Predicate taEar~aDa تَعَرَّضَFrameset: f1 "to encouter or be exposed to"

   ARG0: entity encountering something
   ARG1: entity encountered

Frame:

 (S (TOK Gloss:and|Vocal:wa-|UTF8vocal:وَ-)
 (PRT (TOK Gloss:no/not/non-|Vocal:-lA|UTF8vocal:-لا))
 (NP-PRD (TOK Gloss:doubt|Vocal:$ak~a|UTF8vocal:شَكَّ))
 (SBAR-SBJ (TOK Gloss:in|Vocal:fiy|UTF8vocal:فِي)
	  (TOK Gloss:that|Vocal:>an~a|UTF8vocal:أَنَّ)
	  (S (NP-TPC-1 (TOK Gloss:Israel|Vocal:AisorA}iyla|UTF8vocal:إِسْرائِيلَ))
	    (VP (PRT (TOK Gloss:|Vocal:qad|UTF8vocal:قَد))
		  (TOK Gloss:be_exposed_to/encounter+it/they/she|Vocal:taEar~aDat|UTF8vocal:تَعَرَّضَت)
		  (NP-SBJ-1 (-NONE- *T*))
		  (PP-CLR (TOK Gloss:for/to|Vocal:li-|UTF8vocal:لِ-)
			  (NP (NP (TOK Gloss:slap/blow|Vocal:-SafoEapK|UTF8vocal:-صَفْعَةٍ)
				  (TOK Gloss:harsh/cruel/severe/stringent/brutal|Vocal:qAsiyapK|UTF8vocal:قاسِيَةٍ))
			    (PP (TOK Gloss:from|Vocal:min|UTF8vocal:مِن)
				  (NP (NP (TOK Gloss:the+resistance/opposition/struggle|Vocal:AlmuqAwamapi|UTF8vocal:المُقاوَمَةِ))
				    (PP-LOC (TOK Gloss:in|Vocal:fiy|UTF8vocal:فِي)
					    (NP (TOK Gloss:Lebanon|Vocal:lubonAna|UTF8vocal:لُبْنانَ))))))))))
 (PUNC .)) 


وَ- -لا شَكَّ فِي أَنَّ إِسْرائِيلَ قَد تَعَرَّضَت لِ- -صَفْعَةٍ قاسِيَةٍ مِن المُقاوَمَةِ فِي 
لُبْنانَ .

ARG0: *T*
Gloss: NP-SBJ-1
ARG1--لِ: li-SafEapK qAsiyapK min AlmuqAwamapi fiy lubonAna
Gloss: to a severe blow from the Lebanese resistance
REL:  taEar~aDa تَعَرَّضَ