Predicate: AidolAL

Roleset id: 01 , making a declaration or statement

        Arg0: announcer
        Arg1: utterance (usually marked by: ب)
        Arg2: hearer

Frame:

(S
    (VP
     (PV+PVSUFF_SUBJ:3MS تم)
     (NP-SBJ
      (NP
       (DET+NOUN+CASE_DEF_NOM الاتفاق))
      (PP
       (PREP على)
       (NP
        (NP
         (NP
          (NOUN+CASE_DEF_GEN وضع)
          (NP
           (POSS_PRON_3MP هم)))
         (NP-ADV
          (NOUN+CASE_DEF_ACC تحت)
          (NP
           (DET+NOUN+NSUFF_FEM_SG+CASE_DEF_GEN الاقامة)
           (DET+ADJ+NSUFF_FEM_SG+CASE_DEF_GEN الجبرية))))
        (CONJ و)
        (S-NOM
         (VP
          (NOUN.VN+CASE_DEF_GEN تجريد)
          (NP-SBJ
           (-NONE- *))
          (NP-DTV
           (POSS_PRON_3MP هم))
          (PP-CLR
           (PREP من)
           (NP
            (NOUN+NSUFF_FEM_SG+CASE_DEF_GEN اسلحت)
            (NP
             (POSS_PRON_3MP هم))))))
        (CONJ و)
        (NP
         (NOUN+CASE_DEF_GEN عدم)
         (S-NOM
          (VP
           (NOUN.VN+CASE_DEF_GEN ادلائ)
           (NP-SBJ
            (POSS_PRON_3MP هم))
           (PP-CLR
            (PREP ب)
            (NP
             (NOUN_QUANT+CASE_DEF_GEN أي)
             (NP
              (NOUN+NSUFF_FEM_PL+CASE_INDEF_GEN تصريحات)
              (ADJ+NSUFF_FEM_SG+CASE_INDEF_GEN اعلامية))))))))))))))
 (PUNC ")


        Arg0 : هم
        Gloss: they
        Arg1 : بأي تصريحات اعلامية
        Gloss: any statements to the media

EGYPTIAN ARABIC Framefile based on IidolAL-n