-wan 用完 5484-jie-qu 撷取 5485-gui-ling 归零 5486-bi-tui 逼退 5487-lan 5488-dan-dan 淡淡 5489-yuan-yu 源於 5490-shang 5491-jian 5492-dao-yan 导演 5493-fa-jue 发觉 5494-wan-qi 玩起 5495-hua-wei 划为 5496-hua 5497-qing-yan 轻言 5498-pao-qi 抛弃 5499-zhuo-mo 琢磨 5500-jing-sheng 精省

5500 - 5599: 5501-zan-mei 赞美 5502-chu 5503-zhao-hui 找回 5504-qing-qing-chu-chu 清清楚楚 5505-zi-dao 自导 5506-da-yi-qi-qu 大异其趣 5507-mei-cuo 没错 5508-you-li-yu 有利於 5509-chou 5510-zhi-shen 置身 5511-na-qu 拿去 5512-bao-he 饱和 5513-shu-shuo 述说 5514-jiu-yuan 救援 5515-jiao-zuo 叫座 5516-xiao-xin-yi-yi 小心翼翼 5517-wei-zai 位在 5518-can-ku 残酷 5519-tao-yan 讨厌 5520-du-da 独大 5521-xiang-qian 向前 5522-jiang-jie 讲解 5523-ba-de-tou-chou 拔得头筹 5524-lian-zai 连载 5525-jing-jing 静静 5526-liao-dao 潦倒 5527-qiang-jian 强奸 5528-pai-kai 排开 5529-shao-cheng 烧成 5530-xing-zhou 行走 5531-ge-qian 搁浅 5532-zhuang-ban 装扮 5533-jing-zhun 精准 5534-shuo-dao 说到 5535-can-xu 餐叙 5536-zu-xia 租下 5537-chuan-shou 传授 5538-wen-dao 闻到 5539-chuang-guan 闯关 5540-bao-you 保佑 5541-chen-shui 沈睡 5542-yao-yao-ling-xian 遥遥领先 5543-cuo-guo 错过 5544-qi-te 奇特 5545-xing 5546-jie-li-shi-li 借力使力 5547-wan-wei 玩味 5548-bei-fu 背负 5549-e-sha 扼杀 5550-cong-sheng 丛生 5551-cao-zuo 操作 5552-lai 5553-xu-jian 续建 5554-ji 5555-chi 5556-shou-jian 受检 5557-tao-sheng-huo 讨生活 5558-ju-can 聚餐 5559-yan-shui 淹水 5560-han 5561-ren-zhen 认真 5562-meng-xiang 梦想 5563-jie-lai 借来 5564-chan-sheng 缠身 5565-xiang-fu-xiang-cheng 相辅相成 5566-shou-xun 受训 5567-bu-ke-ci-yi 不可思议 5568-shi-zai 实在 5569-fei-qi 废弃 5570-chu-yu 处於 5571-zuo-yong 坐拥 5572-an-wei 安慰 5573-ran 5574-she 5575-bu-zhuo 捕捉 5576-yan-mo 淹没 5577-na 5578-kai-guo 开国 5579-gui-li 瑰丽 5580-gou-yan-can-chuan 苟延残喘 5581-xian-ren 咸认 5582-liu-lei 流泪 5583-zhuan-jin 转进 5584-ji-wei 讥为 5585-jian-bei 建碑 5586-chou-mu 筹募 5587-xun-huan 循环 5588-mao-dun 矛盾 5589-peng-ji 抨击 5590-su-cheng 俗称 5591-zhi-tong-dao-he 志同道合 5592-da-ting 打听 5593-gua-qi 刮起 5594-jia-ban 加班 5595-hou 5596-zi-cheng 自称 5597-bo-huo 擘划 5598-yue-yue-yu-shi 跃跃欲试 5599-chu-xian 出线 5600-rong-xu 容许

5600 - 5699: 5601-jian-yu 见於 5602-chong-dian 充电 5603-de-zui 得罪 5604-di-ding 底定 5605-mou-qu 谋取 5606-po-qie 迫切 5607-nian-nian-bu-wang 念念不忘 5608-pan-ni 叛逆 5609-gan-rao 干扰 5610-ban-zhuo 办桌 5611-fa-zi 发自 5612-sheng-xing 盛行 5613-fa-chu 伐除 5614-zheng-xing 整型 5615-re-mai 热卖 5616-suo-fei-bu-zi 所费不赀 5617-jie-shi 结识 5618-xing-qu-que-que 兴趣缺缺 5619-fen-yi-bei-geng 分一杯羹 5620-ren-yang 认养 5621-kai-wa 开挖 5622-wu-xu 无须 5623-ding-sheng 鼎盛 5624-di-luo 低落 5625-huo-xuan 获选 5626-zhao-shang 找上 5627-jiao-ao 骄傲 5628-shao-jian 少见 5629-jie-pai 借牌 5630-xing-cun 幸存 5631-chu-kan 出刊 5632-xiang-zhu 相助 5633-jin-jun 进军 5634-wen-wen 问问 5635-da-mai 大卖 5636-fu-huo 复活 5637-huo-luo 活络 5638-jiao-shou 教授 5639-xiao-mi 消弭 5640-zhuan-zhan 转战 5641-ao-nao 懊恼 5642-you-mo 幽默 5643-cha-qi 查缉 5644-qi-fa 启发 5645-jia-za 夹杂 5646-mo-mie 抹灭 5647-xi-mi 细密 5648-ya-di 压低 5649-da-da 打打 5650-bian 5651-gu-shou 固守 5652-gong-wu 共舞 5653-you-yu 犹豫 5654-nao 5655-tian 5656-gui-na 归纳 5657-ting-xie 停歇 5658-jie-shen-kong-ju 戒慎恐惧 5659-liu-zhu 留住 5660-que-bu 却步 5661-zhi 5662-dong-rong 动容 5663-lao 5664-le-yu 乐於 5665-si-qi 四起 5666-qiao-kai 敲开 5667-zhuan-ye 专业 5668-zhua-dao 抓到 5669-li-xia 立下 5670-ming-liang 明亮 5671-mo-luo 没落 5672-ji-lu 纪录 5673-lun-ti 轮替 5674-kua-chu 跨出 5675-yan-xi 沿袭 5676-lian-jie 连结 5677-yan-chi 延迟 5678-chun-cui 纯粹 5679-xi-yu 习於 5680-kan-jin 看尽 5681-xi-lai-rang-wang 熙来攘往 5682-ding 5683-xiao-de 晓得 5684-shou-shi 熟识 5685-li-you 利诱 5686-sa 5687-tan-wang 探望 5688-jian-kun 艰困 5689-ji-gong-jin-li 急功近利 5690-fan-za 繁杂 5691-mo-dao 摸到 5692-bei-shang 北上 5693-song-jin 送进 5694-qing 5695-chi-zha 叱吒 5696-po-lie 破裂 5697-chou-she 筹设 5698-ran-se 染色 5699-yi-xiang-bu-dao 意想不到 5700-chu-sheng-yu 出生於

5700 - 5799: 5701-dui-qi 堆砌 5702-chao-shi 潮湿 5703-lie 5704-sheng-gen 生根 5705-du-jue 杜绝 5706-guan-yong 惯用 5707-gu-pu 古朴 5708-yuan-yuan-bu-jue 源源不绝 5709-jie-tao 解套 5710-ying-he 迎合 5711-da-feng-chui 大风吹 5712-shang-bang 上榜 5713-wa-jiao 挖角 5714-qiao-miao 巧妙 5715-zi-zai 自在 5716-xie-ben-wu-gui 血本无归 5717-cai-che 裁撤 5718-xing-zhi-you-nian 行之有年 5719-zen-me-yang 怎麽样 5720-wan-yan 蜿蜒 5721-zhuan-shi 转世 5722-qiu-jin 囚禁 5723-yin-ling 引领 5724-tiao-cao 跳槽 5725-chi-jin 吃紧 5726-jian-shi 见识 5727-da-tong 打通 5728-cu-si 猝死 5729-luo-ru 落入 5730-man-mu-cang-yi 满目疮痍 5731-kan-zuo 看做 5732-nian-zhang 年长 5733-jian-jin 监禁 5734-tao-chu 掏出 5735-xia-ban 下班 5736-hui-shi 会师 5737-jiao-ban 搅拌 5738-tian-mei 甜美 5739-bu-ke-kai-jiao 不可开交 5740-chu-yi 除役 5741-zhan-dou 颤抖 5742-jia-ji 夹击 5743-xie-xia 卸下 5744-zi-fa 自发 5745-gou-bing 诟病 5746-chi-wang 吃完 5747-tiao 5748-pin 5749-shun-xi-wan-bian 瞬息万变 5750-cha-kan 察看 5751-bian-diao 变调 5752-lian-ren 连任 5753-mie-wang 灭亡 5754-liu-yu 流於 5755-wu-li 无力 5756-cai-ji 采集 5757-xi-pai 洗牌 5758-chong 5759-kai-tan 慨叹 5760-pian 5761-yan-ni 研拟 5762-hao-jin 耗尽 5763-suan-suan 算算 5764-xiang-dui 相对 5765-shi-kong 失控 5766-wu-jia-ke-gui 无家可归 5767-min-xuan 民选 5768-shu-zhang 舒张 5769-yin-jie 引介 5770-hun-za 混杂 5771-da-qi 搭起 5772-zi-yan 自演 5773-yan-jin 演进 5774-jian-zhu 建筑 5775-hui-su 回溯 5776-shu 5777-che-tui 撤退 5778-shi 5779-zhi-heng 制衡 5780-tan 5781-wei-cheng 围成 5782-tou-zhu 投注 5783-jie-jing 借镜 5784-bi-zhao 比照 5785-yin-xing 隐形 5786-he-zu 吓阻 5787-yi-wai 意外 5788-xia-ta 下榻 5789-zai-wei 在位 5790-ning-shi 凝视 5791-biao-zhun-hua 标准化 5792-hua-xia 画下 5793-zhen-fen 振奋 5794-wu-qing 无情 5795-huan-qu 换取 5796-bian-wei 变为 5797-yi-ying-ju-quan 一应俱全 5798-dian-ming 点名 5799-ku 5800-mo-shi 漠视

5800 - 5899: 5801-fang-xue 放学 5802-qu-di 取缔 5803-wo 5804-zhen-mi 缜密 5805-wai-xie 外泄 5806-qin-ai 亲爱 5807-zhen 5808-qing-qing 轻轻 5809-men 5810-tuo 5811-fan-yan 繁衍 5812-guang-fu 光复 5813-ban-gong 办公 5814-qing-ting 倾听 5815-man-bu 满布 5816-fei-wo 肥沃 5817-qi 5818-wa-chu 挖出 5819-cai-shou 采收 5820-ji-bai 祭拜 5821-peng-zhang 膨胀 5822-hong-fa 弘法 5823-jin-yin 浸淫 5824-kong-bu 恐怖 5825-qin-zhong 亲中 5826-ceng-chu-bu-qiong 层出不穷 5827-kuai-zu 跨足 5828-hu-wei 护卫 5829-ji-quan 集权 5830-gu-lyu 顾虑 5831-zhuan-tou-zi 转投资 5832-kai-che 开车 5833-pai-ji 排挤 5834-bu-ming 不明 5835-cong-ming 聪明 5836-xie-dao 写到 5837-zou-dong 走动 5838-gan 5839-cui-sheng 催生 5840-xi-ni 细腻 5841-ran 5842-tiao-wu 跳舞 5843-xie-fang 协防 5844-re 5845-xi-zhi 细数 5846-bu-ru 不如 5847-biao 5848-ming-ku 命苦 5849-tie-qie 贴切 5850-qiang-duo 抢夺 5851-mai-hui 买回 5852-yi-wo-feng 一窝蜂 5853-cong-lai 送来 5854-e-si 饿死 5855-ji-hua 激化 5856-tiao-yue 跳跃 5857-gu-suan 估算 5858-du-ju 独居 5859-dai-dao 带到 5860-hai-pa 害怕 5861-jiu-ji 救济 5862-yan-sheng 衍生 5863-an-du 安度 5864-shou-chang 收场 5865-jin-lin 紧邻 5866-gai-qi 盖起 5867-fa-xiao 发酵 5868-sheng-chan 盛产 5869-shou-feng 受封 5870-zhang-cheng 长成 5871-bu-jian 不见 5872-ku-qi 哭泣 5873-bing-cheng 并称 5874-wan-ruo 宛若 5875-zuo-shi 做事 5876-cuo-rou 搓揉 5877-xia-xian 下陷 5878-wei-nian 为念 5879-yu-yue 预约 5880-hao-ting 好听 5881-tong-zhi 统治 5882-mo-ming-qi-miao 莫名其妙 5883-jie-he 接合 5884-wang 5885-shu-li 疏离 5886-jia-che 驾车 5887-chun-pu 纯朴 5888-bei-you 备有 5889-qiu-bian 求变 5890-gao-zhi 告知 5891-pao-dao 跑到 5892-cui-hua 催花 5893-zao 5894-wu-xian 无限 5895-ding-li 鼎立 5896-ban-lai 搬来 5897-xi-xi 嬉戏 5898-sheng-guo 胜过 5899-yuan-shou 圆熟 5900-wu-yan 无言

5900 - 5999: 5901-qi-yong 起用 5902-zhi-guo 治国 5903-long-zhao 笼罩 5904-qiang-po 强迫 5905-qing-bian 轻便 5906-yi-fei-chong-tian 一飞冲天 5907-jia-zhuang 加装 5908-zui 5909-huang-fei 荒废 5910-chen-ji 沈寂 5911-qin-zhi 亲炙 5912-piao-hu 飘忽 5913-gao-chu-bu-sheng-han 高处不胜寒 5914-zuo-da 坐大 5915-quan-dao 全倒 5916-jian-ren 坚忍 5917-li-yu 利於 5918-zao-zhi 遭致 5919-tong-ku-liu-ti 痛哭流涕 5920-yi-huo 疑惑 5921-peng-zhu 烹煮 5922-mo-da 莫大 5923-dao-jin 道尽 5924-ping-qi-ping-zuo 平起平坐 5925-si-sha 厮杀 5926-ka 5927-jiao-ku-lian-tian 叫苦连天 5928-jie-ji 藉机 5929-tao-yong 套用 5930-che 5931-zuo-shang 坐上 5932-xuan-shang 选上 5933-bai-tan 摆摊 5934-ji-si 亟思 5935-hun-yao 混淆 5936-kuan-shu 宽恕 5937-ku-zao 枯燥 5938-jie-xia 接下 5939-tan-hua 谈话 5940-zheng-shi 争食 5941-qu 5942-jiu-yuan 久远 5943-ge 5944-wei-yu-chou-mou 未雨绸缪 5945-gong-tou 公投 5946-bu-zhang 不彰 5947-wang-qing-yu 忘情於 5948-tuo 5949-mai-ru 埋入 5950-lou-diao 漏掉 5951-shuo-wang 说完 5952-qian-lian 牵连 5953-lan 5954-miao-xiao 渺小 5955-zhang-xian 彰显 5956-gu-li 孤立 5957-gu-ji 顾及 5958-qian-ju 迁居 5959-dui-kan 对看 5960-chu-ji 出击 5961-an-cang 暗藏 5962-wei-guan 为官 5963-si-you-hua 私有化 5964-shen-su 申诉 5965-tiao-tu 挑土 5966-yang-jia-huo-kou 养家活口 5967-geng-ye 哽咽 5968-kan-kan-er-tan 侃侃而谈 5969-you-yong 游泳 5970-che-shui-ma-long 车水马龙 5971-hua-yue 化约 5972-yan-hou 延後 5973-shi-xian 释宪 5974-bi-kai 避开 5975-zhong-yong 中庸 5976-qiang-qiu 强求 5977-shan-yu 善於 5978-re-lai 惹来 5979-zao-shi 早逝 5980-he-cheng 合称 5981-zhong-zhi-cheng-cheng 众志成城 5982-chang-zhi-jiu-an 长治久安 5983-mai-wan 卖完 5984-da-dong 打动 5985-guan-shu 灌输 5986-zhuan-bo 转播 5987-you-dang 游荡 5988-liu-lian 流连 5989-cai 5990-yi-jue 议决 5991-gan 5992-geng-geng-yu-huai 耿耿於怀 5993-ling-sui 零碎 5994-shui-jiao 睡觉 5995-zhu-ding 注定 5996-li-shu-yu 隶属於 5997-pin-han 贫寒 5998-bi-de 逼得 5999-pao 6000-si-si 死死

6000 - 6099: 6001-ai-hao 爱好 6002-zhai-xia 摘下 6003-tu-fa-qi-xiang 突发奇想 6004-shou-dian 收店 6005-san-ju 散居 6006-kong-qian-jue-hou 空前绝後 6007-nai-fan 耐烦 6008-cun-you 存有 6009-qiang-ren 强韧 6010-cong-rong 从容 6011-fan-men 烦闷 6012-du-zhan 独占 6013-ge-ge-bu-ru 格格不入 6014-jiao-dai 交待 6015-bu-zheng 不争 6016-tu-wu 突兀 6017-lie-xi 列席 6018-xiu-shi 修饰 6019-bang 6020-kan-huai 看坏 6021-dang 6022-tong-jian 通奸 6023-tao-lao 套牢 6024-shu-jie 抒解 6025-tan-fang 探访 6026-bu-man 布满 6027-chu-jie 出借 6028-qian 6029-bang-chen 帮衬 6030-qian-bei 谦卑 6031-chong-lai 重来 6032-tun-se 褪色 6033-mai-nong 卖弄 6034-tong-pi 痛批 6035-hao-fei 耗费 6036-sheng-ren 胜任 6037-shang-hen-lei-lei 伤痕累累 6038-da-dui-tai 打对台 6039-re-teng-teng 热腾腾 6040-zhi-li-yu 致力於 6041-quan-shen-guan-zhu 全神贯注 6042-fa-mei 发霉 6043-yong-duo 勇夺 6044-zhen-fang 侦防 6045-bi-mei 比美 6046-huan-de 换得 6047-zhu-pao 主跑 6048-qi-yuan-yu 起源於 6049-cang-cu 仓促 6050-lun-luo 沦落 6051-wu-yi 无异 6052-fu-fei 付费 6053-bu-xi 补习 6054-jie-man 届满 6055-chuan-qi 传奇 6056-dan-shen 单身 6057-gui-yi 皈依 6058-xue-lai 学来 6059-qi-lai-you-zi 其来有自 6060-lei-tong 雷同 6061-de-lai 得来 6062-zheng-shou 徵收 6063-ya-zhi 雅致 6064-dang-shang 当上 6065-chen-dian 沈淀 6066-mo-sun 磨损 6067-qie-ge 切割 6068-guai 6069-pin 6070-qu-jie 曲解 6071-lian-gen-ba-chu 连根拔除 6072-huan-fa 焕发 6073-chang-kuai 畅快 6074-ji-qi 记取 6075-yao-shang 咬伤 6076-song-chi 松弛 6077-ai-shang 爱上 6078-wai-liu 外流 6079-shang-shen 上身 6080-ban-gei 颁给 6081-gan-huo 干活 6082-kong-dang-dang 空荡荡 6083-hui-zheng 汇整 6084-zhan-yan 展延 6085-chao-dao 炒到 6086-chong-jing 憧憬 6087-yi-jia 议价 6088-jian-ju 检举 6089-fa-xie 发泄 6090-yin-zheng 印证 6091-jia-gou 架构 6092-shang-xian 上线 6093-nei-xiang 内向 6094-tu-zeng 徒增 6095-qi-pian 欺骗 6096-zhuo-zhuang 茁壮 6097-hao-hao 好好 6098-zhuang-shi 装饰 6099-you-liang 油亮 6100-ze-nan 责难

6100 - 6199: 6101-nong-lie 浓烈 6102-you-xiang 游向 6103-ting-lai 听来 6104-you-yuan 悠远 6105-xi 6106-you-ren 诱人 6107-gai-chao-huan-dai 改朝换代 6108-ba-wan 把玩 6109-bi-zhen 逼真 6110-bao-chang 饱尝 6111-zhuan-ke 篆刻 6112-shi-shi 试试 6113-bu-shang 步上 6114-gu-wu 鼓舞 6115-di-ding 抵定 6116-po-sun 破损 6117-gan-en 感恩 6118-bao-zhang 暴涨 6119-feng-mei 丰美 6120-jue-ren-yi-shen 孑然一身 6121-tou-du 偷渡 6122-wen-qi 问起 6123-da-ding 打定 6124-ji-shi 济世 6125-chuan-zhuo 穿著 6126-sui-xing 随行 6127-ying-xiong-hua 英雄化 6128-pei-jia 陪嫁 6129-tiao-tuo 跳脱 6130-ai-mei 爱美 6131-zhao-ling-xi-gai 朝令夕改 6132-gai-cai 改采 6133-pai-lie 排列 6134-xie-pai 协拍 6135-mi-qi 眯起 6136-bu-ping 不平 6137-dui-zhun 对准 6138-sha-shang 杀伤 6139-zhuang-dian 妆点 6140-can 6141-wei-shu 为数 6142-leng 6143-da-ji 搭机 6144-lian 6145-yao-shen 摇身 6146-zhi-sheng 致胜 6147-shi-yan 实验 6148-xuan-xian-yu-neng 选贤与能 6149-jing-ying 晶莹 6150-bian-fa 变法 6151-yan-jian 眼见 6152-jia-hui 嘉惠 6153-zhuan-fu 转赴 6154-bu-jian 不减 6155-tai-du 台独 6156-ke-fou 可否 6157-ha-ha-da-xiao 哈哈大笑 6158-yi-mai 义卖 6159-xian-jing 闲静 6160-jing-yi-qiu-jing 精益求精 6161-hui-liu 汇流 6162-jing-qiao 精巧 6163-cuo-gu 错估 6164-bai-nian 拜年 6165-bi 6166-dian-pei-liu-li 颠沛流离 6167-shu-diao 输掉 6168-huo-yong 活用 6169-feng-yi-zu-shi 丰衣足食 6170-dui-ji-ru-shan 堆积如山 6171-fei-yue 飞越 6172-ke-yi 刻意 6173-lei-si 累死 6174-you-hou 优厚 6175-ji-du 嫉妒 6176-qian-yi 迁移 6177-he-xie 和协 6178-ai-min 爱民 6179-yin-cha 饮茶 6180-feng-ting-kang-li 分庭抗礼 6181-jiu-du-yu 就读於 6182-zou-xia-po 走下坡 6183-jie-cai 借才 6184-heng-kua 横跨 6185-fu-shi 复驶 6186-liu-zhuan 流转 6187-wan-mei 完美 6188-su-qiu 诉求 6189-kua-tai 垮台 6190-chang-yang 徜徉 6191-zhui-da 追打 6192-ji-yu 及於 6193-sheng-xia 省下 6194-she-lie 涉猎 6195-jin-bi 紧闭 6196-tan-xun 探询 6197-zhi-yu 之於 6198-zi-bei 自卑 6199-kan-shang 看上 6200-li-xiang 离乡

6200 - 6299: 6201-ling-ren-zha-she 令人咋舌 6202-tao 6203-la-ju 拉锯 6204-chuan-ru 传入 6205-hang 6206-zhe 6207-you-zhao 有找 6208-deng-huo-hui-huang 灯火辉煌 6209-su-pu 素朴 6210-bei-ge 杯葛 6211-tan-ji 谈及 6212-shou-tui 首推 6213-zuo-tao 做陶 6214-li-shu 隶属 6215-yu-jian 遇见 6216-jian-ji 剪辑 6217-fang-zhi 纺织 6218-chui 6219-xin-chao 新潮 6220-da-dang 搭档 6221-he-shu 合署 6222-dan-qiang-pi-ma 单枪匹马 6223-wei-zhi 为止 6224-xing-yun-liu-shui 行云流水 6225-kan-ke 坎坷 6226-zhi-shang 至上 6227-jian-mei 健美 6228-ri-zeng 日增 6229-shen-tou 渗透 6230-yi-wang-wu-ji 一望无际 6231-bin-fen 缤纷 6232-zun 6233-gan-kao 赶考 6234-song-zou 送走 6235-bu-yu 捕鱼 6236-tao-dao 逃到 6237-diao 6238-qing-hu 轻忽 6239-ti-zhen 提振 6240-ying-jin 迎进 6241-chen-dian 沉淀 6242-yin-cuo-yang-cha 阴错阳差 6243-fen-li 分立 6244-zhong-shuo-fen-yun 众说纷纭 6245-jian-gu 坚固 6246-zhu-zu 伫足 6247-pai-chu 排出 6248-beng-beng-tiao-tiao 蹦蹦跳跳 6249-cha-you 插有 6250-pai-dao 派到 6251-zhong-liao 终了 6252-zhang 6253-ru-he-shi-hao 如何是好 6254-du-bu 独步 6255-cheng-mu-jie-she 瞠目结舌 6256-zhi-xi 止息 6257-nian-zi-zai-zi 念兹在兹 6258-jie-jian 节俭 6259-yuan-zheng 远征 6260-po-yu 迫於 6261-huo-da 豁达 6262-ming-jiang 明讲 6263-ji-tuo 寄托 6264-shang-dang 上档 6265-jiao-ding 校订 6266-qiang-tan 抢滩 6267-lian-xu 连续 6268-zeng-jian 增建 6269-piao-bo 漂泊 6270-hang-xing 航行 6271-qiu-shou 求售 6272-lao-pao 落跑 6273-zou-bian 走遍 6274-chang 6275-xia-qi 下起 6276-zhu-zu 驻足 6277-you-cheng 有成 6278-tian-ma-xing-kong 天马行空 6279-shou-de-yun-kai-jian-yue-ming 守得云开见月明 6280-bu-ran 不然 6281-chu-ma 出马 6282-shi-xing 试行 6283-xie-jian 协建 6284-die-dao 跌倒 6285-guo-jie 过节 6286-rui-li 锐利 6287-sha 6288-hong-ji-yi-shi 红极一时 6289-sai-che 塞车 6290-ru-shu-jia-zhen 如数家珍 6291-gai-bian 改编 6292-jin-si 近似 6293-ji-zeng 激增 6294-sui 6295-wa-qu 挖取 6296-jian-guan 监管 6297-da-hao 大好 6298-qian-xi 迁徙 6299-san-bu 散步 6300-du-ri 度日

6300 - 6399: 6301-wu-jian 无间 6302-rong-chang 冗长 6303-shen-ru-ren-xin 深入人心 6304-zhui-zhang 追涨 6305-dui-jue 对决 6306-bao-zeng 暴增 6307-nian 6308-nan-bao 难保 6309-zi-xi 仔细 6310-wei-yan 威严 6311-guan-you 惯有 6312-fu-yu 复育 6313-yi-zhi-du-xiu 一枝独秀 6314-kong 6315-ying-zhao 映照 6316-she-zheng 摄政 6317-feng-shang 奉上 6318-qian-zhi 牵制 6319-chang-chang 长长 6320-zou-wan 走完 6321-de-lai-bu-yi 得来不易 6322-bei-shan 背山 6323-sha-jin 杀进 6324-tai-gang 抬杠 6325-qing-dao 倾倒 6326-jiao-luan 搅乱 6327-na-qi 拿起 6328-shen-zhi 深知 6329-jie-jiao 结交 6330-piao-san 飘散 6331-yan-ke 严苛 6332-han-lei 含泪 6333-gu-zhang 鼓掌 6334-chong-yu 充裕 6335-mo-shu 莫属 6336-chu-qing 出清 6337-dao-mai 盗卖 6338-fang-yuan 放远 6339-geng 6340-ban-sheng 伴生 6341-a-sha-li 阿莎力 6342-yang-yang-sa-sa 洋洋洒洒 6343-bu-sheng-xi-xu 不胜欷嘘 6344-tuo 6345-ding-jia 定价 6346-shao-zhi 烧制 6347-qu 6348-zhao-lai 招来 6349-shen-cang 深藏 6350-liao-ruo-zhi-zhang 了若指掌 6351-xiang-yong 享用 6352-ti-guang 剃光 6353-zuo-dao 作到 6354-hua-ging 化冰 6355-ting-bai 停摆 6356-tian-man 填满 6357-gao-yi-duan-luo 告一段落 6358-suo-jia 索价 6359-dao-ta 倒塌 6360-zun-cheng 尊称 6361-yan-shi 掩饰 6362-zhi 6363-qin-jin 亲近 6364-wei-xiao 微笑 6365-sheng-ming-da-zao 声名大噪 6366-qing-dao 请到 6367-deng-lu 登陆 6368-pu 6369-yi-yu 异於 6370-bing-xi-yi-dai 屏息以待 6371-shi-ju 世居 6372-qian-qu 前去 6373-ding-qi 定期 6374-she-zhan 设站 6375-jiang-jia 讲价 6376-zha-xian 乍现 6377-du-yi-wu-er 独一无二 6378-ke-ku 刻苦 6379-yuan-zi-yu 源自於 6380-kan-wu 感悟 6381-zi-bian 自编 6382-huan-lai 换来 6383-deng-dao 等到 6384-guan-mian-tang-huang 冠冕堂皇 6385-mei-guan-xi 没关系 6386-nian-jing 念经 6387-zhui-sui 追随 6388-zai-yun 载运 6389-shu-fa 抒发 6390-zhang-ai 障碍 6391-qi-shang 漆上 6392-za 6393-xiao-hua 消化 6394-shun-chang 顺畅 6395-hui-xie 诙谐 6396-kan-chu 刊出 6397-ci-yan 刺眼 6398-bu-rong-xiao-xu 不容小觑 6399-zhao 6400-lan

6400 - 6499: 6401-gui 6402-pao-diao 抛掉 6403-xiang-liang 响亮 6404-shi-zai-bi-xing 势在必行 6405-wu-shang 无上 6406-mang-mu 盲目 6407-wu-jia 无价 6408-cheng 6409-jie-zhi 节制 6410-shang-shuo 上溯 6411-gong-yang 供养 6412-xiao-dao 笑道 6413-fen-jia 分家 6414-cheng-xian 称羡 6415-yin-cang 隐藏 6416-se 6417-yin-mi 隐密 6418-pan-du 判读 6419-guan-hu 关乎 6420-zi-ran-er-ran 自然而然 6421-ge-ju 割据 6422-shen-you 深有 6423-kuang 6424-di 6425-po-bu-ji-dai 迫不及待 6426-pei-dai 配戴 6427-she-wang 奢望 6428-xin-xin-man-man 信心满满 6429-cong-dao 重蹈 6430-tu 6431-mo-ren 默认 6432-mi-shang 迷上 6433-qie-cheng 切成 6434-bao-wai-jiu-yi 保外就医 6435-xing-mu 醒目 6436-liu-xiang 流向 6437-du-chuang 独创 6438-huai-jiu 怀旧 6439-mian-shui 免税 6440-jiao-bang 交棒 6441-bi-ran 必然 6442-huan-gan 换杆 6443-guan 6444-gu-ling-ling 孤伶伶 6445-liao-kuo 辽阔 6446-diao-qi 丢弃 6447-lao-hua 老化 6448-cheng-chi 撑持 6449-jiao-za 交杂 6450-kai-dao 开刀 6451-cong-zheng 从政 6452-chang-jiu 长久 6453-jie-du 解读 6454-feng 6455-qiang-shou 抢手 6456-jie-dan 接单 6457-zuo-zhu 做主 6458-nong-qing-chu 弄清楚 6459-shi-yan 誓言 6460-gong-xiang 共享 6461-jin-run 浸润 6462-zhao-shi-yu 肇始於 6463-chen-jing 沉静 6464-cong-jun 从军 6465-fei-shi 费时 6466-ji-jiao 计较 6467-le-ci-bu-pi 乐此不疲 6468-zheng-bian 争辩 6469-ye-su 夜宿 6470-tuo-qu 脱去 6471-cou 6472-jun 6473-jin-ji 晋级 6474-nian-mai 年迈 6475-tui-ju 退居 6476-jian-su 检肃 6477-you-gan-yu 有感於 6478-zu-wu 租屋 6479-ti-xiao-jie-fei 啼笑皆非 6480-gu-ming-si-yi 顾名思义 6481-ting-shen-er-chu 挺身而出 6482-wei-you 委由 6483-cha-jue 察觉 6484-chao-rang 吵嚷 6485-xiang-zhong 相中 6486-qi-yin-yu 起因於 6487-qu-cai 取材 6488-tan-xun 探寻 6489-zi-de-qi-le 自得其乐 6490-dao-zhang 倒帐 6491-qiao-luo 敲锣 6492-hong-guan 宏观 6493-ting-bo 停泊 6494-xi-qi 稀奇 6495-wen 6496-ling-you 领有 6497-zhu-shou 煮熟 6498-ge-she 割舍 6499-po-diao 破掉 6500-xun

6500 - 6599: 6501-wa-jie 瓦解 6502-du 6503-gai-xuan 改选 6504-you-sun 有损 6505-tan-shi 探视 6506-shen-zhan 伸展 6507-tang 6508-du-jia 渡假 6509-chong-chu 冲出 6510-bai-tuo 拜托 6511-hui-sun 毁损 6512-bei-li 背离 6513-fu-she 附设 6514-tui-gan 推杆 6515-chu-lei-ba-cui 出类拔萃 6516-qian-jia 欠佳 6517-ju-jin 距今 6518-e 饿 6519-zhao-lai 找来 6520-xia-zai 下载 6521-sheng-zhuang 盛装 6522-fei-dao 飞到 6523-zi-xu 自许 6524-wu-yi 无益 6525-shu-qi 竖起 6526-ke-zun 恪遵 6527-zhong-dao 种稻 6528-qian-zhan 前瞻 6529-qiu-jiao 求教 6530-shun-li-cheng-zhang 顺理成章 6531-qi-huan 奇幻 6532-zhuo-jian 捉奸 6533-you-zui 有罪 6534-chou 6535-geng-shang-yi-ceng-lou 更上一层楼 6536-zhang-chu 长出 6537-zi-dong-hua 自动化 6538-shi-yi 饰以 6539-wei-xiao-hua 微小化 6540-ren-dao 人道 6541-zhi-jing 致敬 6542-jing-xiao 静下 6543-feng-ci 讽刺 6544-xiao-kan 小看 6545-fei-yang 飞扬 6546-fen-xiao 分销 6547-chuan-jiao 传教 6548-fang-qing-song 放轻松 6549-lie-ming 列名 6550-chu-ren-yi-biao 出人意表 6551-da-zuo 打坐 6552-fan-zhi 反制 6553-xi 6554-gao-xiao 搞笑 6555-han-dong 撼动 6556-shen-xiao-chen-shang 甚嚣尘上 6557-fu-yi 覆议 6558-yong-rong 雍容 6559-kai-jiang 开讲 6560-zhuai 6561-mai-tou 埋头 6562-fen-shao 焚烧 6563-yuan-gun-gun 圆滚滚 6564-zhang-man 长满 6565-zi-sha 自杀 6566-cheng-li-yu 成立於 6567-xing-le 行乐 6568-qian-xian 牵线 6569-ran-xiang 燃香 6570-zhai-cai 摘采 6571-yi-jun-tu-qi 异军突起 6572-an-dun 安顿 6573-fei-bai 飞白 6574-ben-tao 奔逃 6575-yin-yun 氤氲 6576-liu-you 留有 6577-wei-xing 微型 6578-dao-cai 盗采 6579-yan-dang 延宕 6580-mai-qian 卖钱 6581-bao-mi 保密 6582-nian-nian-you-yu 年年有馀 6583-kai-yi 开议 6584-jing-xia 惊吓 6585-dian-tou 点头 6586-chou-ban 筹办 6587-shang-tian-ru-di 上天入地 6588-song-wang-ying-lai 送往迎来 6589-ku-li 枯立 6590-cuan-wei 篡位 6591-qu 6592-xiao-shou-yi-kong 销售一空 6593-ding-zu-er-li 鼎足而立 6594-ji-ang 激昂 6595-dong-tu 动土 6596-xi-shua 戏耍 6597-xiao-sa 潇洒 6598-bai-xi 白皙 6599-xuan-hua 喧哗 6600-kun-dun 困顿

6600 - 6699: 6601-ti-bo 提拨 6602-zai-jian 再见 6603-wu-zhi 无知 6604-dong-zhe-de-jiu 动辄得咎 6605-zou-lai 走来 6606-shi-ya 施压 6607-tong-deng 同等 6608-juan-xian 捐献 6609-mi-ping 弭平 6610-hao-chi 好吃 6611-zhuo 6612-chen-zhi 称职 6613-xun-de 寻得 6614-ji-shou 棘手 6615-luo-di 落地 6616-tu-mo 涂抹 6617-jie-guo 结果 6618-xu-ji 蓄积 6619-bu-huo 捕获 6620-zhi-yi 制衣 6621-fen-shou 分手 6622-shang-da 上达 6623-ji-chu 祭出 6624-zhui-yi 追忆 6625-jiang-qi 讲起 6626-jiang-wen 降温 6627-chang-zhu 常驻 6628-jing-yan 精研 6629-mo-diao 磨掉 6630-fu-chu 孵出 6631-qian-zai 潜在 6632-guo-nei-hua 国内化 6633-kai-hang 开航 6634-guan-guan 管管 6635-you-bang-zhu 有帮助 6636-jin-gang 进港 6637-re-zhong 热中 6638-shou-hui 受惠 6639-ting-ting 听听 6640-di-chu 抵触 6641-qi-he 契合 6642-bi-dui 比对 6643-kai-wan-xiao 开玩笑 6644-shi 湿 6645-dang-bing 当兵 6646-fen-gei 分给 6647-bai-fei-dai-ju 百废待举 6648-zhuan-si 专司 6649-tou-che 透彻 6650-bu-de-qi-men-er-ru 不得其门而入 6651-an-fu 安抚 6652-lun-qi 论起 6653-dai-hui 带回 6654-li-hui 理会 6655-tong-hun 通婚 6656-jue-wang 绝望 6657-po-you-wei-ci 颇有微词 6658-zi-yi 执意 6659-chong-die 重叠 6660-xing-sheng 兴盛 6661-cheng-nian 成年 6662-jia-chen 夹陈 6663-gan-gong 赶工 6664-kai-hua 开花 6665-ting-zhi 停滞 6666-qiao 6667-mao-chu 冒出 6668-sou-suo 搜索 6669-fang-tan 访谈 6670-lian 6671-shi 6672-xuan 6673-wei-wei 蔚为 6674-bai-hua-qi-fang 百花齐放 6675-xu 6676-pai-qian 排遣 6677-yi-ken 移垦 6678-ji-fen 激愤 6679-gan-xing 感性 6680-tou-shu 投书 6681-yu-zhong-xin-chang 语重心长 6682-ning-jing 宁静 6683-bao-sang 报丧 6684-dao-tui 倒退 6685-you-xi 游戏 6686-zhuang 6687-xuan-gou 选购 6688-guo-nian 过年 6689-ling-guang 灵光 6690-ke-kou 可口 6691-zhan-yan 展演 6692-fei-xin 费心 6693-tui-er-qiu-qi-ci 退而求其次 6694-qiu-xin 求新 6695-kui-zeng 馈赠 6696-tui-lai-tui-qu 推来推去 6697-jian-shi 捡拾 6698-fang-du 防堵 6699-qing-kuai 轻快 6700-gong-xian 贡献

6700 - 6799: 6701-jiao-li 角力 6702-zi-fu 自负 6703-hao-zhao 号召 6704-yue 6705-qi-fu 欺负 6706-cheng-shu 成书 6707-xuan-li 炫丽 6708-qian-xu 谦虚 6709-tui-suo 退缩 6710-ban-dao 半倒 6711-wan-ju 婉拒 6712-bian-zhi 编织 6713-xun-fang 寻访 6714-fan-zheng-zhi-hua 泛政治化 6715-chong-dong 冲动 6716-zhuang-she 装设 6717-ling-yan-xiang-dan 另眼相看 6718-shuai-dao 摔倒 6719-zheng-xiu 整修 6720-wu-sheng 无声 6721-xiang-jian 相见 6722-jiu-guo 救国 6723-lu 6724-guang-jie 逛街 6725-da-xing-qi-dao 大行其道 6726-zhi-xiang 指向 6727-si-gu 四顾 6728-ta-xian 塌陷 6729-hou-ji-wu-ren 後继无人 6730-xian-e 险恶 6731-chu-cao 出草 6732-de-jiang 得奖 6733-wai-jia 外加 6734-que-shi 确实 6735-cuo-ahe 挫折 6736-ri-jian-shi-wei 日渐式微 6737-qian-bo 浅薄 6738-qing-jie 清洁 6739-pian-fei 偏废 6740-qian-qi 牵起 6741-guo-duan 果断 6742-jia-you 加油 6743-cheng-qi 撑起 6744-you-ya 幽雅 6745-du-ba 独霸 6746-tiao-deng 挑灯 6747-shun 6748-piao-bai 漂白 6749-luo-wu 落伍 6750-yu-di 御敌 6751-duan-zheng 端正 6752-pian-pi 偏僻 6753-tou-kao 投靠 6754-tun 6755-fu-xing 复兴 6756-zhao-dao 招到 6757-bai-dang 摆荡 6758-pai-xi 拍戏 6759-xiu-xian 休闲 6760-guang-hua 光滑 6761-jian-lai 捡来 6762-da-jia 打架 6763-yan 6764-jing-pei 敬佩 6765-yong-xiang 涌向 6766-fan-guo 返国 6767-jian-yi 简易 6768-jiao-hao 叫好 6769-yan-huan 延缓 6770-diu 6771-qi-wu 起舞 6772-ge-ren 个人 6773-shou-lie 狩猎 6774-gua-zhan 寡占 6775-yun-han 蕴含 6776-pi-chu 僻处 6777-wo 6778-chang-cun 长存 6779-dao-wo 倒卧 6780-xing-dao 行到 6781-zhen-ding 镇定 6782-yu-you-rong-yan 与有荣焉 6783-wen-dao 问道 6784-juan-qi 卷起 6785-gua-qi 挂起 6786-chan-jin 掺进 6787-piao 6788-ge-zhi 搁置 6789-jing-zhong 敬重 6790-kou-guan 叩关 6791-pai-ju 排拒 6792-jiang-shu 讲述 6793-sheng-guan 升官 6794-ku-du 苦毒 6795-shuang-lang 爽朗 6796-shen-xun 审讯 6797-jin-pi-li-jie 筋疲力竭 6798-ji-hu 疾呼 6799-kai-kuang 开矿 6800-zhan-lan 湛蓝

6800 - 6899: 6801-gong-li 功利 6802-lin-mo 临摹 6803-jian-ren 坚韧 6804-mai-jin 买进 6805-xin-qin 辛勤 6806-ke-bei 可悲 6807-le-zai-qi-zhong 乐在其中 6808-yi-shi 遗失 6809-zuo-zuo 做做 6810-chu-shu 出书 6811-ji-you 计有 6812-jin-shi 紧实 6813-xi-rou 细柔 6814-xiu-xi 修习 6815-yi-qi 忆起 6816-ming-shi 明示 6817-gao-chao 高超 6818-da-dao 打掉 6819-ni 6820-shuai-tuan 率团 6821-ji-wang 冀望 6822-xun-hui 巡回 6823-bei-wei 卑微 6824-chun-zhen 纯真 6825-bu-de-yi 不得已 6826-ku 6827-tan-huan 瘫痪 6828-gan-shang 感伤 6829-jing 6830-mo-quan-ca-zhang 摩拳擦掌 6831-xian 6832-chen-wen 沈稳 6833-chuan-guo 穿过 6834-jiao-xue-xiang-zhang 教学相长 6835-jue 6836-zi-bei 自备 6837-za 6838-lao-lei 劳累 6839-geng-zhong 耕种 6840-jing-jin 精进 6841-shou-ting 收听 6842-zhuang-huang 装潢 6843-xu-xu 煦煦 6844-shu-jie 纾解 6845-er-shou-neng-xiang 耳熟能详 6846-fang-jin 放进 6847-sha-chu 杀出 6848-feng-guang 风光 6849-jing-dai 静待 6850-gai-xian-yi-che 改弦易辙 6851-xian-jun 险峻 6852-bu-xing 补行 6853-gong-shi 共事 6854-bo-li-duo-xiao 薄利多销 6855-shi 6856-ming 6857-liu-lian 留恋 6858-tao 6859-hong 6860-gou-tong 苟同 6861-nei-xiao 内销 6862-zhi-xi 窒息 6863-deng-gao 等高 6864-bu-man 不满 6865-jing-xing 惊醒 6866-jian-xin 艰辛 6867-fa-liang 发亮 6868-yun-nuo 允诺 6869-sheng-hua 升华 6870-sheng-ji-yi-shi 盛极一时 6871-pan-ju 盘据 6872-chu-hai 出海 6873-xu-gou 虚构 6874-tou-gei 投给 6875-an 6876-yi 6877-zeng-xun 赠勋 6878-duo-zou 夺走 6879-ren-xin 忍心 6880-you-yong 有用 6881-kai-zhi-san-ye 开枝散叶 6882-mai 6883-cai-zhi 采制 6884-tui-chong 推崇 6885-zhi-ci 致词 6886-zheng 6887-pao-lai 跑来 6888-wu-shu 无数 6889-xi-cheng 戏称 6890-geng-huan 更换 6891-fu-ji 负笈 6892-fei 6893-hui-xuan 贿选 6894-zuo-xia 坐下 6895-pang-za 庞杂 6896-yin-han 隐含 6897-ji-yi-you-xin 记忆犹新 6898-xi-wei 细微 6899-hun-xie 混血 6900-guang-liang 光亮

6900 - 6999: 6901-jiao-dao 叫到 6902-qi-ju 齐聚 6903-fu-shang 敷上 6904-mu-de 募得 6905-gu-zuo 故作 6906-chao-jia 吵架 6907-pai-zhao 拍照 6908-pi 6909-xian-ce 献策 6910-biao-gao 飙高 6911-fu-jue 复决 6912-ang-tou 昂头 6913-tiao-gao 挑高 6914-chi-zhong 吃重 6915-cha-yi-hua 差异化 6916-dong-tan-bu-de 动弹不得 6917-li-jiu-mi-xin 历久弥新 6918-zhan-lou-tou-jiao 崭露头角 6919-pou-xi 剖析 6920-xiu-shan 修缮 6921-you-yang 悠扬 6922-guang-da 广大 6923-chong-shi 重拾 6924-jing-jue 惊觉 6925-qu-jing 取景 6926-yong-gong 用功 6927-zhi-shuai 直率 6928-yin-chang 吟唱 6929-guang-guang 逛逛 6930-xia-dang 下档 6931-qing-miao-dan-xie 轻描淡写 6932-dun-shi 顿失 6933-ban-chu 搬出 6934-fen-rao 纷扰 6935-di-ya 抵押 6936-bao-ban 包办 6937-wa-diao 挖掉 6938-na-nie 拿捏 6939-zhi-ye 执业 6940-jing 6941-fa-ji 发迹 6942-mai-tai 卖台 6943-mai-shou 埋首 6944-fang-wei 防卫 6945-bai-shou-qi-jia 白手起家 6946-ye-yi-ji-ri 夜以继日 6947-shuai-xing 率性 6948-ni 6949-tao-guo 逃过 6950-jing-lian 精炼 6951-jie 6952-geng-ti 更替 6953-bian-ce 鞭策 6954-xian-shi 闲适 6955-hua-tu 画图 6956-she-xiang 设想 6957-song-dong 松动 6958-tiao-dao 跳到 6959-chang-qing 长青 6960-chong-hui 重回 6961-wan-qu 弯曲 6962-jin-jin-le-dao 津津乐道 6963-dai-dai 歹歹 6964-xin-qi 新奇 6965-mian-yan 绵延 6966-fu-shi 俯视 6967-ma-mu-bu-ren 麻木不仁 6968-ta-jin 踏进 6969-man-dang 满档 6970-fa-zhan-yu 发展於 6971-ren-yong 任用 6972-da-fang 大方 6973-gun-dong 滚动 6974-yi-cu-ke-ji 一蹴可几 6975-zi-lu 自律 6976-zhi-xuan 直选 6977-bao-chi 抱持 6978-nian-lao 年老 6979-zhuang-shuo 壮硕 6980-sheng-qing 声请 6981-bu-fa 不乏 6982-dong-xi 洞悉 6983-kun-jiong 困窘 6984-tong-hong 通红 6985-su-jing 素净 6986-qing-sao 清扫 6987-bao-yang 保养 6988-fa-mu 伐木 6989-gao-kang 高亢 6990-te-bie 特别 6991-shen-suo 深锁 6992-mi-ren 迷人 6993-qu-ge 区隔 6994-liu-ming 留名 6995-liang-shen-da-zao 量身打造 6996-yi-wang-da-jin 一网打尽 6997-jie-lian 接连 6998-qi-qiu 企求 6999-lao-qu 老去 7000-ji-qi 激起

7000 - 7099: 7001-pai-an-jiao-jue 拍案叫绝 7002-zhi-ling 支领 7003-mei-su 媚俗 7004-tao-jia 讨价 7005-le 7006-gan-shuang 乾爽 7007-zhuo-yan 著眼 7008-shang-gui 上柜 7009-yi-qi-he-cheng 一气呵成 7010-fang-bang 放榜 7011-tan 7012-shang-lu 上路 7013-yi-wu-yi-wu 以物易物 7014-de-li 得利 7015-zhuan-ze 专责 7016-wei-jiao 围剿 7017-yi-zhu 挹注 7018-ren-zhi 认知 7019-you-shan 友善 7020-wei-sheng 为生 7021-fa-guang 发光 7022-ju 7023-dai-qi 带起 7024-ling-wu 领悟 7025-chuai-mo 揣摩 7026-geng-zuo 耕作 7027-bao-fu 包覆 7028-zhou-er-fu-shi 周而复始 7029-han-xiao 含笑 7030-qiang-jin 抢进 7031-guai-guai 乖乖 7032-quan 7033-fang-chu 放出 7034-shi-liao-wei-ji 始料未及 7035-shuo-dao 说道 7036-dian-zhong 点中 7037-biao-dao 飙到 7038-zhang 7039-zao-dong 躁动 7040-gan-da 赶搭 7041-bu-jin-ze-tui 不进则退 7042-bai-huai 败坏 7043-wu-yuan-wu-hui 无怨无悔 7044-ji-sheng 积生 7045-bei-xia 背下 7046-cuo-he 撮合 7047-zhong-jun-ai-guo 忠君爱国 7048-du 7049-zhai-chu 摘除 7050-min 7051-gan-mao 感冒 7052-die-dao 跌到 7053-si-nue 肆虐 7054-xu-jiu 叙旧 7055-xiao-yu 小於 7056-jing-tong 精通 7057-yi-bi-dai-guo 一笔带过 7058-zuo-yi 作异 7059-huan-shan 环山 7060-cha-bo 插播 7061-ping-ju 平举 7062-qian-zhi 箝制 7063-chang-yu 长於 7064-yu-ji 淤积 7065-yao-tou 摇头 7066-xi-cheng 昔称 7067-li-ai 罹癌 7068-shou-nue 受虐 7069-pao-hong 炮轰 7070-gu-xuan 孤悬 7071-da-yuan-chang 打圆场 7072-qu-shi 去逝 7073-lu-cao-ru-yin 绿草如茵 7074-you-zeng-wu-jian 有增无减 7075-chui-qiu 捶球 7076-deng-tong 等同 7077-shuo-chuan 说穿 7078-fu-wan 服完 7079-tui-qu 推去 7080-kuang-luan 狂乱 7081-zao-jin 躁进 7082-mei-mei 美美 7083-su-ran-qi-jing 肃然起敬 7084-jing 7085-yuan-dao-er-lai 远道而来 7086-bing-bu-xie-ren 兵不血刃 7087-gu-mei 蛊魅 7088-cong-cong-mang-mang 匆匆忙忙 7089-fu-shu 附属 7090-yi-mian-dao 一面倒 7091-bu-tie 补贴 7092-xiao-mo-dai-jin 消磨殆尽 7093-guan-cheng 惯称 7094-bu-jing-er-zhou 不胫而走 7095-shou-kun 受困 7096-ge 7097-cui-gan 催赶 7098-ji-e 饥饿 7099-ran-shang 染上 7100-ke-zheng 课徵

7100 - 7199: 7101-dong-ren 动人 7102-chang-shuai 唱衰 7103-she-chu 射出 7104-chu-jiu-bu-xin 除旧布新 7105-bi-men 闭门 7106-qi-yu 起於 7107-yin-yue 隐约 7108-gun-dao 滚到 7109-bu-zhuang 布桩 7110-jia-zuo 加做 7111-lian-mian 连绵 7112-ying-xiong-wu-yong-wu-zhi-di 英雄无用武之地 7113-wu-yan-yi-dui 无言以对 7114-you-lyu 忧虑 7115-xian-hong 鲜红 7116-jian-tiao 肩挑 7117-bu-ming-jiu-li 不明究里 7118-mo-tou 摸透 7119-xiu-dao 嗅到 7120-wen-feng-qian-lai 闻风前来 7121-gao-gao-xing-xing 高高兴兴 7122-can-zheng 参政 7123-song-yong 怂恿 7124-yi-fa-bu-ke-shou-shi 一发不可收拾 7125-wang-ran 惘然 7126-na-gui 纳归 7127-jiu-dai 久待 7128-tan-jiu 探究 7129-dui-du 对渡 7130-tian-tian 甜甜 7131-sheng-chu 省出 7132-zhe 7133-fen-qi 纷歧 7134-dai-dai-xiang-chuan 代代相传 7135-ting-shen 挺身 7136-chun-jing 纯净 7137-jie-xu 接续 7138-xiu-hao 修好 7139-zu-peng 租棚 7140-pu-xia 谱下 7141-kui-qian-yu 亏欠於 7142-pan-bie 判别 7143-mo-mo-wu-wen 没没无闻 7144-chan-ye-sheng-ji 产业升级 7145-shi-zi 识字 7146-qi-qiu 祈求 7147-ruo-you-suo-si 若有所思 7148-huang-miu 荒谬 7149-zheng-li 争利 7150-tian-ji-shen-suan 天机神算 7151-tu-qu 图取 7152-ren 7153-qin 7154-tian-ge-yi-fang 天各一方 7155-chu-qi 出气 7156-tui-xiang 推想 7157-qie-chu 切除 7158-bu-fu 不复 7159-zhao 7160-zhao 7161-le-shan-hao-shi 乐善好施 7162-ji-zu 祭祖 7163-zheng-fa 整发 7164-han-yu 捍御 7165-jie-shou 撷收 7166-tian-tu 填土 7167-shen-de 深得 7168-gai-zhuang 改装 7169-gan-tian 甘甜 7170-yi-hong-er-san 一哄而散 7171-hun-ji 混迹 7172-ban-si 半死 7173-xiao-rong 消融 7174-kao-hang 靠行 7175-ge-hou 割喉 7176-jing-ming 竞鸣 7177-hua-xue 滑雪 7178-wei-hao 为号 7179-yang-hao 养好 7180-yi-luo-qian-zhang 一落千丈 7181-bi-shi 逼使 7182-qi-zhi-ke-xi 弃之可惜 7183-gao-wei-yu 告慰於 7184-hui-fu 回府 7185-bu-zhe-bu-kou 不折不扣 7186-wan-er-yi-xiao 莞尔一笑 7187-gan-zhao 感召 7188-bu-sheng-mei-ju 不胜枚举 7189-zuo-luo 坐落 7190-hua-hua-lyu-lyu 花花绿绿 7191-chao-die 超跌 7192-xiang 7193-jian-chang 见长 7194-qi-qi 砌起 7195-zai 7196-yu-qing 吁请 7197-yan-yan 炎炎 7198-she-ru 摄入 7199-po-xiao 破晓 7200-qi-zui-ba-she 七嘴八舌

7200 - 7299: 7201-zhong-dang 忠党 7202-wen-dui 问对 7203-yue-shu 约束 7204-huan-ji 还击 7205-wei-bao 喂饱 7206-la-ju-bu-xiu 拉锯不休 7207-hu-you-zhan-huo 互有斩获 7208-zhu-zhen 助阵 7209-yang-ming 扬名 7210-shu-qing-shu-zhong 孰轻孰重 7211-di-li 砥砺 7212-ke-man 客满 7213-rong-wei 融为 7214-ban-xiao 办校 7215-zhen-zuo 振作 7216-shi 7217-he-bi 合壁 7218-ji-wei 即位 7219-kong-gao 控告 7220-ji-cai 集材 7221-dai-zou 带走 7222-dao-luan 捣乱 7223-zhen-cha 侦察 7224-chen-zao 趁早 7225-fan-wei 反胃 7226-chu-jing-shang-qing 触景伤情 7227-luo-ye-gui-gen 落叶归根 7228-jia-qing-jiu-shou 驾轻就熟 7229-tan-xiang 探向 7230-qu-diao 去掉 7231-shang-tui 上推 7232-jin-bang-ti-ming 金榜题名 7233-nan-wei 难为 7234-shi 7235-yin-yu-mian-mian 阴雨绵绵 7236-jian-ying 坚硬 7237-hui-bang 毁谤 7238-tuo-chi 托持 7239-kun-shou 困守 7240-fen-mi 分泌 7241-xin-suan 心酸 7242-heng-zhen 恒真 7243-bu-yi-wei-ran 不以为然 7244-ju-yu 拘於 7245-qian-nian-bu-xia 牵念不下 7246-xi-hua 西化 7247-chen 7248-nan-ban-nyu-zhuang 男扮女装 7249-kan-chuan 看穿 7250-bing-cheng 并呈 7251-guai-chuan 乖舛 7252-feng-yu-wu-zu 风雨无阻 7253-xiang-qu 相去 7254-wen-zhi-se-bian 闻之色变 7255-zhu-ren 住人 7256-jiu-jie 纠结 7257-bai-re-hua 白热化 7258-bo-yin 播音 7259-fang-hua 放话 7260-ju-gong 居功 7261-ken-huang 垦荒 7262-shun-shi 顺势 7263-xi-hua 习画 7264-cai-hua-heng-yi 才华横溢 7265-shen-geng 深耕 7266-zai-hui 载回 7267-zun-gui 尊贵 7268-yang-jia 养家 7269-zhu-lu 筑路 7270-ming-zhi-gu-fan 明知故犯 7271-zhuan-zuo 转做 7272-xi-hao 喜好 7273-zhuo-xiang 著想 7274-ru-liu 如流 7275-qi-shi 启示 7276-hu-pan 护盘 7277-duo-yu 多馀 7278-xiao-qi 小气 7279-dai-yuan 待援 7280-zuo-shi 坐实 7281-pu-zhen 朴真 7282-feng-zu 丰足 7283-dong-nu 动怒 7284-lue-cha-yi-chou 略差一筹 7285-ru-xin 如新 7286-nan-mian 难眠 7287-tan-fu 叹服 7288-yi-du-gong-du 以毒攻毒 7289-fa-zhi 发直 7290-zhi-man 植满 7291-he-yong 合用 7292-di-jia 低价 7293-shi-qing 诗情 7294-cou-qiao 凑巧 7295-yi-tan-jiu-jing 一探究竟 7296-chuan-song 传诵 7297-tong-kuan 同宽 7298-meng-hun 蒙混 7299-yi 7300-sheng-huo-dai-fa 生火待发

7300 - 7399: 7301-xu-shang 续上 7302-qing-jing 清静 7303-da-zhao-mian 打照面 7304-tao-jia 逃家 7305-xing-xiao-yu 行销於 7306-kui-mi 窥秘 7307-qie-zhan-qie-zou 且战且走 7308-cong-que 从缺 7309-jian-yu 建於 7310-fan-tian-fu-di 翻天覆地 7311-cha-yang 插秧 7312-ku-si 苦思 7313-lyu-pu-lyu-qi 屡仆屡起 7314-fei-fa 非法 7315-fen-duan 分段 7316-tian-hai 填海 7317-shen-zao 深造 7318-ju 7319-bao-qi-bao-luo 暴起暴落 7320-da-po-da-li 大破大立 7321-jie-ban 接办 7322-nuo 7323-jing-xian 惊羡 7324-tian-chong 填充 7325-shang-lei 上垒 7326-sheng-yang 生养 7327-er-sun-rao-xi 儿孙绕膝 7328-sou-luo 搜罗 7329-tian-de 添得 7330-hua-yuan 化缘 7331-shan-dong 闪动 7332-jiao-jia 交加 7333-feng-sheng 丰盛 7334-chao-nao 吵闹 7335-you-ren-you-yu 游刃有馀 7336-ting-gong 停工 7337-xiang-shang 向上 7338-ding-zhi 订置 7339-shi-jin 驶进 7340-zhi-qing 志庆 7341-shao-diao 少掉 7342-cang-huang 仓皇 7343-qing-lang 晴朗 7344-liang-quan-qi-mei 两全其美 7345-piao-lai 漂来 7346-guang 7347-cao-dao 操刀 7348-xiao-ji 消极 7349-yong-gan 勇敢 7350-deng-zai 登载 7351-ya-diao 压掉 7352-bu-wang 不忘 7353-da-luan 打乱 7354-ying-sheng 迎神 7355-lai-han 来函 7356-chou-wei-xiang-tou 臭味相投 7357-bao-zhu 包住 7358-zi-xue 自学 7359-xuan-wan 选完 7360-ai-hong-bian-ye 哀鸿遍野 7361-gan-lu 赶路 7362-ti-tie 体贴 7363-za-rou 杂揉 7364-su-fu 夙孚 7365-huan-chang 欢唱 7366-su 7367-kong-fan 空泛 7368-xu-re 蓄热 7369-wu-li-ke-tu 无利可图 7370-quan-fu 劝服 7371-qu-li 驱离 7372-you-fen 有分 7373-pin-dao 拼到 7374-ji-bu-ru-ren 技不如人 7375-na-zhe 拿著 7376-jian-shen 艰深 7377-yi-ru 移入 7378-shu-shuo 数说 7379-shi-zhong 失重 7380-duan-shi 短视 7381-zhi-shu-yu 直属於 7382-chen-jiang 沈降 7383-fu-sheng-ming 富盛名 7384-zun-wei 尊为 7385-qing-jia-dang-chan 倾家荡产 7386-yi-cheng 译成 7387-li-bei 立碑 7388-piao-qie 剽窃 7389-duo-yan 多言 7390-rou-hao 揉好 7391-zou-ji-duan 走极端 7392-jie-mi 解密 7393-wu-yu-lun-bi 无与伦比 7394-fang-zang 防脏 7395-sai-pao 赛跑 7396-zhan-huo 斩获 7397-xuan-xie 宣泄 7398-chun-feng-chui-you-sheng 春风吹又生 7399-zhu-shu 著述 7400-bian-yu 便於

7400 - 7499: 7401-ji 7402-bie-niu 别扭 7403-shuai-tong 率同 7404-zhuang-li 壮丽 7405-yuan-lai 远来 7406-jie-kai 解开 7407-bian-hao 变好 7408-kong-xue-lai-feng 空穴来风 7409-bu-zhi 不止 7410-shou-yi-fei-qian 受益匪浅 7411-pao-tou-tou 跑透透 7412-chong-su 重溯 7413-yi-yu 易於 7414-xuan-dao 宣导 7415-tian-zhi 添置 7416-man-keng-man-gu 满坑满谷 7417-cha 7418-lou-shi 漏失 7419-qiao-qi 翘起 7420-che-shang 扯上 7421-zhi-ban 置办 7422-cai-na 采纳 7423-ai-jia 爱家 7424-ti-fa 体罚 7425-ying-yun 应允 7426-piao-liu 漂流 7427-pian-yi-xing-shi 便宜行事 7428-tui-gei 推给 7429-pin-shang 品裳 7430-xin-feng 信奉 7431-fu-shang 负伤 7432-shou-shan 受禅 7433-dao-ge 倒阁 7434-ding-jing 定睛 7435-zhi-xin 置信 7436-zou-zhe-qiao 走著瞧 7437-fan-zhuan 翻转 7438-cui-li 璀丽 7439-de-sheng 得胜 7440-nei-xing 内省 7441-yin-ran 引燃 7442-nan-kan 难堪 7443-xing-su 形塑 7444-yi-wu-fan-gu 义无反顾 7445-shu-zhan 舒展 7446-zhi-si 职司 7447-jiao-jian 矫健 7448-ju-shi 举士 7449-chou 7450-ju-zhang 举杖 7451-ang-qi 昂起 7452-gong-zheng 工整 7453-chong-yang 崇扬 7454-cu-lie 粗劣 7455-zi-ming-qing-gao 自命清高 7456-tuo-tai-huan-gu 脱胎换骨 7457-lin 7458-zhu 7459-qu-da 屈打 7460-jie-yuan 结缘 7461-chu-huo 出货 7462-rao-guo 绕过 7463-xian-gao 限高 7464-tui-bi 退避 7465-zan-bu-jue-kou 赞不绝口 7466-miao 7467-he-cheng 合成 7468-cu-bu-ji-fang 猝不及防 7469-du 7470-sai-jin 塞进 7471-ke-ju 可居 7472-di-ting 谛听 7473-zhuan-zhi 转职 7474-yi-yi-bu-she 依依不舍 7475-chen-shui 沉睡 7476-tui-gu 退股 7477-ruan-ruo 软弱 7478-tui-shao 退烧 7479-zhe-bi 遮蔽 7480-zuan 7481-da-pai-chang-long 大排长龙 7482-yuan-zi 缘自 7483-fang-zhen 防震 7484-ping-xi 评析 7485-duo-jin 躲进 7486-po-suo 婆娑 7487-mai-bu 迈步 7488-jie-bei-sen-yan 戒备森严 7489-sui-xing 随兴 7490-xian-yan 鲜艳 7491-mo-ming 莫名 7492-sun-hui 损毁 7493-shi-jin 使尽 7494-ce-fan 策反 7495-gou-zi 购自 7496-sao-hei 扫黑 7497-hui-diao 毁掉 7498-yi-ma-dang-xian 一马当先 7499-jia-ji 加计 7500-ting-xi 停息

7500 - 7599: 7501-she-chi 奢侈 7502-shuai 7503-lun-zheng 论政 7504-pan-dian 盘点 7505-gan-yuan 甘愿 7506-wei-wei-feng-chao 蔚为风潮 7507-diao-qian 调前 7508-kuang-bao 狂暴 7509-yan-mai 掩埋 7510-dan-bo 淡泊 7511-li-yao 力邀 7512-dai-wu 待舞 7513-ye-xing-jin-shi 野性尽失 7514-xiu 7515-geng-zhi 耿直 7516-jin-tui-shi-ju 进退失据 7517-fa-ya 发芽 7518-yi-shu-hua 艺术化 7519-shou-zhong-zheng-qin 寿终正寝 7520-shi-zhen 失真 7521-xian-jian 显见 7522-wai 7523-ping-bi 评比 7524-jian-xia 剪下 7525-shou-qu-yi-zhi 首屈一指 7526-shen-you 神游 7527-kui-si 窥伺 7528-jing-shui-bu-fan-he-shui 井水不犯河水 7529-cu-zhi-lan-zao 粗制滥造 7530-pai-chu 拍出 7531-chou-li 抽离 7532-yi-gu 已故 7533-qi-hua 企画 7534-kao-shang 犒赏 7535-deng 7536-xi-zhuang-ge-lyu 西装革履 7537-na-men 纳闷 7538-hun-hun 昏昏 7539-dian-ming 点明 7540-yi-mo-xiang-chuan 一脉相传 7541-xie-yin 谐音 7542-an-tu-suo-ji 按图索骥 7543-yong-zhi-bu-jie 用之不竭 7544-you 7545-tu-tu 吐吐 7546-leng-que 冷却 7547-chi 7548-bo-xia 播下 7549-quan-qi 圈起 7550-chi 7551-lei-yan-meng-long 泪眼朦胧 7552-kong-huang 恐慌 7553-chao-ren 超人 7554-yao-si 咬死 7555-yao-dao-bing-chu 药到病除 7556-xian-luo 陷落 7557-jing-qiao-qiao 静悄悄 7558-bu-ya 不雅 7559-zuo-zheng 作证 7560-fan-hong 翻红 7561-da-shan 搭讪 7562-chui-diao 垂钓 7563-si-gu 思古 7564-she-ren 慑人 7565-liao-ren 撩人 7566-shang-fei 上肥 7567-po-hai 迫害 7568-er-ru-mu-ran 耳濡目染 7569-chuan-wang 传往 7570-kai-nian 开年 7571-du-wu-si-ren 睹物思人 7572-qing-ming 清明 7573-shu-ming 署名 7574-ban-bai 半白 7575-zhi-zhu 支助 7576-chuai-du 揣度 7577-tai-qi 抬起 7578-ni-zhuan 逆转 7579-zhe-xia 折下 7580-meng-xing 梦醒 7581-fen-bu-gu-shen 奋不顾身 7582-fei-sheng 蜚声 7583-shang-suan 上算 7584-tou-qi 透气 7585-teng-ai 疼爱 7586-liao-ran-yu-xin 了然於心 7587-yong 7588-mei-ri-mei-ye 没日没夜 7589-zhuan-dao 转道 7590-fa-wei 乏味 7591-jie-bing 结冰 7592-nong-huai 弄坏 7593-xiang-chi 相持 7594-fan-mo 翻模 7595-shou-hui-yu 受惠於 7596-bei 7597-huan-wan 还完 7598-yao-shou 夭寿 7599-chao-xuan 超炫 7600-shan-jian 删减

7600 - 7699: 7601-mei-bai 美白 7602-bai-si-bu-jie 百思不解 7603-zhi-shui 治水 7604-zhu-shi 主事 7605-yi-yang-tian-nian 颐养天年 7606-cuo-jue 错觉 7607-yi-pian-hua-ran 一片哗然 7608-tong-zhong-qiu-yi 同中求异 7609-meng-long 朦胧 7610-ji-ru 挤入 7611-gou-de 购得 7612-man-shan 蹒跚 7613-sheng-shi-hao-da 声势浩大 7614-heng-gen 横亘 7615-qi-can 凄惨 7616-cheng-bai 成败 7617-pei-zui 赔罪 7618-kai-you 开有 7619-yuan-qi-yu 源起於 7620-da-li 打理 7621-xiu-bing 休兵 7622-cao-shuai 草率 7623-jian-xiao 建校 7624-wu-zhao 无著 7625-lin-lie 凛冽 7626-ji-shu 记述 7627-tiao-jiao 跳脚 7628-ting-hua 听话 7629-shou-gua 守寡 7630-yin-xun 因循 7631-gai-fei 改飞 7632-bai-fa-cang-cang 白发苍苍 7633-shen-bu-you-ji 身不由己 7634-yi-gan 易感 7635-fen-zhu 分驻 7636-tiao-gao 调高 7637-shuo-lai-shuo-qu 说来说去 7638-an-ran-shi-se 黯然失色 7639-fu-guo 富国 7640-bo-wan 播完 7641-ou-yi-wei-zhi 偶一为之 7642-fang-diao 放掉 7643-shi-bi-gong-qin 事必躬亲 7644-zai 7645-jue-mei 绝美 7646-kai-zao 开凿 7647-chang-jiang-hou-lang-tui-qian-lang 长江後浪推前浪 7648-cheng-chen 称臣 7649-lian-cheng 练成 7650-deng-da 等大 7651-feng-guang-yi-shi 风光一时 7652-qun-ji 群集 7653-she-hua 奢华 7654-jian-feng-zhuan-duo 见风转舵 7655-qing-chu 请出 7656-li-ti-hua 立体化 7657-fan-suo 繁琐 7658-bei-guan 悲观 7659-jie-yi-suo-shi 节衣缩食 7660-da-ke-shui 打瞌睡 7661-zhu-cheng 筑成 7662-lin-se 吝啬 7663-man-fu-ku-shui 满腹苦水 7664-tan-huan 摊还 7665-fen 忿 7666-mi-hu 迷糊 7667-kao-xuan 考选 7668-fan-tai 返台 7669-bu-yan-er-yu 不言而喻 7670-xiang-jin-yu 相近於 7671-qing-lang 清朗 7672-mo-ceng 磨蹭 7673-chu-ji 触及 7674-fa-xin-jiu-zai 发心救灾 7675-song-jian 送件 7676-chi-dao 吃到 7677-san-luo 散落 7678-zhong-yong 中用 7679-yi-zai 意在 7680-liu-mei 流美 7681-zhu-yan 主演 7682-chou-ku 愁苦 7683-chu-xin-ji-lyu 处心积虑 7684-bian-shi 辨识 7685-chong-fu 重覆 7686-fang-yan-wang-qu 放眼望去 7687-xia-shi 下市 7688-yang-chu 漾出 7689-jie-she 结社 7690-zuo-meng 作梦 7691-jie-zhe 藉著 7692-shuo-shuo 说说 7693-jia-chang 加长 7694-qing-you-du-zhong 情有独锺 7695-feng-sha 封杀 7696-nong-chu 弄出 7697-ding-ding-da-ming 鼎鼎大名 7698-qin-zheng 亲征 7699-zhen-ya 镇压 7700-shen-fu 身负

7700 - 7799: 7701-bei-fa 北伐 7702-cuo-luo 错落 7703-xiang-he 相合 7704-ji-ju 急遽 7705-bei-zhuang 悲壮 7706-peng-lai-peng-qu 碰来碰去 7707-kai-qi 开起 7708-xia 7709-men-huai 闷坏 7710-zhi-ai 挚爱 7711-zhi-zhu 踯躅 7712-guang-jie 广结 7713-di-jiu-bu-zhan 滴酒不沾 7714-sou-sou 搜搜 7715-xiang-jiao-yu 相较与 7716-guang-tu 光秃 7717-mi-zhi-ru-mian 密织如锦 7718-chi-xiang-he-la 吃香喝辣 7719-shen-huan 甚欢 7720-gong-sheng 共生 7721-chuan-zhen 传真 7722-ao-dao 熬到 7723-tiao-ti 挑剔 7724-shang-wan 上完 7725-xiang-cheng 相承 7726-bu-fang 布放 7727-yuan-qi-yu 缘起於 7728-zhu-chu 诛除 7729-tang-man 淌满 7730-ni-ren-hua 拟人化 7731-hai-hao 还好 7732-bu-zhi-suo-cuo 不知所措 7733-fu-jian 覆检 7734-ji 7735-liu-lan 浏览 7736-mian-yu 免於 7737-zeng-yu 赠与 7738-fan-cheng 翻成 7739-zhao 7740-tiao-dong 挑动 7741-mang-mang 茫茫 7742-ran-man-wei-huan 人满为患 7743-you-you 悠游 7744-zan-ji 攒积 7745-qi-you-ci-li 岂有此理 7746-zao-xing 造型 7747-xu-ren 续任 7748-duo-jian 多见 7749-lian-suo 连锁 7750-jie-gu 解雇 7751-feng-hua 风化 7752-hao-kang 好康 7753-cong-gu-zhi-jin 从古至今 7754-san-chang 散场 7755-la-chu 拉出 7756-ce-zhong 侧重 7757-gan-zhi 杆直 7758-si-bian 思辩 7759-shou-tan 收摊 7760-zai-lai 载来 7761-hua-xia 划下 7762-shou-sui 守岁 7763-wu 7764-kan-xi 看戏 7765-cheng-yu 成於 7766-pi-yue 批阅 7767-fan 7768-da-yi 大意 7769-tui-gu 推估 7770-wan-shua 玩耍 7771-duo-zhi 多汁 7772-hu-lei-lei 糊累累 7773-mu-dao 募到 7774-die-zuo 跌坐 7775-lei-dong 雷动 7776-liao-dong 撩动 7777-fang 7778-an-yu 暗喻 7779-shi-ye-you-cheng 事业有成 7780-shen-jing 身经 7781-chong-jie 冲解 7782-qin-dian 钦点 7783-ji-shen 寄身 7784-rang-xian 让贤 7785-zhong-wen-hua 中文化 7786-kou-er-xiang-xi 口耳相袭 7787-ruo 7788-chen-hun-ding-xing 晨昏定省 7789-neng-rong 能容 7790-fen-song 分送 7791-yun-chang 匀长 7792-qiang-shuo-chou 强说愁 7793-mai-yuan 埋怨 7794-kai-wu 开悟 7795-xi-shi 稀释 7796-xiu-geng 休耕 7797-hao-chi-lan-zuo 好吃懒做 7798-ding-ming 订名 7799-xian-tian-xia-zhi-you-er-you 先天下之忧而忧 7800-mei-bu-sheng-shou 美不胜收

7800 - 7899: 7801-lyu-yi-chu-chu 绿意处处 7802-lu-xia 录下 7803-yun-yu-zi 孕育自 7804-chu-zu 出租 7805-bi-zhi-wei-kong-bu-ji 避之唯恐不及 7806-qian-bao 签报 7807-pin-dou 拚斗 7808-e-chou 恶臭 7809-fan-he 反核 7810-jing-yang 景仰 7811-lao-yin 烙印 7812-ying-sheng 营生 7813-qian-huan 谦怀 7814-da-dian 打点 7815-jie-ma 解码 7816-jiao-ku 叫苦 7817-guan-xing 观星 7818-sui-bo-zhu-liu 随波逐流 7819-chao-tuo 超脱 7820-xiang-ju 相聚 7821-jia-bei 加倍 7822-yong-bing-zi-li 拥兵自立 7823-jian-jin-yu 见近於 7824-wen-zheng 问政 7825-qi-yi 齐一 7826-la-kuai 拉快 7827-zhuan-ying 专营 7828-fu-shou-cheng-chen 俯首称臣 7829-mi-xin 迷信 7830-jie-wai-sheng-zhi 节外生枝 7831-hao-qi-wan-qian 豪气万千 7832-fu-zao 浮躁 7833-xing-bi 醒鼻 7834-san-qiang-ding-li 三强鼎立 7835-gua-jing 刮净 7836-shang-kuai 爽快 7837-mu-xuan 目眩 7838-chun-jie 纯洁 7839-can-ban 参半 7840-yin-hui 隐晦 7841-li-ying 理应 7842-qian-lai 迁来 7843-xiao-mie 消灭 7844-hua-ran 哗然 7845-shen 7846-qing-hua-mian-mian 情话绵绵 7847-sheng-xing-le-guan 生性乐观 7848-kua-dao 跨到 7849-shu 7850-li-you-wei-dai 力有未逮 7851-you-kou-nan-yan 有口难言 7852-zhu-shu 著书 7853-pao-shui 泡水 7854-qu-lie 趋烈 7855-ge-shuo-ge-hua 各说各话 7856-pu-chen 铺陈 7857-li-jia 理家 7858-ju-hui 聚会 7859-ji-po 鸡婆 7860-yin-jian-bu-yuan 殷鉴不远 7861-chuan-shu 传输 7862-pao-chu 抛出 7863-fang-zuo 仿做 7864-zhao-gao 昭告 7865-yan-zhi 延滞 7866-wan-er 莞尔 7867-pin-bu 拼布 7868-re-re-nao-nao 热热闹闹 7869-mei-yu 昧於 7870-zhou-xiu-er-ri 周休二日 7871-pin-zu 拼组 7872-fen-fen-he-he 分分合合 7873-yue-deng 跃登 7874-san-luan 散乱 7875-xia-qie 下切 7876-xi-fu 吸附 7877-shen-lai-yi-bi 神来一笔 7878-yu-shi-wu-zheng 与世无争 7879-hao-qi 豪气 7880-na-gei 拿给 7881-ca-ca 擦擦 7882-cang-gao-diao 唱高调 7883-can-ku 惨酷 7884-ya-kou-wu-yan 哑口无言 7885-mai-gui 买贵 7886-li-xiang-bei-jing 离乡背井 7887-qin-yu 勤於 7888-yin-hen 饮恨 7889-shi-zi 始自 7890-mai-shou-yu 埋首於 7891-jiang-xin-bi-xin 将心比心 7892-rong-hui-guan-tong 融会贯通 7893-cheng-bao 呈报 7894-shi-hui 实惠 7895-li-xing 厉行 7896-qi 7897-zhuan-ying 专映 7898-shi-yong-yu 适用於 7899-zhan-zhuan-fan-ce 辗转反侧 7900-fu-mian 负面

7900 - 7999: 7901-bian-bian 扁扁 7902-ban-lai-ban-qu 搬来搬去 7903-bo-bao 播报 7904-bu-yan-qi-fan 不厌其烦 7905-diu-kai 丢开 7906-li-ting 力挺 7907-gui-bing 归并 7908-mo-chu 抹除 7909-xun 7910-li-luo 俐落 7911-deng-da 瞪大 7912-ke 7913-you-yu 囿於 7914-tong-qi 通缉 7915-guang-wei-ren-zhi 广为人知 7916-yan 7917-dui-chang 对唱 7918-gui-ge-hua 规格化 7919-ban-wen-ban-bai 半文半白 7920-wei-ye 为业 7921-bu-shui 补税 7922-sheng-sheng-bu-xi 生生不息 7923-pin-qiong 贫穷 7924-su-you-yuan-yuan 素有渊源 7925-xu-ni 虚拟 7926-jie 7927-zhao-qi-peng-bo 朝气蓬勃 7928-ren-gu 认股 7929-shan-jin 善尽 7930-yi-yu 意欲 7931-shen-jia-diao-cha 身家调查 7932-qie-cuo 切磋 7933-zhang-kong 掌控 7934-qiang-han 强悍 7935-tan-cheng 谈成 7936-fang-qi 放起 7937-chong-bai 崇拜 7938-dou-zui-gu 斗嘴鼓 7939-zhen-shang 斟上 7940-pai-cheng 拍成 7941-zi-wo 自我 7942-jie-wei 结为 7943-mo-lian 磨练 7944-si-dong-fei-dong 似懂非动 7945-kai-guan 开馆 7946-yan-cheng 沿承 7947-gan-cui 乾脆 7948-xian-yan 显眼 7949-que-de 缺德 7950-bu-jue 不觉 7951-ta-qing 踏青 7952-sheng-zi 生子 7953-zhang-cao 长草 7954-lan-shan 阑珊 7955-zhan-zhan-zi-xi 沾沾自喜 7956-cheng-liang 乘凉 7957-huan-sheng-lei-dong 欢声雷动 7958-ke-ban-hua 刻板化 7959-duo-guo 多过 7960-gen-fang 跟访 7961-zheng 7962-shang-yi 商议 7963-zai-jin 栽进 7964-zheng-jiu 拯救 7965-huai-xiang 怀想 7966-kou 7967-zheng-zong 正宗 7968-feng-yang 奉养 7969-fa-zheng 发证 7970-fang-pi 放屁 7971-ji-jin 激进 7972-fu-yang 扶养 7973-fu-xian 赋闲 7974-kuai-guo 快过 7975-fan 7976-jie-zi 借自 7977-zan 7978-shi-sui 拾穗 7979-jin-xin-jin-li 尽心尽力 7980-dou-qu 逗趣 7981-an-niu 按钮 7982-yun-tou-zhuan-xiang 晕头转向 7983-wai-hu 外乎 7984-peng-guo 碰过 7985-sao-dao 扫到 7986-zhao-ji 著急 7987-zhu-kong 主控 7988-za-chuan 砸穿 7989-bian-lian 变脸 7990-yuan-dui 怨怼 7991-tuo-qu 拖去 7992-xuan-pian 选片 7993-bai-fo 拜佛 7994-yin-jiu 饮酒 7995-sun-yi-ping-heng 损益平衡 7996-pian-xiang 偏向 7997-wu-wei-er-zhi 无为而治 7998-shuang-leng-qiu-han 霜冷秋寒 7999-da-da-sha-sha 打打杀杀 8000-dao-da 盗打

8000 - 8099: 8001-yan-gai 掩盖 8002-zi-ben-zhu-yi-hua 资本主义化 8003-xue-qu 削去 8004-pei-huan 配还 8005-ji-zan 积攒 8006-tiao-qi 调气 8007-xiao-ao-jiang-hu 笑傲江湖 8008-zhi-ya 质押 8009-luo-ding 落定 8010-xiao-tan 笑谈 8011-chu-lie 出列 8012-huo-pin 火拼 8013-gan-xing-qu 感兴趣 8014-you-you-yan-yan 幽幽艳艳 8015-chi-lai 迟来 8016-bian-lun 辩论 8017-ming-shuo 明说 8018-yi-shi-tong-ren 一视同仁 8019-kao-wan 考完 8020-gou 8021-ri-shang-san-gan 日上三竿 8022-mi-feng 弥封 8023-chong-fu 重复 8024-cun-wang 存亡 8025-yao-ya-qie-chi 咬牙切齿 8026-jing-jue 警觉 8027-ling-ting-yi-jiu 聆听已久 8028-ji-he 集合 8029-xing-dao 行刀 8030-shou-yu 授与 8031-an 8032-yi-yu-yan-biao 溢於言表 8033-bian-ding 编定 8034-zu-zheng 足证 8035-guo-da 过大 8036-tuo-wei 拓为 8037-pu-zhi 朴质 8038-yong-qi-ke-jia 勇气可嘉 8039-zhu-you 铸有 8040-ping-fu 平复 8041-shua-bao 耍宝 8042-guan-jiao 管教 8043-xiang-nian 想念 8044-yuan-jia 冤家 8045-suo-bian 缩编 8046-qin-he 亲和 8047-tou-da 偷打 8048-mai-fu 埋伏 8049-yin-xiang-mo-hu 印象模糊 8050-da-xian-feng 打先锋 8051-jia-shen 加身 8052-zi-shen 自生 8053-ban-de 颁得 8054-qin-ding 钦定 8055-zheng-dian 正典 8056-xue-zu-shi-lyu 削足适履 8057-chan-rao 缠绕 8058-shou-fang 受访 8059-shou-ru 收入 8060-mian-su 免俗 8061-guo-huo 过活 8062-liao-dao 料到 8063-ming-ding 明定 8064-man-huang 蛮荒 8065-fu-shou-shuang-quan 福寿双全 8066-chui-da 吹打 8067-che 8068-huan-ji 换机 8069-hai-lai-hai-qu 骇来骇去 8070-shang-qi 上起 8071-jiu-hou-duo-shi 久候多时 8072-gong-fang 攻防 8073-gao-shang 高尚 8074-zhuan-zhi 专职 8075-gui-chu 贵出 8076-ci 8077-sun 8078-mao-zu 卯足 8079-fen-cha 分叉 8080-tao-sheng 逃生 8081-huang-yin 荒淫 8082-kai-chun 开春 8083-gu-dian 顾店 8084-bing-ru-gao-huang 病入膏肓 8085-you-xing 有型 8086-hua-er-bu-shi 华而不实 8087-bei-ai 悲哀 8088-zai-dao 载到 8089-yuan-rong 圆融 8090-wai-pin 外聘 8091-zai-fu 载负 8092-song-shen 送神 8093-zhao-ran-ruo-jie 昭然若揭 8094-lian-xiang 联想 8095-zuo-zhan 作战 8096-chao-qiang 超强 8097-di-yin 低吟 8098-qing-shuang 清爽 8099-xin-xie 信邪 8100-ding-you 订有

8100 - 8199: 8101-sheng-zai 盛载 8102-rang-rang 嚷嚷 8103-ping-jun 平均 8104-xi-xiao 嘻笑 8105-ming-wen 名闻 8106-ji-mi 机密 8107-ji-yu 急欲 8108-qin-jian 勤俭 8109-chuan-hui 传回 8110-shuai 8111-yi-zhi 移植 8112-zuo-bing 做兵 8113-miao-hong 描红 8114-kua-zan 夸赞 8115-xian-kan 现勘 8116-fa-biao 发飙 8117-ban-hui 搬回 8118-chui-jin 吹进 8119-ce 8120-zai-ye 在野 8121-gao-ren-yi-deng 高人一等 8122-qi-fu-bu-ding 起伏不定 8123-chu-lai 初来 8124-zheng-zhi 争执 8125-xiao-nao 笑闹 8126-qing-lian 清廉 8127-wei-ji 危急 8128-pai-jie 排解 8129-fang-lan 防拦 8130-dui-zhao-yu 对照於 8131-qu-wei 趣味 8132-jiu-ge 纠葛 8133-jie-su 借宿 8134-da-huai 打坏 8135-qiang-da 抢搭 8136-zai-yang 宰羊 8137-gong-cun-wang 共存亡 8138-jue-yi 孑遗 8139-zhuan-zuo 转作 8140-ce-li 册立 8141-bu-xiu 不朽 8142-wu-hua-ke-shuo 无话可说 8143-sheng-kuang-kong-qian 盛况空前 8144-ke-zhu 刻铸 8145-ling-lu 领路 8146-dai 8147-jing-xi 精细 8148-wu-ru 误入 8149-peng-chang 捧场 8150-jing-jiao 惊叫 8151-fu-fu 俯伏 8152-re-zhang-leng-suo 热涨冷缩 8153-gao-ke-ji-hua 高科技化 8154-tong-ku 痛哭 8155-po-bing 破冰 8156-jing-xing 儆醒 8157-da-xing 大兴 8158-po-tian-huang 破天荒 8159-zhu 8160-ru-mian 入眠 8161-xing-jia 兴家 8162-dai 8163-qi-si-hui-sheng 起死回生 8164-pai-shang 拍上 8165-yong-chu 涌出 8166-wan-ma-ben-teng 万马奔腾 8167-zha-chu 榨出 8168-bian-chang 变长 8169-dai-chu 带出 8170-gui-mi-xin-qiao 鬼迷心窍 8171-fa-xue 发噱 8172-yun-zhuan-yu 运转於 8173-yao-rao 妖娆 8174-bi-bi-kan 比比看 8175-hua-shang 花上 8176-wu-duan 无端 8177-hui-liu 回流 8178-tan-you 探幽 8179-cheng-huang 澄黄 8180-da-fu 答覆 8181-zhai-zi 摘自 8182-jie-wei 结尾 8183-duan-shou 短寿 8184-zuo-zheng 佐证 8185-ceng-ceng-die-die 层层叠叠 8186-ding-hao 订好 8187-juan-jian 捐建 8188-qi-zhong 器重 8189-kuan-rong 宽容 8190-wu-yi 无遗 8191-chuan-cha 穿插 8192-he-yu 合於 8193-chu-dao 出道 8194-rao-dong 扰动 8195-cao-ni 草拟 8196-jie-diao 借调 8197-ge-jiu-ge-wei 各就各位 8198-zhong-qing 锺情 8199-shou-yong-wu-qiong 受用无穷 8200-kan-duo 看多

8200 - 8299: 8201-xia-ding 下定 8202-bu-yan-ke-yu 不言可喻 8203-zhen-dong 震动 8204-diao-chong 雕虫 8205-jing-bao 惊爆 8206-liang-quan 两全 8207-zhuan-yi-zi 转移自 8208-rou-xi 柔细 8209-shi-zuo 试做 8210-tong-ban 同班 8211-xu-sheng-si-qi 嘘声四起 8212-gong-shou 拱手 8213-huo-mai 活埋 8214-bai-lian-gang-cheng-rao-zhi-rou 百炼钢成绕指柔 8215-si-wen 斯文 8216-ren-xing 任性 8217-li-ti 立体 8218-dao-bei 倒背 8219-bing 8220-bo 8221-mou-de 谋得 8222-e-zhi 恶质 8223-qing-sheng 庆生 8224-ai-xiang 爱乡 8225-chong-er-wei-wen 充耳未闻 8226-ying-rao 萦绕 8227-zai-shang-yan-shang 在商言商 8228-you-si 犹似 8229-qiang-gu 强固 8230-zhong-qian 重迁 8231-shi 8232-pin-fa 贫乏 8233-duo-kui 多亏 8234-zhuan-ban 转班 8235-pin-ping 品评 8236-lao 8237-tan 8238-cong-mang 匆忙 8239-hui-huo-wu-du 挥霍无度 8240-kun-zha 困扎 8241-qiao-si 巧思 8242-zhong-xin-geng-geng 忠心耿耿 8243-jue-qu 攫取 8244-you-huan 悠缓 8245-ao-ren 傲人 8246-fen-zhuang 分装 8247-da-gu 打鼓 8248-kai-shi-yu 开始於 8249-jia-chang 家常 8250-ji-kua 击垮 8251-zou-chu 奏出 8252-xiang-xun 相询 8253-pu 8254-li-quan 力劝 8255-li-yu 立於 8256-shang-shu 上书 8257-qiao-qu-hao-duo 巧取豪夺 8258-jiang-shou 讲授 8259-san-zi 散自 8260-xue-xi 学戏 8261-mi-de 觅得 8262-ying-zi-huan-fa 英姿焕发 8263-si 8264-zong-jiao-ding 总校订 8265-wu 8266-che-xiao 撤消 8267-shang-jia 上架 8268-mo-cheng 抹成 8269-fei-dei 非得 8270-ba 8271-kuang-ye 狂野 8272-zeng-pin 增聘 8273-ya-yu 亚於 8274-gai-jia 改嫁 8275-pai-pai-da-da 拍拍打打 8276-wen-ding 问鼎 8277-ji-yang 寄养 8278-xiao-ti-da-zuo 小题大作 8279-hao 8280-quan-chong 权充 8281-chu-ju-chu-xing 初具雏形 8282-zi-fen 自焚 8283-kao-gu 考古 8284-gong-bai-chui-cheng 功败垂成 8285-wan-neng 万能 8286-hui-fou 会否 8287-tang-sai 搪塞 8288-qian-jin 潜进 8289-mo-hei 抹黑 8290-ping-yi-jin-ren 平易近人 8291-xian-jing-chu-chu 陷阱处处 8292-fu-shi 服食 8293-nei-hua 内化 8294-yue 8295-kuo-chang 扩厂 8296-cheng-hang 成行 8297-gai-pu 改铺 8298-bi-jia 比价 8299-di-shui-bu-luo 滴水不漏 8300-han-xuan 寒暄

8300 - 8399: 8301-yao-ran 杳然 8302-su-zi-yu 溯自於 8303-tou-cai 投柴 8304-dian-shang 点上 8305-ji-ceng 基层 8306-shuai-diao 摔掉 8307-hu-yin-hu-xian 忽隐若现 8308-qin-ci 钦赐 8309-gu-nong-xuan-xu 故弄玄虚 8310-jian-suo 检索 8311-yang-li-yang-qi 洋里洋气 8312-xin-teng 心疼 8313-you-ling-you-jiao 有菱有角 8314-xing 8315-kuan-lie 宽咧 8316-mai-piao 买票 8317-shu-yi-shu-er 数一数二 8318-can-die 惨跌 8319-pian-hao 偏好 8320-fu-shang 附上 8321-cheng-jie 惩戒 8322-rou-ruan 柔软 8323-qian-yin 牵引 8324-yi 8325-yan-zhi 研治 8326-bu-tong-fan-xiang 不同凡响 8327-ji-shi 即时 8328-yi-lao-mai-lao 倚老卖老 8329-qiu-he 求知 8330-shi-se 失色 8331-shi-tou 透湿 8332-yuan 8333-yu-chun 愚蠢 8334-you-li-shuo-bu-qing 有理说不清 8335-zhang-li 瘴疠 8336-sa-shou-ren-huan 撒手人寰 8337-he-xian 合宪 8338-yan-jin-hai 沿近海 8339-du-zhong 独锺 8340-peng-song 膨松 8341-yan-yan-yi-xi 奄奄一息 8342-duo-guo 躲过 8343-ci-xiu 刺绣 8344-bao-fu 报复 8345-da-fa 鞑伐 8346-guan-zhan 观展 8347-pao-mo-hua 泡沫化 8348-ke-qiu 渴求 8349-bian-yi 贬抑 8350-xia-zhong 下种 8351-rou-ru 揉入 8352-shuai 8353-she-qiu 奢求 8354-jiang-hao 讲好 8355-zhi-bu-zai-ci 志不在此 8356-gong-xian-liang-duo 贡献良多 8357-qi-miao 奇妙 8358-mi-yan 眯眼 8359-jin-tui-bu-de 进退不得 8360-qi-jin 起劲 8361-kai-yan 开演 8362-zhen-luan 震乱 8363-ying-yong 英勇 8364-bian-huai 变坏 8365-zha-she 咋舌 8366-piao-yang-guo-hai 飘洋过海 8367-jin-tui-liang-nan 进退两难 8368-fu 8369-fang-bi 防弊 8370-bu-zhi-bu-qiu 不忮不求 8371-you-yi-tao 有一套 8372-wan 8373-cuo-e 错愕 8374-du-bao 读报 8375-qu-zhong-guo-hua 去中国化 8376-zhe-zhu 遮住 8377-gan-kai-wan-qian 感慨万千 8378-jin-liao 进料 8379-huan-hui 唤回 8380-gan-ge-bu-ru 干格不入 8381-hui-zhang 挥杖 8382-fei-xiang 飞向 8383-meng 8384-ping-zheng 平整 8385-kong-ling 空灵 8386-wen-run 温润 8387-huo-bi-san-jia 货比三家 8388-liu-shi 流逝 8389-xuan-qi 旋起 8390-ku-xiao 苦笑 8391-chu-mai 出卖 8392-hui-qu 挥去 8393-deng-ding 登顶 8394-nu-ma 怒骂 8395-feng-quan 奉劝 8396-wu-xin 无心 8397-guan-gai-yun-ji 冠盖云集 8398-fang-ren 放任 8399-yi-li 依例 8400-xun-shi 巡视

8400 - 8499: 8401-miao 8402-po-zai-mei-jie 迫在眉睫 8403-shao-huo 烧火 8404-yin-chu 引出 8405-zao-qian 造钱 8406-xie-xing 血腥 8407-qing-xiang-yu 倾向於 8408-yan-ming 言明 8409-xiang-gao 相告 8410-xing-shi 行事 8411-geng-tian 耕田 8412-kai-huo 开伙 8413-he-de-he-neng 何德何能 8414-wu-suo-bu-zai 无所不在 8415-bai-qi 摆起 8416-fu-xia 覆下 8417-shu-zhi-gao-ge 束之高阁 8418-chuang-chuang 闯闯 8419-yi-ju 依据 8420-pin-ren 聘任 8421-huan-shou 换手 8422-chu-tou-tian 出头天 8423-hou-hou 厚厚 8424-xing-zhou 行舟 8425-hua-chu 画出 8426-luo-mo 落寞 8427-ge-duan 隔断 8428-su-cheng 速成 8429-bo-da-jing-shen 博大精深 8430-chuan-zi 传自 8431-gai-yue 改约 8432-ou-ma 殴骂 8433-chan-rao 绕缠 8434-gou-le 勾勒 8435-liao 8436-liang-deng 亮灯 8437-gan-wang 赶往 8438-cheng-cai 成材 8439-yu-le-hua 娱乐化 8440-zhi-ai-wu-si 至爱无私 8441-mi-lian 迷恋 8442-tong-da 痛打 8443-tao-xi 淘洗 8444-jue-yuan 绝缘 8445-xie-zi 写字 8446-ri-ji-yue-lei 日积月累 8447-jiang-ke 讲课 8448-zuo-xing 作兴 8449-xi-song-ping-chang 稀松平常 8450-ju-xia 锯下 8451-yi-bi-gou-xiao 一笔勾消 8452-mai-qu 买去 8453-qiang-dao 抢到 8454-peng-tiao 烹调 8455-guang-gao 广告 8456-kong-kuang 空旷 8457-diao-su 雕塑 8458-wo-dao 握到 8459-ding-zu-san-li 鼎足三立 8460-chong-zhen-xiong-feng 重振雄风 8461-jian-zhi 兼制 8462-ken-zhi 垦殖 8463-bu-ru-shi-ming 不辱使命 8464-zi-bi 自闭 8465-zhuan-shi 赚食 8466-huan-huan 缓缓 8467-yu-shi-ge-jue 与世隔绝 8468-fen-shu 焚书 8469-zao-ju 造句 8470-xin-ji 心急 8471-ke-ju 客居 8472-gong 8473-ba-gao 拔高 8474-tiao-lou 跳楼 8475-diao-luo 掉落 8476-tiao-kan 调侃 8477-zhong 8478-quan-gong-neng 全功能 8479-bai-lie 摆列 8480-miao-shang 描上 8481-tou-tou-shi-dao 头头是道 8482-nei-jian 内建 8483-tan-du 贪渎 8484-gua-fang 挂放 8485-xian-xian 闲闲 8486-li-rang 礼让 8487-zha-yan 眨眼 8488-nong-nong 弄弄 8489-hu-diao 互调 8490-xu-jiao 虚矫 8491-bu-feng-zhuo-ying 捕风捉影 8492-cheng-ba 称霸 8493-ying-man 盈满 8494-ban-shang 搬上 8495-shi-wen 质问 8496-bei-shu 背书 8497-qian-du 迁都 8498-feng-yu-piao-yao 风雨飘摇 8499-si-yang 饲养 8500-tian-sheng 天生

8500 - 8599: 8501-jian-de 兼得 8502-xiang-shu 详述 8503-qiao-ke 翘课 8504-wei-qu 委屈 8505-hui-tou-tu-lian 灰头土脸 8506-fu-jian 复健 8507-huan 8508-fa-hao-shi-ling 发号施令 8509-shuo-chang-dao-duan 说长道短 8510-qi-jie 气结 8511-can-que 残缺 8512-qing-tu 倾吐 8513-qian-xiu 潜修 8514-fu-di-chou-xin 斧底抽薪 8515-gang-ying 刚硬 8516-kai-huai 开怀 8517-wen-lai-wen-qu 问来问去 8518-bu-gou-yan-xiao 不苟言笑 8519-lan-duo 懒惰 8520-qu-xia 取下 8521-sha-ji-qu-luan 杀鸡取卵 8522-ji-luo 击落 8523-lun-zhuan 轮转 8524-tong-zai 同在 8525-yu-zhen-fa-li 欲振乏力 8526-han-guang 含光 8527-ji-ji-mang-mang 急急忙忙 8528-wei-wu-dou-mi-zhe-yao 为五斗米折腰 8529-li-li-zai-mu 历历在目 8530-zong-qi-cheng 总其成 8531-fen-fa 奋发 8532-jia-xiang 价响 8533-gua-mu-xiang-kan 刮目相看 8534-da-fang-yi-cai 大放异彩 8535-zhu-wang 伫望 8536-yu-jie 遇劫 8537-zhi-an 治安 8538-xin-ji 心悸 8539-xiu 8540-jin-zhua 紧抓 8541-du-shu-yi-ge 独树一格 8542-kao-jiu 考究 8543-bu-di 不敌 8544-zhuo-zhang 茁长 8545-zhui-hui-wu-men 追悔无门 8546-wu-hu-ai-zai 呜呼哀哉 8547-shou-zhu 守住 8548-du-chang 独唱 8549-qiang-mu 抢目 8550-shi-si 誓死 8551-da-bao 打包 8552-ba-chi 把持 8553-zhi-de-yi-man 志得意满 8554-bai-she 摆设 8555-ji-li 吉利 8556-you-cun 犹存 8557-shen-chen 深沉 8558-man-da-man-suan 满打满算 8559-shou-ge 收割 8560-ji-ji-yu 汲汲於 8561-gu-ce 估测 8562-man-man 漫漫 8563-zhao-qi 找齐 8564-guan-mo 观摩 8565-yi-qing 移请 8566-bian-lai-bian-qu 变来变去 8567-duo-chu 多出 8568-mian-tian 腼腆 8569-biao-sheng 飙升 8570-ge-xia 割下 8571-qi-xi 栖息 8572-xiao-gu-du-chu 小姑独处 8573-fei-li 费力 8574-ku-diao 哭掉 8575-suo-hui 缩回 8576-zhi-hao 制好 8577-dui-man 堆满 8578-hao-wu-suo-huo 毫无所获 8579-zhuan-duo-yu-pei 赚多於赔 8580-jie 8581-bian-kuo 扁阔 8582-gong-cheng-ming-jiu 功成名就 8583-shuo-zhong 说中 8584-yao-fang 邀访 8585-wu-lun 无论 8586-tong-he-yu 统合於 8587-zhe-dang 遮挡 8588-bi-bi-jie-shi 比比皆是 8589-qian-suo-wei-jian 前所未见 8590-sha-jia 杀价 8591-li-cu 力促 8592-lue-xun-yu 略逊於 8593-wang-yi 亡佚 8594-mei-qian 没钱 8595-gua-gua-jiao 呱呱叫 8596-hun-mi 昏迷 8597-tuo-ken 拓垦 8598-can-bai 残败 8599-ai-shang 哀伤 8600-chao-feng 嘲讽

8600 - 8699: 8601-e-hen-hen 恶狠狠 8602-xie-tong 协同 8603-bao-bei 包被 8604-bi-bu-jian-mian 避不见面 8605-li 8606-ting-kan 停刊 8607-yi-lyu 疑虑 8608-chu-chu-ke-lian 楚楚可怜 8609-jun-mei 俊美 8610-min-zhu-hua 民主化 8611-ai-sheng-tan-qi 唉声叹气 8612-pin 8613-rao-luan 扰乱 8614-ju-zhong 居中 8615-pa-shan 爬山 8616-wu-ti-tou-di 五体投地 8617-bei-ku 悲苦 8618-cun-yi 存疑 8619-cheng 8620-ju-cai 聚财 8621-mian-zui 免罪 8622-tong-hen 痛恨 8623-pa-shang 爬上 8624-jin-gu 禁锢 8625-de-bu-chang-shi 得不偿失 8626-po-lan 破烂 8627-pa 8628-zhi-dao 执导 8629-nuo-chu 挪出 8630-shang-zhuo 上桌 8631-bu-xiang-shang-xia 不相上下 8632-jin-jin-ji-jiao 斤斤计较 8633-mei-qi-ming 美其名 8634-zao-qi 早起 8635-hua-zuo 划作 8636-nei-yun 内蕴 8637-lei-dong 擂动 8638-ke-zhang 刻章 8639-guo-ying 国营 8640-jiao 8641-zhan-zheng 战争 8642-ren-sheng-ding-fei 人声鼎沸 8643-chen 8644-shen-ti-li-xing 身体力行 8645-yu-he 愈合 8646-tou-fei 投匪 8647-yi-shi-yi-you 亦师亦友 8648-wu-yang 无恙 8649-gua-xue 刮削 8650-ju-ling 拒领 8651-zheng-xiang 正向 8652-du 8653-zi-gu 自喻 8654-ping-fu 平服 8655-yuan-jiu 援救 8656-yao-bai 摇摆 8657-suan-ji 算计 8658-tu-fa 突发 8659-shang-jing 上京 8660-qin-xi 侵袭 8661-tan-he 弹劾 8662-qin-hai 侵害 8663-ke 8664-zu-jie 组接 8665-zou-jian 骤减 8666-zan-yu-you-jia 赞誉有加 8667-nong-zhuo 浓浊 8668-jin-jie 进阶 8669-fei-gong 费工 8670-an-tu 安土 8671-ge-lin 隔邻 8672-an-mo 按摩 8673-gong-rong 共荣 8674-te-she 特设 8675-pang-ran 庞然 8676-jia-lian-wu-mei 价廉物美 8677-liao-dao 聊到 8678-xie-mi 泄密 8679-jiang-xue 讲学 8680-ping-shen 评审 8681-you-yi 有异 8682-chu-chu 初出 8683-shou-jiao-yu 受教於 8684-shi-chu 释出 8685-la-pei 拉坯 8686-zhang-dao 长到 8687-kai-lai 开来 8688-jiang-chi-bu-xia 僵持不下 8689-ying-sheng-er-dao 应声而倒 8690-liang-shen 量身 8691-ru-ren-yin-shui 如人饮水 8692-bu-yao-er-yu 不药而愈 8693-ruan-ruan-tian-tian 软软甜甜 8694-tong-feng 通风 8695-tian-gou 添购 8696-bo-xue-duo-wen 博学多闻 8697-lin-dao 临到 8698-jin-se 劲涩 8699-chu-sheng 出声 8700-jian-xin 减薪

8700 - 8799: 8701-zhi-chen 直陈 8702-shui-dao-qu-cheng 水到渠成 8703-you-mo-you-yang 有模有样 8704-he-ai 和蔼 8705-du-zhu 堵住 8706-cheng-po 撑破 8707-xin-chuan 薪传 8708-chu-chu-mao-lu 初出茅庐 8709-bi-po 逼迫 8710-huo-yue-yu 活跃於 8711-jian-gong 监工 8712-cheng-qing 澄清 8713-bo-zhe 波折 8714-gan-tong-shen-shou 感同身受 8715-fei-hui 飞回 8716-jian-ren-jian-zhi 见仁见智 8717-wei-wan 委婉 8718-ting-che 停车 8719-hun-dun 混沌 8720-gong-yan 公演 8721-can-bai 参拜 8722-bai-zhan-bu-dai 百战不殆 8723-tu-xin 吐信 8724-fang-han 防汗 8725-shan-yi 善意 8726-zi-ba 自拔 8727-si-an 思安 8728-ren-fen-yu 认份於 8729-dai-huai 带坏 8730-bu-yan-er-ming 不言而明 8731-lian-qiu 练球 8732-ke-jin-qi-gong 克尽其功 8733-fan-tian 翻天 8734-tan-zhi 探知 8735-xu-wang 虚妄 8736-shao-wan 烧完 8737-pi-ni 睥睨 8738-hui-wei 回味 8739-qun-qi-er-gong-zhi 群起而攻之 8740-tui-jiu 推究 8741-ping-tang 平躺 8742-jie-e 嵯峨 8743-da-sao 打扫 8744-cha-fang 查访 8745-shang-xiang 上香 8746-kuo-zeng 扩增 8747-shao-tao 烧陶 8748-ben-liu 奔流 8749-zeng-wei 增为 8750-sui-xing-suo-zhi 随兴所至 8751-jie-bang 接棒 8752-mai-shang 买上 8753-zhuai-qi 抓起 8754-yi-xiang-qing-yuan 一厢情愿 8755-chuan-you 穿有 8756-lan-jian 滥建 8757-zong-ji 总计 8758-en-duan-yi-jue 恩断义绝 8759-tou-de 偷得 8760-xian-xing 现形 8761-zui-hui-mo-ji 追悔莫及 8762-zai-di 在地 8763-fa-nan 发难 8764-qi-xin 齐心 8765-zan-pei-bu-yi 赞佩不已 8766-tou-ji 投机 8767-cai-yi 裁抑 8768-huo-zuo-huo-zhan 或坐或站 8769-zhong-qing-yu 锺情於 8770-gao-gao 高高 8771-ji-xia 积下 8772-can-jian 参见 8773-fen-miao-bi-zheng 分秒必争 8774-fu-ruo 扶弱 8775-an-ju 安居 8776-zheng-zhuang-dai-fa 整装待发 8777-shi 8778-fang-fu 彷佛 8779-huan-tian-xi-di 欢天喜地 8780-fa-pian 发片 8781-hui-shuo 回说 8782-xian-se 显色 8783-kong-pa 恐怕 8784-xing-wen 行文 8785-xian-hua 献花 8786-huan-mie 幻灭 8787-mang-cheng 忙成 8788-bu-wai-hu 不外乎 8789-sheng-da 盛大 8790-kan-fa 砍伐 8791-zuo-tian 做田 8792-zheng 8793-gan-dao 干到 8794-dao-de 道德 8795-chong-qi 充气 8796-di-di-gu-gu 嘀嘀咕咕 8797-zhuang-zhi-wei-chou 壮志未酬 8798-chun 8799-you-wan 游玩 8800-zuo-bi 作弊

8800 - 8899: 8801-tan-gu-shuo-jin 谈古说今 8802-qi-xie 泣血 8803-bi-shi 比试 8804-sheng-shi-bu-zai 声势不再 8805-ku-tong 苦痛 8806-she-xiao 设校 8807-pao-tang 泡汤 8808-xi-qu 袭取 8809-tou-kui 偷窥 8810-dui-deng 对等 8811-ji-si 祭祀 8812-wu-chu 悟出 8813-yao-yan 邀宴 8814-jian-tui 减退 8815-tong-li 同理 8816-you-an 幽黯 8817-pai-ban 拍板 8818-ge 8819-guo-lyu 过滤 8820-leng-mo 冷漠 8821-tie-chu 贴出 8822-zi-li-zi-qiang 自立自强 8823-nong 8824-teng-gui 腾贵 8825-cang-jin 苍劲 8826-jian-ju 艰钜 8827-xue-huai 学坏 8828-bu-ke-shou-shi 不可收拾 8829-yong-ren-wei-cai 用人唯才 8830-gan-xin 甘心 8831-bei-qi 背弃 8832-tuo-lei 拖累 8833-you-zai 悠哉 8834-hua-cheng 画成 8835-bei-mian 北面 8836-pu-chu 谱出 8837-mo-zhong-yi-shi 莫衷一是 8838-chi-cha-feng-yun 叱吒风云 8839-zhao-chu 照出 8840-xie 8841-xuan-xiu 选修 8842-wang-qian 往前 8843-hui-ji 挥击 8844-yun-dao 运到 8845-yi-ran 依然 8846-fu-ying 服膺 8847-xiang-qu-tai-yuan 相去太远 8848-pin-wu-li-zhui 贫无立锥 8849-jie-zhang 结帐 8850-qing-xie 倾泻 8851-can-bai 惨败 8852-chen-xian 趁鲜 8853-cuo-rou 揉搓 8854-jie-jiu 解救 8855-zi-li-men-hu 自立门户 8856-na-zou 拿走 8857-da-tian-xia 打天下 8858-qing-ming 请命 8859-chen-zhuo 沈著 8860-cui-qu 粹取 8861-fei-lai 飞来 8862-liu-yi 留意 8863-gong-feng 供奉 8864-luo-zhi 罗织 8865-chun-hua 纯化 8866-kui-jiu 愧疚 8867-zhi-qu 直驱 8868-pao 8869-qu-lai 去来 8870-she-jian 射箭 8871-fa-xing 发兴 8872-ju-ni 拘泥 8873-zhuan 8874-chu-nu 触怒 8875-kai-si 开寺 8876-bao-xi 宝惜 8877-jiu-du 就渎 8878-zhong-luo 中落 8879-bu-yu 哺育 8880-wang-wo 忘我 8881-shi-ge 事隔 8882-xie-huo 卸货 8883-pian-duan 片段 8884-zheng-chao 争吵 8885-da-shi-suo-wang 大失所望 8886-bu-liao-liao-zhi 不了了之 8887-cao-zhi-guo-ji 操之过急 8888-huo-hua 活化 8889-bu-xiao 不孝 8890-pei-yong 配用 8891-gen-hui 跟会 8892-zhu 8893-cheng-xu 称许 8894-da-fu-pian-pian 大腹便便 8895-yi-shi 佚失 8896-tian-jing 恬静 8897-nian-wan 念完 8898-qing-ru 请入 8899-kui-tan 喟叹 8900-guan-yi 冠以

8900 - 8999: 8901-qian-fan-hou-yang 前翻後仰 8902-yun-dong 云动 8903-kua-kou 夸口 8904-pu-shuo-mi-li 扑朔迷离 8905-hui-zhi-bu-qu 挥之不去 8906-fen-luan 纷乱 8907-dian 8908-jiao-zheng 校正 8909-cheng-jiu 成就 8910-mian-zou 面奏 8911-qi-jiang 起降 8912-chi-su 吃素 8913-diao-dao 掉到 8914-die-po-yan-jing 跌破眼镜 8915-zhuan-ren 转任 8916-dui-ying 对应 8917-lei-guan 列管 8918-ou-xin 呕心 8919-geng 8920-ku-ku 酷酷 8921-pi-xing-dai-yue 披星戴月 8922-gai-tou-huan-mian 改头换面 8923-xiong-huai 胸怀 8924-ri-jiu-sheng-yan 日久生厌 8925-guang-she 广设 8926-pei-guang-guang 赔光光 8927-ji-jin-qiao-si 极尽巧思 8928-jing-rao 惊扰 8929-wu-wei 无味 8930-ri-ji 日亟 8931-pang-luo-yu 旁落於 8932-liao-qi 聊起 8933-qiang-er-you-li 强而有力 8934-ru-zhui 入赘 8935-li-jia-chu-zou 离家出走 8936-da-zi 打字 8937-cheng-bi-li 成比例 8938-fa-yin 发音 8939-zheng-chu 蒸出 8940-chui-diao 吹掉 8941-mie-ding 灭顶 8942-you-huo 诱惑 8943-feng-ling 奉令 8944-luo-yi-yu-tu 络绎於途 8945-zhi-si 致死 8946-gai-guan 改观 8947-shou-cang-you 收藏有 8948-ci-fu 赐福 8949-qi-gu-xiang-dang 旗鼓相当 8950-huang-luan 慌乱 8951-fu-shi 俯拾 8952-ru-dai 入袋 8953-fen-shu-keng-ru 焚书坑儒 8954-ju-bian 剧变 8955-qing-yi 轻易 8956-ren-xing-hua 人性化 8957-fu 8958-yuan-gu-gu 圆鼓鼓 8959-zhuo-mi-cang 捉迷藏 8960-chang-chang 尝尝 8961-yang-zheng-zheng 眼睁睁 8962-chi-yuan 驰援 8963-deng-shan 登山 8964-bao-xian 保险 8965-mai-guo-zao-fan 埋锅造饭 8966-bian-shen 变身 8967-fan-zhao 反照 8968-yi-jiu 依旧 8969-xia-luo 下楼 8970-xiang-yu 相遇 8971-sheng-tao 声讨 8972-ze-guai 责怪 8973-qing-yi-se 清一色 8974-bian-li 编立 8975-huan-diao 换掉 8976-diao-pei 调配 8977-fu-yi 服役 8978-yao-qi 舀起 8979-xiu-li 修理 8980-pao-cha 泡茶 8981-xi-tao 洗淘 8982-man-tian-fei 满天飞 8983-ju-jia 居家 8984-feng-qing-wang-zhong 风情万种 8985-xi-wu 惜物 8986-li-bu-cong-xin 力不从心 8987-zhui-wen 追问 8988-he-ming 和鸣 8989-gai-zuo 改做 8990-tan-kan 探勘 8991-gou-huo 购货 8992-ti-wu-wan-fu 体无完肤 8993-lian-xian 连线 8994-jiao-huan 交还 8995-wen-wan-xian-shu 温婉贤淑 8996-ping-ding 平定 8997-xiao-shi-wu-zong 消失无踪 8998-shang-deng 上等 8999-pan-xing 判刑 9000-kan-ni 看腻

9000 - 9099: 9001-ting-dong 听懂 9002-chuang-tong 创痛 9003-mo-li 谋利 9004-jing-diao-xi-zhuo 精雕细琢 9005-da-qi 打起 9006-keng-shao 坑烧 9007-chao-zhang 超涨 9008-si-bain 思辨 9009-bie-ju 别具 9010-gao-di-bu-ping 高低不平 9011-wai-yi 外译 9012-yan-xi 研习 9013-bu-shan 不善 9014-yao-mo-hua 妖魔化 9015-feng-li 锋利 9016-sang-ming 丧命 9017-tou-shi-wen-lu 投石问路 9018-yu-qin 娱亲 9019-yang-zhi 养殖 9020-qing-yi 请益 9021-bi-zhi-wei-kong-bu-ji 避之惟恐不及 9022-zi-shen 资深 9023-zheng-yi 争议 9024-fang-mei 防霉 9025-shi 9026-lao-qian 捞钱 9027-tun-xia 吞下 9028-shan-hou 善後 9029-feng 9030-zou-lu 走路 9031-yan-shen 衍伸 9032-li-zhuan 立传 9033-wan-yao 弯腰 9034-chong-shang 崇尚 9035-piao 9036-tiao-jiu 调酒 9037-you-nian 有年 9038-qian-nu 迁怒 9039-teng-teng 腾腾 9040-gong-dian 供电 9041-tong-gao 通告 9042-ji-ji-jin-qu 积极进取 9043-chong-pao 冲泡 9044-chu-you 出游 9045-chang-gei 唱给 9046-dui-wang 对望 9047-wu-ke-bi-ni 无可比拟 9048-xiang-si 像似 9049-yong-he 拥核 9050-lian-gang 炼钢 9051-luo-lie 罗列 9052-ying 9053-gun-gun 滚滚 9054-ke-qin 可亲 9055-meng-dong 懵懂 9056-suo-yi 缩衣 9057-shi-huo 识货 9058-lyu-zi-zi 绿滋滋 9059-jiao-zhu 校注 9060-ge-chang 歌唱 9061-wu-mei 妩媚 9062-chui-wan 捶丸 9063-wu 9064-tuo 9065-xiao-neng 效能 9066-zha-dao 乍到 9067-huo-xiang 活像 9068-chong-dao-fu-zhe 重蹈覆辙 9069-nao-re-gun-gun 闹热滚滚 9070-fang-xiang 芳香 9071-tian-bu-jia-nian 天不假年 9072-jiao-ji 交集 9073-shou-men-shou-lu 熟门熟路 9074-tou-po-xie-liu 头破血流 9075-lian-ai 恋爱 9076-mei-zhong-bu-zu 美中不足 9077-dao 9078-xin-yue-cheng-fu 心悦诚服 9079-dai-wei 代为 9080-dong-gan 动感 9081-zi-run 滋润 9082-zhui-shang 缀上 9083-kao-hao 烤好 9084-diao-ling 凋零 9085-da-zuo 大作 9086-lian-lian 连连 9087-fu-ti 敷体 9088-xin-cun 心存 9089-diu-lian 丢脸 9090-diao-xia 掉下 9091-zai-ru 栽入 9092-dao-zhi 导至 9093-shun-qi-zi-ran 顺其自然 9094-zeng-ding 增定 9095-ceng-chu 层出 9096-gu-man 雇满 9097-gui-hao 挥毫 9098-ji-ming 记名 9099-yuan-zou 远走 9100-chu-ren-tou-di 出人头地

9100 - 9199: 9101-kuan-xin 宽心 9102-lun-hui 轮回 9103-zao-gao 糟糕 9104-long-sheng 隆升 9105-ji-lyu 羁旅 9106-hu-shen 护身 9107-chen 9108-wai-yu 外遇 9109-tui-yi 推移 9110-kan-shou 看守 9111-cheng-dui 成堆 9112-hun-an 昏暗 9113-tiao-he 调和 9114-ku-xue-you-cheng 苦学有成 9115-li-lin 莅临 9116-dong-si 冻死 9117-wei-guan 微观 9118-guang-pi 广辟 9119-jue 9120-jiu-chan 纠缠 9121-da-zhang 打仗 9122-chu-jia 出家 9123-shou-hou 守候 9124-zi-zi-wu-wu 孜孜兀兀 9125-bu-de-liao 不得了 9126-fei-mei 肥美 9127-gu-zhe 骨折 9128-ping-jie 凭藉 9129-zhi-qing 知情 9130-wei-yao 喂药 9131-deng-ji 登机 9132-shen-li-shen-qi 神里神气 9133-da-qiu 打球 9134-chai-kan-bi-ni 差堪比拟 9135-ben 9136-huan-zhuang 换装 9137-ti-ruo 体弱 9138-cheng-zai 承载 9139-he-zou 合奏 9140-xuan-zai 选在 9141-tao-wang 逃亡 9142-an 9143-fen-kai 愤慨 9144-zi-she 自设 9145-ting-ji 停机 9146-pao-jin-pao-chu 跑进跑出 9147-wan-xiao 玩笑 9148-qin-min 亲民 9149-gao-tan 高谈 9150-tang-bi-dang-ju 螳臂挡车 9151-da-fa-lei-ting 大发雷霆 9152-zhou 9153-yong-bu-tuo-xie 永不妥协 9154-wang-kai-yi-mian 网开一面 9155-gang-jin 刚劲 9156-wa-pian 挖遍 9157-juan-chu 捐出 9158-bu-duo 不多 9159-dou-ku 逗哭 9160-zhi-wu-bu-yan 知无不言 9161-jue-ji-yu 绝迹於 9162-wei-zhi-yi-ci 未置一词 9163-fang-shou 防守 9164-gu-zhi 固执 9165-ci-qing 刺青 9166-ji-chu 击出 9167-tan-tuo 谈妥 9168-shi-huo 失火 9169-hong-long 轰隆 9170-chen-feng 尘封 9171-ai 9172-du 9173-pao-wan 跑完 9174-leng-gan 冷感 9175-di-xia-hua 地下化 9176-pai-dai 佩带 9177-jiang-chu 讲出 9178-shi-yi 施以 9179-na-yang 那样 9180-kang-jun 抗菌 9181-wang-qing 忘情 9182-lai-qu 来去 9183-zhan-shou 斩首 9184-dao-yin 导引 9185-tong 9186-qing-fu 倾覆 9187-tuan-tuan-zhuan 团团转 9188-chang-chang 唱唱 9189-you-ran-er-sheng 油然而生 9190-guan-chang 关厂 9191-wai-jie 外借 9192-jiu-ge-bu-qing 纠葛不清 9193-nan-yi 南移 9194-dai-xiao 带笑 9195-jia 9196-gou 9197-fang-zhu-si-hai-jie-zhun 放诸四海皆准 9198-da-zhuang 打桩 9199-bao-shui 报税 9200-nan-chan 难产

9200 - 9299: 9201-tuo-tie 妥贴 9202-geng-nong 耕农 9203-ming-ying 民营 9204-yan-ming-shou-kuai 眼明手快 9205-wa-hao 挖好 9206-gu-zhang 故障 9207-ji 9208-zong-qing 纵情 9209-wang-xiang 望乡 9210-bao-guo 保国 9211-di-xiao-ren-chou 地小人稠 9212-gu 9213-sa-xia 撒下 9214-da-da 大大 9215-yi-lyu-bu-jue 一缕不绝 9216-gua-sun 刮损 9217-kou-shang 扣上 9218-sun-ji 损及 9219-zeng-xiu 增修 9220-shi-qing-shi-xing 适情适性 9221-cai-da-qi-cu 财大气粗 9222-jia 9223-zhuan-leng 转冷 9224-leng-re-fen-ming 冷热分明 9225-zu-shou 租售 9226-chong-di 充抵 9227-you-jie 游街 9228-cun-zu 存足 9229-gong-zuo 供作 9230-shen-qi 神气 9231-shou-shou 瘦瘦 9232-fang-zai 放在 9233-bu-zhi-suo-yun 不知所云 9234-xuan-shu 悬殊 9235-bian-ben-jia-li 变本加厉 9236-mai-zang 埋葬 9237-shi 9238-zhao-ren 招人 9239-ji-hui 忌讳 9240-liu-jin 流进 9241-wang-guo 亡国 9242-zeng-she 增设 9243-chu-chu 处处 9244-pu-fu 匍匐 9245-han-ting 喊停 9246-dao-yin-yu 导因於 9247-hou-tian-xia-zhi-le-er-le 後天下之乐而乐 9248-ren-shou-yi-ji 人手一机 9249-cong-cong 匆匆 9250-wen-ding-hua 稳定化 9251-kong-zhuan 空转 9252-ben-bo 奔波 9253-qu-bie 区别 9254-da-dui 搭对 9255-zhu-gun 煮滚 9256-zhuo-yu 拙於 9257-ju-xiang 具象 9258-bao-li-bao-qi 宝里宝气 9259-tu-chu 吐出 9260-mai-diao 埋掉 9261-dou-yin 逗引 9262-jiu-jie-bu-qing 纠结不清 9263-chen-jing 沈静 9264-xie-gei 写给 9265-dao-tie 倒贴 9266-zhi-yu 止於 9267-guan-mo 灌模 9268-cun-guo 存够 9269-can 9270-bei 9271-chong-feng 重逢 9272-piao-dang 飘荡 9273-ding-bao 订报 9274-ge-kai 隔开 9275-tong-ri-er-yu 同日而语 9276-fei-jie 费解 9277-rong-wei 溶为 9278-huang 9279-wu-wei 无谓 9280-dian-xia 奠下 9281-fei-che 飞车 9282-feng-nian-guo-jie 逢年过节 9283-qing-cha 清查 9284-zui-li 最力 9285-xie-tian-xie-di 谢天谢地 9286-xia-dao 吓到 9287-cheng-qing 陈情 9288-hua-yan-qiao-yu 花言巧语 9289-jiao-ta-shi-di 脚踏实地 9290-nei-zhan 内战 9291-hua-tou 滑头 9292-mian-dui-mian 面对面 9293-luo-yi-bu-jue 络驿不绝 9294-zi-si 自私 9295-xiao-hua 笑话 9296-dao-ting-tu-shuo 道听途说 9297-da-ji 大吉 9298-nong-dao 弄到 9299-kui 9300-xiang-jin 想尽

9300 - 9399: 9301-bo-bi 播毕 9302-ci 9303-fan-sheng 繁盛 9304-zou-tou-tou 走透透 9305-xiang-ju 相距 9306-guang-ming-zheng-da 光明正大 9307-chen-zou 陈奏 9308-gua-fen 瓜分 9309-zuo-li 坐立 9310-bo-jiao 拨交 9311-jin-bao 进宝 9312-an-shen-li-ming 安身立命 9313-juan-lian 眷恋 9314-xuan-shu 选书 9315-lang-lang-shang-kou 朗朗上口 9316-yi-zhi-ban-jie 一知半解 9317-bo-hui 拨回 9318-fei-shang 飞上 9319-xia-luo-bu-ming 下落不明 9320-yi-yi-zhong-da 意义重大 9321-ru-kou 入口 9322-nan-xun 南巡 9323-yi-zhu 易主 9324-di-tou 低头 9325-gen-zhi 根植 9326-jiao-zheng 矫正 9327-ba-wang 巴望 9328-bing-zhong 并重 9329-wo-gui 卧轨 9330-ji-xiao 讥笑 9331-tiao-zhang 调涨 9332-qi-mei 凄美 9333-gou 9334-zheng-zheng 政争 9335-chun-chun-yu-dong 蠢蠢欲动 9336-guo-ye 过夜 9337-jin-yu 禁欲 9338-fen-shi 分食 9339-guang-na 广纳 9340-qing-xiu 清秀 9341-yuan-du-chong-yang 远渡重洋 9342-shua 9343-deng-si 等死 9344-hu-bu-xiang-rang 互不相让 9345-zuo-xiu 作秀 9346-liu-lang 流浪 9347-ren-zhi-yu 任职於 9348-chu-jue 处决 9349-ding-xing-hua 定型化 9350-kao-zheng 考证 9351-shou-shi 收尸 9352-shi-shi 誓师 9353-guang-bu 广布 9354-wei-bu-xian-shi 未卜先知 9355-di-chui 低垂 9356-fa-fa-dai 发发呆 9357-song-hui 送回 9358-fei-wu 飞舞 9359-tiao-tiao 迢迢 9360-dian-pu-bu-mie 颠扑不灭 9361-bu-zhi-yu-ci 不只於此 9362-tong-xing 同行 9363-hao 9364-jie-meng 结盟 9365-bian-pai 编派 9366-guan 9367-lu-ying 录影 9368-bu-e 不恶 9369-jiang-huo 降祸 9370-zu-jue 咀嚼 9371-zeng-di 整地 9372-qi-shen 栖身 9373-wai-rou-nei-gang 外柔内刚 9374-xing-li 兴利 9375-bu-ren 不仁 9376-zan-hua 簪花 9377-qiao 9378-zhan-duan 斩断 9379-bi-you 庇佑 9380-shan-yong 擅用 9381-lie-shi 猎食 9382-bie 9383-fa-ren-shen-xing 发人深省 9384-ling-li 凌厉 9385-hui-han-ru-yu 挥汗如雨 9386-li-ren 历任 9387-jie-ban 结伴 9388-hu-jian 互见 9389-lan 9390-you-jing-shen 有精神 9391-cha-shang 插上 9392-tong-cheng 统称 9393-gong-shang 拱上 9394-kuai-kuai-le-le 快快乐乐 9395-tou-bi-cong-rong 投笔从戎 9396-jin-qing 尽情 9397-yan-hen 厌恨 9398-tuan-ji 湍急 9399-cai-jie 采撷 9400-kong-bai 空白

9400 - 9499: 9401-tiao-shang 调上 9402-ban-gong-ban-du 半工半读 9403-yi-xiang-tian-kai 异想天开 9404-xian-liao 闲聊 9405-peng-shang 碰上 9406-zheng-tong 正统 9407-guo-min 过敏 9408-zang-zang 脏脏 9409-guang-bo 广播 9410-shi-shao 试烧 9411-zun-zhao 遵照 9412-tui-que 退却 9413-yi-zheng-ci-yan 义正辞严 9414-bang-hao 绑好 9415-xiao-shun 孝顺 9416-da-fei-zhou-zhang 大费周章 9417-zuo-qi 作起 9418-man-zai-er-gui 满载而归 9419-you-ji-ke-xun 有迹可循 9420-shao-you 少有 9421-li-li 历历 9422-ji 9423-zhen-feng-xiang-dui 针锋相对 9424-yan-wu-bu-jin 言无不尽 9425-ge-ben-dong-xi 各奔东西 9426-fang-ru 彷如 9427-ci-yu 赐予 9428-bu-tong-bu-yang 不痛不痒 9429-qian-che-bu-qing 牵扯不清 9430-mang-yong 盲勇 9431-huan 9432-qiang-bing 强兵 9433-wang-fang 往访 9434-nan-yi-yan-yu 难以言喻 9435-xiao-yan-si-qi 硝烟四起 9436-jie-wan 截弯 9437-ming-ding 明订 9438-fen-fen-bu-ping 愤愤不平 9439-can-tian 参天 9440-wei-wei-ran 巍巍然 9441-dun 9442-qi-yan 起眼 9443-zhong-di 中的 9444-jiao-jia 叫价 9445-feng-wang 封王 9446-hu-li-hu-tu 糊里糊涂 9447-chong-qi-lu-zao 重起炉灶 9448-suan-lai 算来 9449-xi-shuo 细说 9450-tao-tao-bu-jue 滔滔不绝 9451-di-shang 滴上 9452-jie-suan 结算 9453-chu-xu 储蓄 9454-she 9455-duo-xie 多谢 9456-zhen-zhuo 斟酌 9457-da-shi-yi-qu 大势已去 9458-ai-jia 爱假 9459-jian-pu 俭朴 9460-ca-chu 擦出 9461-tu-beng-wa-jie 土崩瓦解 9462-lai-qu-zi-ru 来去自如 9463-bu-jie 不解 9464-liu-chu 流出 9465-fei-tong-xiao-ke 非同小可 9466-pin-pin-cou-cou 拼拼凑凑 9467-la-che 拉扯 9468-shao-xiao-li-jia-lao-da-hui 少小离家老大回 9469-yong-xu-sheng-yang 永续生养 9470-hui-mie 毁灭 9471-chi-li 吃力 9472-bei-gan 倍感 9473-chen-shu 陈述 9474-feng-gan 风乾 9475-jue 9476-nao-jiu 闹酒 9477-tu 9478-ji-zao 急躁 9479-zhu 9480-kan-diao 砍掉 9481-shang-xin 伤心 9482-gu-tai-fu-meng 故态复萌 9483-gou-wu 购屋 9484-chuan-tou 穿透 9485-bi-chu 比出 9486-shi-jin 使劲 9487-xin-yi 心仪 9488-duo-dao 躲到 9489-wei-chang 围厂 9490-da-yi-bu-de 大意不得 9491-suo-guo 锁国 9492-chao 9493-tao-xi 讨喜 9494-ze-ze-cheng-qi 啧啧称奇 9495-chong-jue 冲决 9496-chong-zhi 重植 9497-jia-wen 加温 9498-qi-ci 其次 9499-fan-kou 反扣 9500-zhuan-zhu-yu 专注於

9500 - 9599: 9501-wu-zui 无罪 9502-le-ci-bu-pi 乐此不彼 9503-tan-dang 坦荡 9504-yi-dong 易懂 9505-li-xian 礼贤 9506-chui-luo 吹落 9507-te-zhong 特重 9508-cao-bing 操兵 9509-tui-lai 推来 9510-huan-you 患有 9511-you-bu-de 由不得 9512-bu-shang-hou-chen 步上後尘 9513-du-gao 读稿 9514-yan-jing 艳惊 9515-bu-shi 布施 9516-yan-zhi 腌制 9517-qi-yu-xuan-ang 气宇轩昂 9518-xiang-pei 相陪 9519-wan-xie 婉谢 9520-fu-zheng 福证 9521-yi-shu 艺术 9522-chai-xia 拆下 9523-yi-zhu 邑注 9524-nian-mo 碾磨 9525-wu-hui-ren-wang 屋毁人亡 9526-miao-dao 瞄到 9527-li-xing 理性 9528-ru-zui-ru-chi 如醉如痴 9529-fang-hai 妨害 9530-yi-zhi 益致 9531-yuan-tian-you-ren 怨天尤人 9532-min-bao-wu-yu 民胞物与 9533-xia-liang-dong-nuan 夏凉冬暖 9534-gan-ge-bu-yi 杆格不一 9535-lao-qi 捞起 9536-pi-gai 批改 9537-zhu-fu 祝福 9538-zou-die 走跌 9539-bo-xue 剥削 9540-yue-shang 跃上 9541-ren-xin-huang-kong 人心惶恐 9542-tou-teng 头疼 9543-gao-gui 高贵 9544-qing-ying 轻盈 9545-beng 9546-ji-xiang 吉祥 9547-da-jin 打紧 9548-yang-sheng 养生 9549-wu-li-hui-tian 无力回天 9550-wu-du-you-ou 无独有偶 9551-fang-zhu 防蛀 9552-zhao-bian 找遍 9553-wu-duo 无多 9554-qu-dao 去到 9555-hao-tan 浩叹 9556-xun 9557-pang-du-du 胖嘟嘟 9558-sang-fu 丧夫 9559-yi-zheng 议政 9560-wei-guo 为过 9561-zheng-yan 睁眼 9562-jiu-you 旧有 9563-dao-nian 叨念 9564-ying-bang-bang 硬梆梆 9565-kan-hu 看护 9566-ru-gang 入港 9567-shi-jie 失节 9568-pi 9569-yong-li 拥立 9570-zhui-cha 追查 9571-ren-wu-ke-ren 忍无可忍 9572-chang-tong 畅通 9573-tong-han 通汗 9574-hua-ding 划定 9575-yan-si 淹死 9576-she-yu 摄於 9577-zhu-shang 煮上 9578-fang-song 放送 9579-fu-shu-yu 附属於 9580-jin-huo 进货 9581-chuang-shi-yu 创始於 9582-qu-guo 去国 9583-geng-die 更迭 9584-shi-xie 失血 9585-qu-yu 趋於 9586-zou-qu 走去 9587-sheng-qian 升迁 9588-ji-shui 积水 9589-xia-du 下肚 9590-xu-qiu 需求 9591-guo-wan 过完 9592-zuo-ba 作罢 9593-le-yi 乐意 9594-ji-e-ru-chou 嫉恶如仇 9595-lou 9596-guo-shang 裹上 9597-mi-hang 迷航 9598-xian-gui 显贵 9599-han-xin-ru-ku 含莘茹苦 9600-tao-zhai 讨债

9600 - 9699: 9601-shang-gou 上钩 9602-lun-xian 沦陷 9603-wen-sheng-jiu-ku 闻声救苦 9604-bu-ju 不拘 9605-da-tou-zhen 打头阵 9606-diao 9607-duo-kui 夺魁 9608-yi-xing-lan-shan 意兴阑珊 9609-bian-pai 编排 9610-ju-chu 举出 9611-tian-gong-kai-wu 天工开物 9612-ting-shu 听书 9613-ding-zhuang 定桩 9614-zhao-shou 招手 9615-jian-jin 渐进 9616-seng-duo-zhou-shao 僧多粥少 9617-qiao 9618-di-gei 递给 9619-meng 9620-han-gua 含括 9621-da-wan 打弯 9622-bao-chou 报仇 9623-shen-zhang 伸张 9624-liang-shao 量少 9625-zhi-gu 桎梏 9626-shou-huan-ying 受欢迎 9627-xiu-wan 绣完 9628-hen-tie-bu-cheng-gang 恨铁不成钢 9629-wu-yong 误用 9630-xin-cun-qi-dai 心存期待 9631-fang-sheng 放生 9632-mi-mi 眯眯 9633-xiu-bu 修补 9634-kou-shu 口述 9635-qu-chu 去除 9636-ke 9637-ke-hua 刻划 9638-luo-yu 落雨 9639-kao-rou 烤肉 9640-shang-dao 上道 9641-ru-xue 入学 9642-zhi-fa 执法 9643-yuan-ding 缘定 9644-bu-kan-hui-shou 不堪回首 9645-gu-zao 鼓噪 9646-rao-xing 绕行 9647-chang-hong 长红 9648-duan-lie 断裂 9649-yi-qin 依亲 9650-geng-zheng 更正 9651-ku-gan 苦干 9652-da-za 打杂 9653-shan-xiao 讪笑 9654-she-qi 舍弃 9655-zi-tan-fu-ru 自叹弗如 9656-feng-yong-er-zhi 蜂拥而至 9657-zhuang-zhong 庄重 9658-cheng-zu 承租 9659-zuo-yu 作育 9660-dai-dui 带队 9661-huan-xi 欢喜 9662-gai-xian-geng-zhang 改弦更张 9663-pai-an 拍案 9664-lao-yi 劳役 9665-qi-jian 起见 9666-kou-tou 叩头 9667-la-hui 拉回 9668-zhi-zhou 掣肘 9669-zi-wen 自问 9670-gan-zao 乾燥 9671-da-men-bu-chu 大门不出 9672-bing-dong 冰冻 9673-zan-dao 攒到 9674-nong-zou 弄皱 9675-wu-suo-bu-bao 无所不包 9676-xiu-chang 修长 9677-dian 9678-kua-ma 跨马 9679-zong 9680-xiao 9681-bo-yun-gui-jue 波云诡谲 9682-zhi-gao-wu-shang 至高无上 9683-wu-ji-bi-fan 物极必反 9684-zhuan-fan 赚翻 9685-ren-ping 任凭 9686-dang-wan 当完 9687-guo-cong-shen-mi 过从甚密 9688-jia-yuan 挟怨 9689-huan-ju 环踞 9690-dan-ran 淡然 9691-wu-qi 无奇 9692-shu-xian-shu-hou 孰先孰後 9693-da-mo 打磨 9694-tui-qiao 推敲 9695-lun-cai 抡才 9696-shao-you 烧有 9697-bi-hu 庇护 9698-ting-ban 停办 9699-liu-shi 留世 9700-mian-mi 绵密

9700 - 9799: 9701-che-shou 撤守 9702-fang-xing 放行 9703-chong-ru 冲入 9704-wen-dang 稳当 9705-ji-ju 寄居 9706-cheng-qian-shang-wan 成千上万 9707-zhen-xun 侦讯 9708-lue-zeng 略增 9709-duo-nan 多难 9710-qing-qiao 轻巧 9711-ge-xia 搁下 9712-yin-huo-liang-qi 银货两讫 9713-zai-suo-nan-mian 在所难免 9714-hao-yong 耗用 9715-hui-ji-ji-yi 讳疾忌医 9716-tui-dao 推到 9717-hua-zhong 哗众 9718-can-po 残破 9719-chen 9720-da-cheng-yi-pian 打成一片 9721-dian-dao 点到 9722-cuo-cheng 搓成 9723-gu-se-gu-xiang 古色古香 9724-zhui-suo 追索 9725-beng-chu 蹦出 9726-qi-qi-fu-fu 起起伏伏 9727-cai-zheng 采证 9728-xian-cun 现存 9729-hu-hou 鹄候 9730-yang-qi 扬起 9731-tui 9732-bu-zu-wei-qi 不足为奇 9733-xia-qi 下棋 9734-lang-dang-ru-yu 郎当入狱 9735-chen-feng-yi-jiu 尘封已久 9736-xue-fu-wu-ju 学富五车 9737-shi-dang 失当 9738-zhuan-gong 转攻 9739-zhi-xin 知心 9740-zhuo-yan-yu 著眼於 9741-na-diao 拿掉 9742-tan-xian 探险 9743-shang-chuang 上床 9744-chen-jin 沈浸 9745-ru-shui 入水 9746-tou-yu 透雨 9747-wei-dai 危殆 9748-liu-xing-yu 流行於 9749-sang-quan-ru-guo 丧权辱国 9750-ce-feng 册封 9751-zou-hao 走好 9752-duo-quan 夺权 9753-fei-yi 非议 9754-da-dang 搭挡 9755-you-lai-yu 有赖於 9756-zhu-zhu 煮煮 9757-shao-lie 烧裂 9758-shou-yi 授意 9759-bian-bi-ru-li 鞭辟入里 9760-jiu-han-gan-lin 久旱甘霖 9761-qi-qi 凄凄 9762-chun-meng 春梦 9763-zhe-yan 遮掩 9764-jue-miao 绝妙 9765-wu-ta 无他 9766-bo-diao 拔掉 9767-bao 9768-qie-duan 切断 9769-jian-ban 减半 9770-xiao-mo 消磨 9771-hua-ren 滑韧 9772-zhan-wen 站稳 9773-gai-cheng 概称 9774-jin-kou-zi 进口自 9775-la-pi 拉皮 9776-cheng-xing-er-lai 乘兴而来 9777-xiang-gan 相干 9778-xi-yu 系於 9779-rang-du 让渡 9780-zhuan-qian 赚钱 9781-wei-xian 为先 9782-hong-pei 烘焙 9783-chuan-chang 传唱 9784-qiang-guo 强过 9785-jin-hu 近乎 9786-xuan-mie 旋灭 9787-la 9788-zhi-pi 直批 9789-sheng-qi-bo-bo 生气勃勃 9790-xian-mai-xian-mai 现买现卖 9791-wei-ren 为人 9792-pei-he-shang 配合上 9793-shou-suo 收缩 9794-hong-tong-tong 红通通 9795-ju-bian 遽变 9796-ren-de 认得 9797-wu-fa-wu-tian 无法无天 9798-wang 9799-zhuang-you 壮游 9800-bu-dao 不到

9800 - 9899: 9801-an-ya 黯哑 9802-zuo-shi 作诗 9803-dun-zuo 蹲坐 9804-dan 9805-fen-zuo 分作 9806-qi-han 凄寒 9807-ma-cheng 骂成 9808-cu-yong 簇拥 9809-fan-di 返抵 9810-li-qun-suo-ju 离群索居 9811-qu-ce 驱策 9812-zhuan-de 赚得 9813-jin 9814-yi-ren 宜人 9815-du-cheng 独撑 9816-ji-dai 急待 9817-nong-zhuang-yan-mo 浓妆艳抹 9818-zhan 9819-sha-die 杀跌 9820-xia-da 吓大 9821-jie-gao 截稿 9822-fa-han 发函 9823-wu-zhu-yu 无助於 9824-ling-wan 领完 9825-yi-guan-hua 一贯化 9826-mian-mian-xiang-qu 面面相觑 9827-fen-zu 分组 9828-zheng-hui 争辉 9829-qi-yuan 起源 9830-suo-cheng 缩成 9831-die-zhang 叠嶂 9832-jian-cai 剪裁 9833-cui-lyu 翠绿 9834-liu-qing 留情 9835-bu-xian 布线 9836-xiao-san-tong 小三通 9837-shan-ti-ren-yi 善体人意 9838-wen-zhi 文治 9839-gong-xi-fa-cai 恭喜发财 9840-jian 9841-lyu-hua 绿化 9842-tuo-guang 脱光 9843-qi-mian 期勉 9844-you-xian 优闲 9845-tong-yang 同样 9846-da-da-ma-ma 打打骂骂 9847-dao-she 倒社 9848-ti-huan 替换 9849-zheng-du 争睹 9850-tong-hua 通话 9851-shou-diao 收掉 9852-you-kong 有空 9853-qu-dong 驱动 9854-zai-xian 再现 9855-jiao-shui 缴税 9856-ban-dang 板荡 9857-bao-lie 爆裂 9858-bai 9859-ju-mu 举目 9860-qian-wang 迁往 9861-yi 9862-hua-shuo 话说 9863-huai-bao 怀抱 9864-jiu-fan 就范 9865-jing-hu 惊呼 9866-jun 9867-si-yi 四溢 9868-fu-qi 服气 9869-shi-du 适度 9870-chuan-zhi 传至 9871-guan-shang 关上 9872-shou-yong 受用 9873-ren-qin-tu-qin 人亲土亲 9874-yun-chou-wei-wo 运筹帷幄 9875-die-luo 跌落 9876-zhang-kai 张开 9877-huan-hun 还魂 9878-yu-zuo 预作 9879-shuo-guo-jin-cun 硕果仅存 9880-yi-bu-yi-jiao-yin 一步一脚印 9881-tui-zhi 退职 9882-yang 9883-xing-xing 悻悻 9884-bi-shou-hua-jiao 比手画脚 9885-wu-li-wei-ji 无力为继 9886-mai-zou 买走 9887-fu-yi-nyu-gui 父以女贵 9888-guo-shi 过时 9889-heng-sao 横扫 9890-jian-bao 简报 9891-zhi-ji-zhi-bi 知己知彼 9892-luo-de 落得 9893-bian-wei 贬为 9894-fu-he 附和 9895-ding-zhi 订制 9896-diu-jin 丢进 9897-zhi-zhi 直指 9898-jin-shang-tian-hua 锦上添花 9899-jiao-xing 叫醒 9900-feng-song 奉送

9900 - 9999: 9901-su 9902-guang-yi 广义 9903-xi-yu 系狱 9904-shen-yu 甚於 9905-zheng-jie 整洁 9906-yuan-fu 远赴 9907-bu-chang 补偿 9908-ying-ji 迎击 9909-ding-xing 定型 9910-cang-cang 苍苍 9911-cheng-xian-qi-hou 承先启後 9912-yan-xun 烟熏 9913-ken 9914-gu-shen 孤身 9915-ji-ji 急急 9916-zhuan-hui 转回 9917-zao-chen 凿沉 9918-nuo-yi 挪移 9919-cai-huo 采获 9920-la-duan 拉断 9921-chui-qi 吹起 9922-neng-yan-shan-dao 能言善道 9923-gai-yong 改用 9924-fei-sheng 飞升 9925-li-wen 立稳 9926-zhen 9927-gai-yun 改运 9928-zhi-ai 致癌 9929-guo-nei-fa-hua 国内法化 9930-jin-jing 进京 9931-quan-bao 蜷抱 9932-shi-zhi 实质 9933-chao-xing 吵醒 9934-hei-tian-an-di 黑天暗地 9935-qu-jin 趋近 9936-shan-chang-yu 擅长於 9937-jia-zhuang 假装 9938-zhu-qian 铸钱 9939-wen-zhou-zhou 文诌诌 9940-wei-fu 为辅 9941-jing-shen-yi-yi 精神奕奕 9942-jing-nian 经年 9943-jin-tui 进退 9944-zhi-bu 织布 9945-wen-wen-ru-ya 温文儒雅 9946-gao-hu 高呼 9947-ji-ya 羁押 9948-qu-zhu 驱逐 9949-shi-yu 施予 9950-nong-zhong 浓重 9951-she 9952-mi-bi 密闭 9953-tu-lao-wu-gong 徒劳无功 9954-gan-ge 杆格 9955-xin-gan-qing-yuan 心甘情愿 9956-suan-ming 算命 9957-ke-wang-yi-jiu 渴望已久 9958-chou-chu 抽出 9959-lai-yi-wei-sheng 赖以维生 9960-luo-yang-zhi-gui 洛阳纸贵 9961-jian-qu 渐趋 9962-ji-xing 疾行 9963-mao-shang 卯上 9964-qian-cheng 虔诚 9965-fei-yue 飞跃 9966-zhou-ma 咒骂 9967-gan-tong 感通 9968-chuan-lian 串连 9969-dui-ji-ru-shan 堆积成山 9970-gong-shang-da-ji 共商大计 9971-jian-fu 兼负 9972-fan-xin 烦心 9973-feng-guang-ming-mei 风光明媚 9974-shou-yin 收音 9975-xie-yi 写意 9976-gao-shang 高上 9977-ru-yu-de-shui 如鱼得水 9978-jiang 9979-qi-pao 起泡 9980-yuan-qu 远去 9981-hong 9982-yi-hu-bai-ying 一呼百应 9983-hua-gui 华贵 9984-dian-di-zai-xin-tou 点滴在心头 9985-man-tou-wu-shui 满头雾水 9986-xi-wang-wu-qiong 希望无穷 9987-ku-xuan 酷炫 9988-quan-gao 劝告 9989-shen-zhong 慎重 9990-luo-di-sheng-gen 落地生根 9991-zhi-qi 织起 9992-ling-qiao 灵巧 9993-ju-he 聚合 9994-wen-dao 问倒 9995-nian-qi 捻起 9996-te-zhi 特制 9997-zeng-se 增色 9998-qing-huang 轻晃 9999-huan-gui-yu 还归於 10000-hua-qiao 花俏

10000 - 10099: 10001-chi-bian 吃遍 10002-bei-pan 背叛 10003-cu-bi 粗鄙 10004-xiong-wu-da-zhi 胸无大志 10005-juan-qu 卷曲 10006-kan-dan 看淡 10007-xiang-yan 相沿 10008-tiao-kai 跳开 10009-ni-lai-shun-shou 逆来顺受 10010-shi-hua 湿滑 10011-kan-tou 看透 10012-zi-zu 自足 10013-si-chan-lan-da 死缠烂打 10014-ge-qu-suo-xu 各取所需 10015-guan-wang 观望 10016-dao 10017-bao-zhi 保值 10018-du-hai 渡海 10019-ju-sang 沮丧 10020-ru-ye 入夜 10021-huo-si 活似 10022-zheng-zhi-bu-li 整治不力 10023-tiao-kong 挑空 10024-duo-xia 夺下 10025-dang-ji 当机 10026-huang 10027-kou-he 扣合 10028-xiang-yi 相依 10029-fan-pu-gui-zhen 反璞归真 10030-kong-dong-hua 空洞化 10031-nai-ren-xun-wei 耐人寻味 10032-duo-chan 多产 10033-sheng-chu 生出 10034-xiao 10035-yan-mie 湮灭 10036-zhi-wei 指为 10037-jiang-ge 降格 10038-bi-lai-bi-qu 比来比去 10039-chang 10040-qu-jing 取镜 10041-jie-jing 洁净 10042-meng-dao 梦到 10043-san-can-bu-ji 三餐不继 10044-qi-ju-yi-tang 齐聚一堂 10045-ren-guan 任官 10046-deng-huo-tong-ming 灯火通明 10047-ke-qin-ke-jian 克勤克俭 10048-re-chu 惹出 10049-duo-chou-shan-gan 多愁善感 10050-zhi-ting 直挺 10051-shang-gan 伤感 10052-xue 10053-sun-shang 损伤 10054-zhui 10055-mu-deng-kou-dai 目瞪口呆 10056-jiao-tan 交谈 10057-ming-wei 名为 10058-shun-shou 顺手 10059-ju-xi-mi-yi 钜细靡遗 10060-yan-qi 厌弃 10061-jin-zhang 进帐 10062-zhao-hao 找好 10063-tan-duo 贪多 10064-su-xiang 塑像 10065-dui-tan 对谈 10066-yi-wei 译为 10067-xing-qiang 行抢 10068-rou-zhou 揉皱 10069-yan-mian 掩面 10070-yan-shen 严审 10071-tui-dang 退党 10072-gui-quan 规劝 10073-xie 10074-gan-chu 赶出 10075-ba-gen 拔根 10076-yi-pao-er-hong 一炮而红 10077-li-lian 历练 10078-yi-shan-bang-shui 依山傍水 10079-yu 10080-shou-ying 首映 10081-dun 10082-fu 10083-bi-tan 避谈 10084-ji-duan 极端 10085-zhui 10086-chu-mo 触摸 10087-qi-ru-bi-xi 弃如敝屣 10088-zhe-tian 遮天 10089-fen-hua 分化 10090-fu-guo 富过 10091-ying-peng-ying 硬碰硬 10092-fu-you 附有 10093-chen-ji 沉寂 10094-shang-qiong-bi-luo-xia-huang-quan 上穷碧落下黄泉 10095-ka-ca 喀擦 10096-di-dao 滴到 10097-kong-guan 控管 10098-nian 10099-chuan-huan 传唤 10100-tian-liang 天亮

10100 - 10199: 10101-yuan-qu 冤屈 10102-tiao-li 调理 10103-bu-lyu-wei-jian 步履维艰 10104-nian-guo 碾过 10105-shi-hun 失婚 10106-tui-jian 退件 10107-wang-dong 妄动 10108-gao-qiang 高强 10109-duo-jiao 跺脚 10110-guan-shang 冠上 10111-an-yi 安逸 10112-ding-li 鼎力 10113-lei-si-yu 类似於 10114-zhuo-yi 著意 10115-qing-yang 清扬 10116-zhu 10117-xiang-kan-liang-bu-yan 相看两不厌 10118-chang-zuo-ju-jia 唱做俱佳 10119-chu-jiu 除旧 10120-duan-cu 短促 10121-ca-shi 擦拭 10122-guo-guo 过过 10123-da-zhan 大战 10124-chu-man 出满 10125-ting-xin 听信 10126-jian-sun 减损 10127-han-ku 喊苦 10128-fei-xing 飞行 10129-luo-you 漏油 10130-tu-ru-qi-lai 突如其来 10131-da-chi-da-he 大吃大喝 10132-fa-yuan-yu 发源於 10133-deng-ji 登基 10134-you-zha 油炸 10135-ming-cun-shi-wang 名存实亡 10136-zhi-dian 指点 10137-zai-zhi 栽植 10138-zheng-ming 争鸣 10139-kuai-huo 快活 10140-dui-ying 对映 10141-di-shui-bu-ru 滴水不入 10142-gai-ban 改版 10143-fei-jin-xin-ji 费尽心机 10144-xing-huai 兴坏 10145-ji-chi 急驰 10146-zhou-yan 周延 10147-jing-guang 精光 10148-gua-shang 挂上 10149-hun-dao 昏倒 10150-jiao-po 交迫 10151-shi-xu 失序 10152-zhi-qi 稚气 10153-yi-qu-bu-fan 一去不返 10154-shi-xiang 试想 10155-zheng-zhuang 整装 10156-wei-rong 为荣 10157-xiong-han 凶悍 10158-liang-xin-fa-xian 良心发现 10159-fang-shui 防水 10160-huan-shi 换是 10161-qu-tu 取土 10162-xiao-yan 消炎 10163-shen-chi 神驰 10164-ming-gui 名贵 10165-wu-kong-bu-ru 无孔不入 10166-yin-ling-feng-sao 引领风骚 10167-le-dao 乐道 10168-liao-fu-er-er 聊复尔耳 10169-liu-qin-bu-ren 六亲不认 10170-xing-tao 行讨 10171-zi-cheng 自承 10172-yue-guo 越过 10173-qiang-bi 枪毙 10174-gong-xiang 攻向 10175-shui-xie-bu-tong 水泄不通 10176-bian-ji 遍及 10177-qu-shuo 瞿铄 10178-chuan-zong-jie-dai 传宗接代 10179-san-fen-tian-xia 三分天下 10180-xue-shang-jia-shuang 雪上加霜 10181-kai-xuan 凯旋 10182-gua-zao 聒噪 10183-yan-shang 腌上 10184-kai-hua-jie-guo 开花结果 10185-cang-zhong 藏种 10186-ruo 10187-ni-si-wo-huo 你死我活 10188-jiang-fu 降福 10189-gong-jie 攻讦 10190-ri-xing-yi-shan 日行一善 10191-bao-xue 刨削 10192-huan-bao 环抱 10193-mo-shou-cheng-gui 墨守成规 10194-gua-lai 刮来 10195-chong-jin 冲进 10196-zao-shang 早上 10197-an-xiang 安祥 10198-cuo-tuo 蹉跎 10199-wu-ke-xian-liang 无可限量 10200-an-yang 安养

10200 - 10299: 10201-yi-shi-xing-qi 一时兴起 10202-ge-you-qian-qiu 各有千秋 10203-bi-su 鄙俗 10204-bu-ju 布局 10205-jiao-bei 交背 10206-leng-jun 冷峻 10207-xiang-shi 相视 10208-cheng-jun 成军 10209-ji-qian 集钱 10210-jiao-die 交叠 10211-shi-da 试打 10212-nan-hai-zi-qi 男孩子气 10213-yuan-ji 远及 10214-fu-wei 抚慰 10215-gan-xi 乾洗 10216-tian-beng-di-lie 天崩地裂 10217-pen-qi 喷漆 10218-nao-ren 恼人 10219-gong-shi-hua 公式化 10220-bian 10221-ming-wei 命为 10222-qiu-chu 求处 10223-qu-zhi 取直 10224-zhuan-er 转而 10225-kun-juan 困倦 10226-bu-he 不合 10227-yi-zhong 移种 10228-xi-li 洗礼 10229-cong-su 从俗 10230-bu-wei-ren-zhi 不为人知 10231-chuan-jiu 穿久 10232-ru-meng 入梦 10233-qian-fu 潜伏 10234-jiao-hui 交会 10235-tan-zou 弹奏 10236-shan-dong 煽动 10237-kong-chu 空出 10238-jie-fa 结发 10239-fan-shou 贩售 10240-xiang-kiu 香Q 10241-que-qi 鹊起 10242-jue-lie 决裂 10243-fu-man 覆满 10244-ke-jin 克尽 10245-qie-cuo-zhuo-mo 切磋琢磨 10246-zhuan-kui-wei-ying 转亏为盈 10247-feng-yun-ji-hui 风云际会 10248-hu 10249-xun-yan 巡演 10250-kai-xi 开喜 10251-shi-wei 式微 10252-bi 10253-yao-yao 咬咬 10254-zha-ying 扎营 10255-ning-jie 凝结 10256-xuan-bian-zhan 选边站 10257-yi 10258-ya-po 压迫 10259-da-diao 搭调 10260-tong-ti 同体 10261-du-ding 笃定 10262-pi-jing 僻静 10263-da-shang 大伤 10264-wu-neng-wei-li 无能为力 10265-qiong-pa 穷怕 10266-zi-fei 自废 10267-xi-qi-yang-yang 喜气洋洋 10268-yi-yu-zhong-di 一语中的 10269-pu-shang 铺上 10270-jie-ti-fa-hui 借题发挥 10271-wang-jian 望见 10272-lao-lai 老来 10273-ju-wei-ji-you 据为己有 10274-ya-jie 押解 10275-zhe-fu 蛰伏 10276-qi-chuan-xu-xu 气喘吁吁 10277-cheng-pi 成癖 10278-cun-liu 存留 10279-da-xie 答谢 10280-chu-dong 触动 10281-fang-zuo 仿作 10282-huo-bu-dan-xing 祸不单行 10283-you-xiu 幼秀 10284-gao-gu 高估 10285-dong-dao 冻到 10286-lin-yu 吝於 10287-xuan-zhong 选种 10288-kuo-ji 扩及 10289-xian 10290-hun-he 混和 10291-ren-xing 人性 10292-chuan-shen 传神 10293-yong-yue 踊跃 10294-qiu-zhu-yu 求助於 10295-xuan-mu 眩目 10296-e-mo-hua 恶魔化 10297-bao-cheng 包成 10298-bao-nuan 保暖 10299-jie-zhu 接铸 10300-si-dong-fei-dong 似懂非懂

10300 - 10399: 10301-lue-sheng-yi-chou 略胜一筹 10302-fa-fa 发发 10303-fei-kuai 飞快 10304-yang-qiu 央求 10305-pai-pai-zhan 排排站 10306-zhan-gui 站柜 10307-jia-zong 加总 10308-gan-lian 干练 10309-cha-shou 插手 10310-jian-kong 监控 10311-wu 10312-zhan-zhuan 辗转 10313-gan-pao 赶跑 10314-shou-xun 受勋 10315-jin-zhui-zai-hou 紧追在後 10316-ji-ke 饥渴 10317-qiao-qu 翘曲 10318-tan-te-bu-an 忐忑不安 10319-zuo-cuo 做错 10320-gua-dan 挂单 10321-pi-bo 批驳 10322-chu-chang 初尝 10323-pi-yu-ben-ming 疲於奔命 10324-chong-hua 重划 10325-fu-yang 抚养 10326-can-liu 残留 10327-e-wan 扼腕 10328-chong-zhuang 冲撞 10329-xi-nue 戏谑 10330-qun-qi 群起 10331-tun-shi 吞食 10332-hu-shi-dan-dan 虎视眈眈 10333-tun-qu 褪去 10334-huo-sheng-sheng 活生生 10335-ding-fei 鼎沸 10336-re-huo 惹祸 10337-yi-tu 意图 10338-liu-xie 流泄 10339-kao-huo 烤火 10340-mei 10341-cheng-xiong-dou-hen 逞凶斗狠 10342-bai-jing 白净 10343-dang-xin 当心 10344-han 10345-cuo 10346-lao-mai 老迈 10347-pin-tou-lun-zu 品头论足 10348-you-guo-zhi-er-wu-bu-ji 有过之而无不及 10349-bu-mu 不睦 10350-guang-lei 逛累 10351-gai-man 盖满 10352-ce-hua 策画 10353-yu 10354-zhi-na 滞纳 10355-chui-lei 垂泪 10356-jing-lun-man-fu 经纶满腹 10357-qi-tou-ping-ding 齐头平等 10358-gua-dao 刮到 10359-jie-shi 节食 10360-nan-nan-zi-yu 喃喃自语 10361-jiao-dao 交到 10362-pin 10363-hua-qu 花去 10364-xiang-dang-ran-er 想当然尔 10365-jia-qi 夹起 10366-ling-shou 领受 10367-wu-yong 无用 10368-cang-yu 苍郁 10369-zhong-kan 中看 10370-tou-xiang 投降 10371-li-zhi 离职 10372-qun-yong 群涌 10373-chan 10374-tan-xi 叹息 10375-ken-gan 肯干 10376-sui-tuan 随团 10377-qi-jia 起价 10378-qi-yi 歧异 10379-chuan-qi 穿起 10380-xia-pao 吓跑 10381-shai-chu 晒出 10382-ren 10383-rou-ruo 柔弱 10384-ren-yang-ma-fan 人仰马翻 10385-zuan-di 钻地 10386-zhen 10387-suan 10388-lao-shen-zai-zai 老神在在 10389-jie-piao 借票 10390-li-nan 罹难 10391-ban-tu-er-fei 半途而废 10392-yu 10393-qian-he 谦和 10394-xi-shang 吸上 10395-qiong-chou 穷愁 10396-hun-zhuo 混浊 10397-shuo-jiao 说教 10398-tui-ji 推挤 10399-jin-chu-zai 进出在 10400-pa-dao 爬到

10400 - 10499: 10401-da-yang 打烊 10402-chu-you 出油 10403-gao-zhao 高照 10404-jing-biao 竞标 10405-dai-yan 代言 10406-zuo-ke 作客 10407-tan 10408-fang-zai 防灾 10409-da-zhu 打住 10410-cheng-huan 承欢 10411-he-er-wei-yi 合而为一 10412-zun-xing 遵行 10413-kan-qi 看齐 10414-ke-sou 咳嗽 10415-shuai-kai 甩开 10416-xue-hao 学好 10417-hui-yu-yi-dan 毁於一旦 10418-yi-wei 夷为 10419-jiang-zu 讲足 10420-liao-wu 了无 10421-yi-shen-zuo-ze 以身作则 10422-shou-rong 收容 10423-wu-huan-xing-ying 物换星移 10424-shen-ying 身膺 10425-cong-cong 淙淙 10426-nian-nian 黏黏 10427-guan-shuo 关说 10428-hu-meng-qi-li 互蒙其利 10429-dui-kai 对开 10430-gong-huo 供货 10431-yin 10432-shen-mi 神迷 10433-si-bian 思变 10434-ruo-he 揉和 10435-fei-xiang 飞翔 10436-hui-bao 回报 10437-ping-shun 平顺 10438-chen-ni-yu 沈溺於 10439-you-jing 幽静 10440-lian-xi 连系 10441-yuan-ding 原订 10442-yun-chen 匀称 10443-liang 10444-yan-shou 验收 10445-fei-jin 费尽 10446-wei-si 畏死 10447-gai-hang 改行 10448-zhi-pu 质朴 10449-dong-pin-xi-cou 东拼西凑 10450-qing-an 请安 10451-tiao-li-fen-ming 条理分明 10452-e-xing-e-zhuang 恶形恶状 10453-zi-zhen-ju-zhuo 字斟句酌 10454-fa-huang 发慌 10455-xiang-feng 相逢 10456-yao-jin 要紧 10457-cha-cha 查察 10458-qie-sui 切碎 10459-lao-tao 老套 10460-tong-zhi 童稚 10461-tao-li-man-tian-xia 桃李满天下 10462-ta-luo 塌落 10463-tai-jiu-huan-xin 汰旧换新 10464-du-dao 独到 10465-pian-zhong 偏重 10466-nie-chu 捏出 10467-zong-dong-yuan 总动员 10468-hui-hen 悔恨 10469-jiao-yang 教养 10470-xia-xiang 下乡 10471-ci-mei 慈眉 10472-xiu 10473-fei-zhi 废止 10474-gai-bian-zi 改编自 10475-cao-lao 操劳 10476-lu-hao 录好 10477-liao-ran-yu-xiong 了然於胸 10478-dan-diao 单调 10479-wan-jun 完竣 10480-jin-shi 浸湿 10481-ji-cun 寄存 10482-fang-qiu 访求 10483-zhi-min 殖民 10484-wen-zhuan-bu-pei 稳赚不赔 10485-zheng-qiu 徵求 10486-fan-cuo 犯错 10487-yan-lao 言老 10488-qun-ju 群聚 10489-cu-bao 粗暴 10490-chang-long 昌隆 10491-gao-zhen-wu-you 高枕无忧 10492-zhuan-xue 转学 10493-xiang-le 享乐 10494-zhuan-qu 转趋 10495-dai-xie 带谢 10496-ji-jin 挤进 10497-shi-zhi-wu-wei 食之无味 10498-xuan-teng-yi-shi 喧腾一时 10499-huan-huan-xi-xi 欢欢喜喜 10500-sheng-xiu 生锈

10500 - 10599: 10501-huan-shi 环视 10502-yin-xing 印行 10503-feng 10504-kui-san 溃散 10505-jiao-zao 焦躁 10506-zhong-yan 种菸 10507-da-chi-yi-jing 大吃一惊 10508-chi-guang 吃光 10509-xiang-lai 想来 10510-xian-xing 显形 10511-feng-he-ri-li 风和日丽 10512-ling 10513-qian-gua 牵挂 10514-duan-xiang 端详 10515-yue-ye 越野 10516-yu-jiao-yu-le 寓教於乐 10517-han-hou 憨厚 10518-you-mi 幽谧 10519-gui-gong-yu 归功於 10520-xiu-chu 秀出 10521-gai-song 改送 10522-shang-que 商榷 10523-shen-zhuo 身著 10524-shen-ju 深居 10525-lian-guan 连贯 10526-ru-zui 入罪 10527-xu-wu 虚无 10528-ci-gu 刺骨 10529-jian-zhi 建置 10530-xiu-lan 朽烂 10531-bing 10532-xie-hao 写好 10533-guai 10534-xian-bu 闲步 10535-guo-zu-bu-qian 裹足不前 10536-shan-rang 禅让 10537-guang-yuan 广远 10538-tou-gao 投稿 10539-si-cang 私藏 10540-bu-yi 不已 10541-wang-gu 亡故 10542-huan-zheng 还政 10543-sui-su 随俗 10544-yuan-chu 源出 10545-chen-chen 沉沉 10546-zheng-lun-bu-xiu 争论不休 10547-zhan-dao 站到 10548-re-zhong 热衷 10549-da-di 打底 10550-di-diao 低调 10551-xing-fu 幸福 10552-da-qi-bu-chuan 大气不喘 10553-ge 10554-kua-yao 夸耀 10555-jing-dai 惊呆 10556-zhuo-sang 斫丧 10557-tan-wu 贪污 10558-ji 10559-chi-dao 迟到 10560-he-liu 合流 10561-shen-xian 身陷 10562-ding 10563-yao-hui 咬回 10564-shu-li 竖立 10565-zhui-shi 缀饰 10566-hui-lei 挥泪 10567-guan-sai 观赛 10568-kua-dao 跨刀 10569-qiao-ke 跷课 10570-bao-shang 包上 10571-dui-bu-gong-tang 对簿公堂 10572-ci-xia 刺瞎 10573-bang-shang 绑上 10574-zhi-zhai 指摘 10575-zhong-man 种满 10576-ju-xian-yu 局限於 10577-du-shi-hua 都市化 10578-hai-kuo-tian-kong 海阔天空 10579-kai-dong 开动 10580-kai-liu 开溜 10581-zhang-shi 掌事 10582-can-za 参杂 10583-jia 10584-lang-tun-hu-yan 狼吞虎咽 10585-yuan-ji 圆寂 10586-qu-zhi-ruo-kuang 趋之若狂 10587-zi-luan-zhen-jiao 自乱阵脚 10588-xia-huai 吓坏 10589-mai-jin 埋进 10590-zhai-mi 著迷 10591-xuan-xi 悬系 10592-gen-chu 跟出 10593-shi-zhi-guo-jian 失之过简 10594-ke-jian-yi-ban 可见一斑 10595-si-ji-er-chu 伺机而出 10596-fu-zheng 附徵 10597-gun-jin 滚进 10598-peng-pai 澎湃 10599-piao-xuan 票选 10600-zhuo-nong 捉弄

10600 - 10699: 10601-yi-yi-guan-zhi 一以贯之 10602-chen-lun 沉沦 10603-tian-mi 甜蜜 10604-fang-bian 访遍 10605-mei-wan-mei-liao 没完没了 10606-le-de 乐得 10607-mou-sha 谋杀 10608-qi-ping 齐平 10609-zheng-de 挣得 10610-qian-qi-bai-guai 千奇百怪 10611-qiu-qu 求取 10612-ze-shan-gu-zhi 择善固执 10613-xiang-tian 香甜 10614-zhuo-shi 啄食 10615-ban-xie 搬卸 10616-bai-xiang 白相 10617-bu-mian-bu-xiu 不眠不休 10618-ru-chang 入场 10619-bi-shang 闭上 10620-lao-jiu 老旧 10621-you-you-guo-zhi 犹有过之 10622-cui-mian 催眠 10623-jin-cun 仅存 10624-leng-xie 冷血 10625-shi-hong 湿红 10626-de-li-yu 得力於 10627-qu-jue-yu 取决於 10628-cu-zhi 粗直 10629-huang-huang-bu-ke-zhong-ri 惶惶不可终日 10630-chu-zhong 出众 10631-yu-zu 郁卒 10632-chang-wang 怅惘 10633-jin-yu 仅於 10634-dong-qi 动起 10635-xi-xu 唏嘘 10636-yin-yi-wei-hao 引以为豪 10637-run-gao 润稿 10638-zai-zhong 栽种 10639-hong-yuan 宏远 10640-fang-shi 访视 10641-bian-jiao 编校 10642-zai-hui 再会 10643-gui-wei 归为 10644-da-han 大喊 10645-di-dui 敌对 10646-wu-yan-liu-se 五颜六色 10647-si-xin 死心 10648-xia-ai 狭隘 10649-qu-yue 取悦 10650-qi-liang 凄凉 10651-hong-guo 烘托 10652-pi 10653-diao-yi-qing-xin 掉以轻心 10654-guang-bo 广博 10655-wu-suo-shi-shi 无所事事 10656-lie-kai 列开 10657-gao-lao-huan-xiang 告老还乡 10658-tao-zhuan 讨赚 10659-ying-yi 盈溢 10660-zhu-zao 铸造 10661-shao-lu 烧录 10662-yu-lie 渔猎 10663-gan-nian 感念 10664-tao-zhi 套至 10665-yi-yan-yi-bi-zhi 一言以蔽之 10666-yong-yuan 永远 10667-chu-shi 出事 10668-han-yi-nong-sun 含饴弄孙 10669-liu-xing-hua 流行化 10670-xiao-sheng-ni-ji 销声匿迹 10671-ci-mu 刺目 10672-fu-lan 腐烂 10673-lin-zou 临走 10674-tian-bao 填饱 10675-zi-bao 自保 10676-guo-guan 过惯 10677-xian-dao 陷到 10678-ruo-bu-jin-feng 弱不禁风 10679-ping-xing 平行 10680-yan-mei 研美 10681-ru-jia-bao-huan 如假包换 10682-pao-zao 泡澡 10683-jiang-li 奖励 10684-yi-wu-suo-you 一无所有 10685-wei-ming 未明 10686-chui-da 槌打 10687-feng-wei 奉为 10688-duo-duo 多多 10689-jin-chang 进厂 10690-shi-bu-xia-yan 食不下咽 10691-wu 10692-qiong-kun-liao-dao 穷困潦倒 10693-nong-mei-kuo-mu 浓眉阔目 10694-he-yi 合宜 10695-fang-tai 防台 10696-zhe-teng 折腾 10697-bu-wu 不无 10698-bu-kan-ru-mu 不堪入目 10699-yu-jing-si-zuo 语惊四座 10700-xin-suan 辛酸

10700 - 10799: 10701-suo-ma 锁码 10702-zi-qing 自清 10703-sui-shou 随手 10704-ru-yin 如茵 10705-tou-shen 投身 10706-xuan-ran-yu-qi 泫然欲泣 10707-yin-shi 吟诗 10708-kang-ri 抗日 10709-cuo 10710-mao-zu-quan-jin 卯足全劲 10711-jiu 10712-shou 10713-hui-long 回笼 10714-gan-chu-liang-shen 感触良深 10715-xing-zhi-bo-bo 兴致勃勃 10716-shi-wei 是为 10717-dan 10718-hua-fan-wei-jian 化繁为简 10719-cuan-sheng 窜升 10720-shang-pian 上片 10721-jiong-yi-yu 迥异於 10722-lang-du 朗读 10723-ge-shi-ge-yang 各式各样 10724-hui 10725-bian 10726-lian-chu 练出 10727-he-wan 喝完 10728-da-hu-guo-yiin 大呼过瘾 10729-zhuang-jin 撞进 10730-bai-hui 拜会 10731-tui-lun 推论 10732-bian-di 遍地 10733-shui-wu-jiao 睡午觉 10734-bi-he 逼和 10735-yi-lai 倚赖 10736-fang-zi 仿自 10737-kun-nan-chong-chong 困难重重 10738-dian-dian-huang-huang 颠颠晃晃 10739-zhong-ji 重击 10740-fu-chu 浮出 10741-jing-yu 精於 10742-ru-guan 入关 10743-bai-ming 摆明 10744-yan-li 严厉 10745-li-qi 离弃 10746-chao-you-yu 炒鱿鱼 10747-ku-ji 苦寂 10748-fang-kong 放空 10749-chu-hu-yi-liao 出乎意料 10750-kan-guo 看过 10751-ling-lei 另类 10752-sang-qi 丧气 10753-yong-yu-ren-shi 勇於任事 10754-gou-zu 购足 10755-chu-qi 出奇 10756-cang 10757-yu 10758-shi-de-qi-fan 适得其反 10759-xuan-jiao 宣教 10760-dai-da 带大 10761-zi-wai-yu 自外於 10762-chuan-song 传送 10763-hun-ju 混居 10764-shi-shou 市售 10765-chu-chai 出差 10766-ju-quan 俱全 10767-wu-sha 误杀 10768-die-cheng 叠成 10769-fen-zhi 分治 10770-fen-fu 吩咐 10771-zhuang-huai 撞坏 10772-hui-xiang-re-lie 回响热烈 10773-ru-qian 如前 10774-guan-ru 关入 10775-cang-shen 藏身 10776-hui-sa-zi-ru 挥洒自如 10777-yan-yu 言喻 10778-wu-zhong-sheng-you 无中生有 10779-tui-gei 退给 10780-fen-chi 分吃 10781-quan-yu 痊愈 10782-qu-shi 驱使 10783-yi-qi-he-cheng 一乞呵成 10784-yan-lian 演练 10785-xin-shou-nian-lai 信手拈来 10786-xing-zhi-wu-ai 行之无碍 10787-wu-yuan-fu-jie 无远弗届 10788-sheng-ban 升班 10789-tian-cha-di-yuan 天差地远 10790-zhi-ji 支给 10791-long-hu-dou 龙虎斗 10792-jian-xing 健行 10793-piao-jin 飘进 10794-wei-qiang 围墙 10795-liu-ban 留班 10796-da-da-xiao-xiao 大大小小 10797-yi-hou 移後 10798-hua-zhuang 化妆 10799-dai-fu-chu-zheng 代夫出征 10800-guo-huo 过火

10800 - 10899: 10801-ben-wei 本位 10802-nu-mu-xiang-shi 怒目相视 10803-qing-bai 青白 10804-zhui 10805-lan-ken 滥垦 10806-bing-jin 并进 10807-zhi-yong 支用 10808-han-jie 焊接 10809-zhen-kua 震垮 10810-chuan-jia 传家 10811-nian-chou 黏稠 10812-cuo-shou-bu-ji 措手不及 10813-zuo-che 坐车 10814-xing-li-ru-yi 行礼如仪 10815-huan-xin-gu-wu 欢欣鼓舞 10816-chu-qian 出钱 10817-jie-ju 结局 10818-zhi-nen 稚嫩 10819-jian-di 见底 10820-tao-zui 陶醉 10821-chui-lian 锤炼 10822-zuo-tai 作态 10823-zheng-su 整肃 10824-mi 10825-yan-pin 延聘 10826-jiu-ming 救命 10827-jin-bu 禁捕 10828-bao-sun-xin-qie 抱孙心切 10829-xian 10830-cong-hui 聪慧 10831-ai-tan 哀叹 10832-jue-jue 绝决 10833-tong-tian 通天 10834-han-liu-jia-bei 汗流浃背 10835-qu-shi 取士 10836-zhan-jin 占尽 10837-wan-nong 玩弄 10838-he-suan 合算 10839-fan-lan-cheng-zai 泛滥成灾 10840-shuai-ru-jiu-zhang 率如旧章 10841-chun 10842-jie-chuan 揭穿 10843-ling-ji-yi-dong 灵机一动 10844-chong-zuo 重作 10845-shuo-nan 受难 10846-zhuo-mo-yu 著墨於 10847-fu-zhi-yi-ju 付之一炬 10848-wang-huai 忘怀 10849-qu-xin 取信 10850-qi-tao 乞讨 10851-zou-ma-guan-hua 走马观花 10852-ji-qiu 冀求 10853-wu-ren-neng-ji 无人能及 10854-wei-zhun 为准 10855-fu-yong-feng-ya 附庸风雅 10856-ban-xue 办学 10857-ya-yi 讶异 10858-si-chan-lan-mo 死缠烂磨 10859-guan-li 观礼 10860-zhen-zai 赈灾 10861-kao-shi 考试 10862-chun-shou 纯熟 10863-gua-xin 挂心 10864-shou-cang-yu 收藏於 10865-su-li 塑立 10866-pan 10867-qi-wei 奇伟 10868-qu-zhi-bu-jin 取之不尽 10869-cang-fu-yu-min 藏富於民 10870-qu-dao 取到 10871-ling-luo 零落 10872-lai-qu-cong-cong 来去匆匆 10873-re-qing-peng-pai 热情澎湃 10874-hen 10875-sui-bai-you-rong 虽败犹荣 10876-mo-ca 摩擦 10877-zhu-chang 驻唱 10878-diao-lai 调来 10879-you-yu 忧郁 10880-yan 10881-zi-ju 自居 10882-feng-guan 封馆 10883-chong-xi 冲洗 10884-zi-chao 自嘲 10885-zi-sheng-zi-mie 自生自灭 10886-ru-wei 入味 10887-qu-zhi 屈指 10888-dao 10889-zhan-lu 展露 10890-tao 10891-mo-hu-hua 模糊化 10892-bang-si 绑死 10893-zhi-yan 制盐 10894-yan 10895-jian-jie 简洁 10896-si-ren 私人 10897-ma-zui 麻醉 10898-yin-liu 引流 10899-tuo-dang 脱党 10900-pao-hao 跑好

10900 - 10999: 10901-leng-suo 冷缩 10902-liang-yan 亮眼 10903-bi-kou 闭口 10904-tong-xue 向学 10905-cai-qi-zong-heng 才气纵横 10906-du-cai 独裁 10907-xiang-lei 相类 10908-cha-kan 查勘 10909-zao-lu 造陆 10910-kou-er-xiang-chuan 口耳相传 10911-huo-ni 和泥 10912-lyu-jian-bu-xian 屡见不鲜 10913-nian-chu 念出 10914-shi-chu 试出 10915-yang-chang-er-qu 扬长而去 10916-bang-bo 磅礴 10917-xun-yan 熏菸 10918-ren-dan-shi-gu 人单势孤 10919-nao 10920-ke-hen 可恨 10921-cheng-kuai 成块 10922-xian-chang 献唱 10923-pan-gao 攀高 10924-qing-liang 清凉 10925-pu-bai 曝白 10926-yu 10927-ying-jing 硬颈 10928-mo-chong 脉冲 10929-jian-qi 捡起 10930-dao-fu 到府 10931-tu-shi-heng-liu 土石横流 10932-chen-lun 沈沦 10933-lin-xun 嶙峋 10934-bian-duo 变多 10935-xia-ai 狭碍 10936-ding-ding 定定 10937-guang-shou 广授 10938-wai-shuo 外铄 10939-xun-kao 熏烤 10940-dang-zhu 挡住 10941-ai-lian 爱恋 10942-cuan-hong 窜红 10943-shi-fa 师法 10944-heng-liu 横流 10945-tan-xin 贪心 10946-lin-li 淋漓 10947-liao 10948-cao-za 嘈杂 10949-bei-song 背诵 10950-chu-pian 出片 10951-fu-sui 附随 10952-bu-zhuo 朴拙 10953-rang-guo 让国 10954-sao-dong 骚动 10955-que-zhi 确知 10956-gui-yin-yu 归因於 10957-xin-hui-yi-leng 心灰意冷 10958-duo-zui 多嘴 10959-gui-xiang 归乡 10960-gao-chang 高唱 10961-liu-pai-fen-zhi 流派分支 10962-fu-shang 浮上 10963-tui-bian 蜕变 10964-yi-yi-sheng-hui 熠熠生辉 10965-tao-sheng 掏深 10966-chu-xue 初学 10967-ge-wu 格物 10968-wen-da 问答 10969-cheng-xi-zi 承袭自 10970-jia-ma 加码 10971-bu-deng 不等 10972-xi-nao 嘻闹 10973-shi-he 失和 10974-yi 10975-yang-qi 扬弃 10976-tuo-xian 脱线 10977-sheng-chu 胜出 10978-jun-lie 龟裂 10979-zhen-sui 震碎 10980-zhou-quan 周全 10981-guo 10982-guo-jia-hua 国家化 10983-zou-bi 走避 10984-ting-zhu 停伫 10985-xi-chu-ming-men 系出名门 10986-wei-wen 慰问 10987-fan-du 贩毒 10988-zheng-shou 蒸熟 10989-lang-ji 浪迹 10990-deng-men 登门 10991-shang-shan 上山 10992-da-ming-da-fang 大鸣大放 10993-nian-gao-de-shao 年高德劭 10994-bian 10995-gu-dong 鼓动 10996-mi 10997-jiao-xiao 叫嚣 10998-tuo-di 拖地 10999-jie-chang-bu-duan 截长补短 11000-shan

11000 - 11099: 11001-bu-xiu 不休 11002-zhi-zao 织造 11003-xi-zi 袭自 11004-ci 11005-jie-yan 解严 11006-sui-fu 随附 11007-mi-mi-hu-hu 迷迷糊糊 11008-you-hei 黝黑 11009-nue 11010-se-bian 色变 11011-gong-shang 共商 11012-fu-zhuo 附著 11013-leng-qing 冷清 11014-chou 11015-zhao-luo 著落 11016-ping-jian 评鉴 11017-ren 11018-zhen-tian-jia-xiang 震天价响 11019-liao-qi 撩起 11020-chan-ruo-fu-feng 孱弱扶风 11021-zhu-xiu 主修 11022-bing-wei 病危 11023-qi-dao 祈祷 11024-ning-yuan 宁愿 11025-shen-pian 审片 11026-xing-ru 形如 11027-shun-yan 顺眼 11028-fang 11029-xi 11030-pai-lai-pai-qu 拍来拍去 11031-dui-qi 堆起 11032-hua-bian 划边 11033-xing-si 省思 11034-kan-dong 看懂 11035-xi-yi 习医 11036-hui-xiang 回响 11037-kua-hai 跨海 11038-se-you 色诱 11039-fang-mao 仿冒 11040-ge-zhi-yi-ci 各执一辞 11041-dian-zhui 点缀 11042-xiang-shi 享食 11043-yong-can 用餐 11044-jie-hou-yu-sheng 劫後馀生 11045-bao-zu 饱足 11046-ping-dao 凭悼 11047-ke-ran-chang-shi 溘然长逝 11048-gou-shui-zhun 够水准 11049-chu-chao 出超 11050-dou 11051-tong-su 通俗 11052-zheng-li 整里 11053-han-chen 寒碜 11054-jie-an 接案 11055-que-yu 怯於 11056-fan-fei 翻飞 11057-er-mu-yi-xin 耳目一新 11058-diu-dao 丢到 11059-jin-fa 迸发 11060-fei-ben 飞奔 11061-sun-shi-can-zhong 损失惨重 11062-xiang-fu-jiao-zi 相夫教子 11063-zha-pian 诈骗 11064-jia-po-ren-wang 家破人亡 11065-bei-an 备案 11066-kua-diao 垮掉 11067-yi-he-wei-gui 以和为贵 11068-pi-kiu-kiu 皮QQ 11069-huan-zheng-yu-min 还政於民 11070-chuang-dang 闯荡 11071-lai-ri-wu-duo 来日无多 11072-xia-cuo 下挫 11073-tian-cheng 天成 11074-qiang-gou 抢购 11075-zhuang-xiu 装修 11076-xie-qu 写去 11077-huang-pi 荒僻 11078-deng-tong-yu 等同於 11079-shao-hui 烧毁 11080-ping-fen 评分 11081-xiao-xing-hua 小型化 11082-liao-de 了得 11083-xi-zi-zi 喜孜孜 11084-kui-chu 窥出 11085-mao-gu-song-ran 毛骨悚然 11086-you-yuan 幽远 11087-du-qu 读取 11088-jia-ding 假定 11089-hui-chun 回春 11090-chan-fa 阐发 11091-huang-bu-ke-zhi 徨不可知 11092-leng-se 冷涩 11093-zi-xing 自省 11094-ti-wu 体悟 11095-fang-zheng 方正 11096-yi-shi-wu-que 衣食无缺 11097-da-zhang-qi-gu 大张旗鼓 11098-tan-kuai 贪快 11099-yuan-sheng-bu-jue 怨声不绝 11100-fan-jia 返家

11100 - 11199: 11101-xiang-yue 相约 11102-shi-jun-li-di 势均力敌 11103-you-yi 犹疑 11104-ao-ye 熬夜 11105-xing-shi-wen-zui 兴师问罪 11106-xiao-cheng 笑称 11107-kong 11108-bai-xuan 败选 11109-hun-hou 浑厚 11110-kao-qu 考取 11111-qu-qu-qu 去去去 11112-jian-duan 简短 11113-hui-zhi 绘制 11114-cheng-qin 成亲 11115-xu-shou 戍守 11116-sheng-tun-huo-bo 生吞活剥 11117-zhuan-shi 专事 11118-yi 11119-pin-si-huo 拚死活 11120-bai-fei 白费 11121-yao-xiang 遥想 11122-zhuan-dong 转动 11123-ping-min-hua 平民化 11124-zhuan-tai 转台 11125-quan-ru 圈入 11126-shuo-shuo-hua 说说话 11127-tui-zhi 推知 11128-jie-er-lian-san 接二连三 11129-luo-xia 烙下 11130-yuan-man 圆满 11131-dao-xie 道谢 11132-dao-an 到案 11133-wang-er-que-bu 望而怯步 11134-hao-shuang 豪爽 11135-pin-gu 聘雇 11136-shai 11137-mian-shui 面水 11138-qing-qing-song-song 轻轻松松 11139-mo-guang 磨光 11140-dui-cheng 堆成 11141-ce-yan 测验 11142-pin-jiu 品酒 11143-gu 11144-shou-lian 熟练 11145-chuang-she 创设 11146-zhong-ken 中肯 11147-yuan-qi-da-shang 元气大伤 11148-huan-hai 环海 11149-fang-zhu-si-hai 放诸四海 11150-ji-shang 记上 11151-wan-mei-wu-que 完美无缺 11152-zhu-guang-bao-qi 珠光宝气 11153-shen 11154-huan 11155-ting-cong 听从 11156-ni-si 溺死 11157-jia-she 假设 11158-quan-pan-jie-shu 全盘皆输 11159-zhi-de 只得 11160-jian-qian-yan-kai 见钱眼开 11161-kai-pan 开盘 11162-cun-zai-yu 存在於 11163-su-li 俗丽 11164-ru-ge 入阁 11165-nao-shi 闹事 11166-jue-ji 绝迹 11167-wu-jie 误解 11168-ji-gao 祭告 11169-da-sheng 大盛 11170-kai-qie 剀切 11171-yan-shang 研商 11172-ang-ran 盎然 11173-jie-shou-zi 接收自 11174-fu 11175-ao-zhu 熬煮 11176-chi-zhi 迟至 11177-yi-jiao-chang-duan 一较长短 11178-ping-he 平和 11179-cheng-di 撑底 11180-yan-zeng 厌憎 11181-cheng-xu 承续 11182-qia-gong 洽公 11183-you-qing 右倾 11184-xing-jun 行军 11185-cong-rong-fu-yi 从容赴义 11186-ran-qi 燃起